Gümrüklere 800 eleman alınacak

Gümrüklere 800 eleman alınacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, yeni gümrük kapılarındaki işlemleri hızlandırmak için personel atamalarını hızla yaptıklarını belirterek, "Bu yıl içinde bin 400 yeni personel alınmış, yıl sonuna kadar ise 800 boş kadro için personel alımı yapılacaktır" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ''Ülkemiz AK Parti döneminde, son yıllarda yaptığı atılımlarla ekonomik, siyasi ve hukuki konumunu, güvenilirliğini tüm dünyaya ispatlamıştır'' dedi.

Anadolu Ajansı'na özel röportaj veren Yazıcı, ekonomik gelişmeler, yeniden yapılanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın çalışmaları, gümrük ve sınır kapılarındaki çalışmalar, yeni hal kanunu, lisanslı depoculuk, perakende sektörü ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Yazıcı, Türkiye'nin son yıllardaki iç ve dış politikada çalışmalarına ilişkin soru üzerine, ''Türkiye son 9 yıllık dönemde iç politikada, dış politikada, demokratikleşmede ve ekonomide son derece başarılı bir performans sergilemiştir. Ülkemiz AK Parti döneminde, son yıllarda yaptığı atılımlarla ekonomik, siyasi ve hukuki konumunu, güvenilirliğini tüm dünyaya ispatlamıştır'' dedi.

Bakan Yazıcı'ya sorulan sorular ve verdiği cevaplar şöyle:

''Konuyu ekonomik değerlendirmelerle biraz açabilir miyiz?''
''Örneğin birçok bölgesel meselenin çözümü için aktif çaba harcıyoruz. Bu olumlu çabaların yansımasını ekonomide de açıkça görmekteyiz. İhracatta, doğrudan uluslararası yatırımlarda, turizmde, tarihi rekorlar elde ettik.

Şu rakama dikkatinizi çekmek istiyorum:

- Bütçe, bu yılın ilk 6 ayında genel seçim dönemi olmasına rağmen 2,9 milyar lira fazla vererek son 41 yılın rekorunu kırmıştır.

- Dünyanın en büyük ekonomileri arasında 16'ncı, Avrupa'da ise 6'ncı sıradayız.

- Kişi başına düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 10 bin doları geçti. 2023 hedefimiz ise 25 bin doları yakalamaktır.

- Geçen yıl yüzde 10,5 olan işsizlik oranı bu yıl yüzde 9,2'ye düştü.

- Enflasyon yüzde 6,7'ye geriledi.

- 2011 Temmuz ayı itibariyle yıllık ihracatımız 127,1 milyar dolar, ithalatımız ise 226,6 milyar dolar oldu.

- Milli gelirimizi 736 milyar dolara çıkarttık.

- 2011 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 8.8 büyüme ile Çin'den sonra dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip olan ülkemiz, 2011 yılının ilk yarısında yüzde 10.2'lik büyümeye ulaşmıştır.''

''Gelecek için beklentiniz''

''Bizim beklentimiz, önümüzdeki süreçte 3. çeyrekte ve 4. çeyrekteki rakamlarla birlikte Türkiye'nin 2011 yılında da ortalama yüzde 7 civarında bir büyüme rakamını yakalamış olmasıdır. Önümüzdeki süreçte cari açıkla mücadele edeceğiz. İthalatı azaltan, ihracatı arttıran, yabancı sermayeyi adeta Türkiye'nin farklı bölgelerine dağıtan bir teşvik sistemi yapacağız. Orta vadeli program çalışmalarını, bütçe çalışmalarıyla birlikte neticelendirmek istiyoruz. Böylece orta vadeli program ile bütçe hedeflerinin uyum içinde olmasını sağlamış olacağız.

2012 yılıyla ilgili hedefleri de orta vadeli programda bu çerçevede ele alacağız. Ama IMF'nin öngördüğü gibi Türkiye ekonomisinin 2012 yılında yüzde 2,5'lik büyüme şeklinde değil, çok daha yüksek bir büyüme ile yoluna devam edeceğine inanıyorum.''

