son gün

son gün

Üniversiteyi kazanan adayların kayıt işlemlerinin bugün sona erecek olması dolayısıyla Rize Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açıklamada bulunuldu.

4084 öğrencinin kayıt hakkı kazandığı Rize Üniversitesi'nde kayıtlar bugün sona eriyor.

Rize Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada Rize Üniversitesi'ne kayıt işlemlerinin bugün (Cuma) mesai bitiminde sona ereceği bildirildi.

5 