DÜNYADAKİ GELİŞMELER

''Dünyadaki gelişmelere baktığımızda, kelimenin dar anlamıyla; (krizi teğet geçtik) deniliyor. Sizce durum nasıl?''
''Avrupa ve Amerika'da ciddi sıkıntılar olmasına rağmen Türkiye ekonomisi altyapıları ve özel sektörün dinamizmi sayesinde bu krizin içerisinden fırsatlar yakaladı. Öte yandan dünyada 2011 yılı, ekonomide yeni bir kriz ihtimaline yönelik tartışmalara sahne oluyor. Türkiye ise güçlü makroekonomik yapısıyla, bu tartışmaların dışında yer alan ender ülkelerden biridir. Ülke olarak, 2023 yılında yıllık 500 milyar dolar ihracat yaparak dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz. Sadece mali yapımız itibariyle değil, özel sektörümüzün gücü ve dinamizmi açısından da son derece başarılı bir ülkeyiz. Ülke olarak son yıllarda kat ettiğimiz mesafe, gösterdiğimiz performans 2023 hedeflerine ulaşmak yolunda doğru adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor.''

BAKANLIĞIN YENİDEN YAPILANMASI

''Yeniden yapılanan bir bakanlık ve ekonomiyle birlikte gündemdeki gümrük ve sınır kapıları. Neler yapıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir?''

''Yeniden yapılanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız da ülkemizin bu büyük yürüyüşünde çok önemli bir rol üstlenmiştir. Bu yeni yapılanma; önümüzdeki dönemde gümrüklerde, ticarette çok daha hızlı bir gelişme olacağının açık bir göstergesidir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin kalkınmasını hızlandırmak için altyapı çalışmaları dahil olmak üzere, yatırımlarımız ve idaremizi güçlendirici faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Bu çerçevede özellikle sınır kapıları olmak üzere ticaretin geliştirilmesi ve daha kolay hale getirilmesi amacıyla gümrük idarelerini daha modern bir yapıya kavuşturacak çalışmalara öncelik veriyoruz.

Gümrük kapılarımızı yenilemek ve potansiyelini arttırmak üzere en verimli uygulama olan; Yap-İşlet-Devret modeline önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.''

''Bu konuyu da biraz açabilir miyiz!''

''Elbette. Gürbulak, İpsala, Cilvegözü, Habur, Kapıkule, Hamzabeyli ve Sarp Gümrük kapılarını yenileyerek hizmete açtık. Nusaybin Gümrük Kapısı'nın ise inşaat çalışmaları devam ediyor, bu yıl içinde işletme dönemine girecektir. Diğer taraftan; Dilucu, Akçakale, Türkgözü, Esendere, Dereköy, Karkamış, Öncüpınar, Yayladağı, Pazarkule, Ali Rıza Efendi, Çıldır-Aktaş ve Kapıköy Gümrük Kapıları ile Halkalı Gümrük Müdürlüğü'nün Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kapıköy Gümrük Kapısı, 16 Nisan 2011'de küçük araç ve yolcu işlemlerine açılmıştır. Kapıköy Gümrük Kapısının bölge ekonomisine, istihdamına katkısı bakımından hizmete cevap verebilmesi ve kapasitesinin arttırılması için Yap-İşlet-Devret modeli kapsamında arazi kamulaştırma ve tahsis işlemleri çalışmaları başlamıştır.

Erenköy Gümrük tesislerinin yeniden yapılandırılması amacıyla da ön yapılabilirlik etüdünü hazırlayarak Yüksek Planlama Kurulu'ndan yetki talebinde bulunduk.

Gürbulak Sınır Kapısı'nda, fiziki şartlar, elektrik ve iletişim altyapısından kaynaklanan sıkıntılar denetim elemanlarımız ve yerinde tespit için görevlendirilen Bakanlık temsilcilerimiz tarafından rapor edilmişti.

Neticede; Bakanlığımız ile yüklenici firma arasında Ağustos 2011 tarihinde ''Gürbulak Gümrük Kapısı Ek Uygulama Sözleşmesi'' imzalanarak eksiklerin tamamlanması için çalışmalara başlandı.

Bu sözleşme kapsamında kaçakçılıkla mücadele ile saha güvenliğinin sağlanması, ayrıca yolcu ve araç trafiğinin seri bir şekilde yapılmasına yönelik fiziki ve altyapının güçlendirilmesine ilişkin düzenlemeler de yer almaktadır.

Söz konusu düzenlemelerin bu yıl içinde bitirilmesi hedeflenmektedir. İş bitiminde 6 bin metrekare büyüklükte kaçak zannıyla el konulmuş araç parkı yapılarak, sahada mevcut araçlar buraya toplanacaktır.''

SINIR KAPILARI

''Erzurum'da önceki gün yaptığınız incelemeleriniz bölümünde de gündeme geldi. Sınır kapıları... Ne tür tedbirler alıyorsunuz?''

''İran ve Irak gibi komşu ülkelerle; karşılıklı olarak ticaretin canlandırılması ve geliştirilmesi, ticaret ve gümrük işlemlerinin daha süratli ve efektif yapılması hususunda her türlü işbirliği yapılmaktadır. Bununla birlikte, yerel şartlar dolayısıyla gerekli müdahalelerin yerinde ve zamanında yapılmasını sağlamak üzere mesai saatlerinin düzenlenmesi ülkemiz ve ilgili ülke hudut yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde karara bağlanmaktadır. Son olarak 18 Ağustos 2011 tarihinde Gürbulak-Bazergan Kara Hudut Kapıları'nda yapılan ortak inceleme ziyareti vesilesiyle de konu gündeme gelmiş ve yerel makamlara mesai saatlerinin uyumlaştırılması talimatı verilmiştir.

Ayrıca, Kapıköy-Razi Kara Hudut kapılarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptı da 2011'in Şubat ayında imzalanmıştır. Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına İlişkin bu Mutabakat Zaptı, iç onay işlemlerinin tamamlanması için Dışişleri Bakanlığımıza gönderilmiştir. Diğer taraftan, bu mutabakat zaptının eki protokoller için de müzakereler devam etmektedir. Ayrıca 2011 yılı Kasım ayında yapılması planlanan Türkiye – İran Gümrük İdaresi Başkanları toplantısında da bu konu gündeme alınarak, yaşanan sorunların çözümlenmesi hedeflenmektedir.''

YENİ PERSONEL ALIMI

Bakan Yazıcı, gümrük kapılarıyla ilgili altyapı çalışmaları ve yeni personel alımına ilişkin soru üzerine de şunları söyledi:

''Gümrük kapılarımızın altyapısını güçlendirmek üzere bilgisayar ve personel takviyesi konularında da hızlı hareket ediyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki gümrük idarelerinin bilgisayar takviyesi için Bakanlığımızca Eylül 2011'de bin civarında yeni bilgisayar ve hafıza biriminin alımı yapılmıştır. Bunlar, bu ay içinde ihtiyacı olan gümrük idarelerine hızla dağıtılacaktır. Gümrük idarelerimizde kullanılan programların hızlarını arttırmak üzere bölgede bulunan veri hatlarının iyileştirilmesi için Türk Telekom ile gerekli görüşmeleri yapıyoruz.

Yeni Gümrük kapılarımızdaki işlemleri hızlandırmak için de personel atamalarını hızla yapıyoruz.

Bildiğiniz gibi Bakanlığımız personel ihtiyacı; açıktan atama yoluyla KPSS sonuçlarına göre, muhtelif unvanlarda personel alımı yapılarak ve yer değiştirme suretiyle karşılanmaktadır.

Bu çerçevede; 2011 yılı başından bu yana Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hizmet veren gümrük idarelerine toplamda 360 yeni personel alımı yapılarak bahsi geçen gümrük idarelerinde göreve başlatılmışlardır.

2011 yılında toplam 5 bin kadro ve açıktan atama izni çerçevesinde personel alımı işlemleri devam etmektedir.

Bu yıl içinde bin 400 yeni personel alınmış, yıl sonuna kadar ise 800 boş kadro için personel alımı yapılacaktır.

Gümrük kapılarımızda gerek nicelik, gerekse nitelik olarak insan kaynakları kapasitesinin artırılması anlamında son yıllarda önemli aşamalar kaydettik, özellikle 2011 yılı bu konuda bir dönüm noktası olmuştur.

2006 yılında merkez ve taşra birimlerinde toplamda 7 bin 600 personelimiz mevcutken, bugün itibariyle merkez ve taşra birimlerinde 10 bin 800 personelimiz görev yapmaktadır.

Önümüzdeki yıl da boş kadrolar için eleman alımı hızla devam edecek ve ihtiyaca göre ilgili birimlere ve bölgelere aktarılacaktır.''

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.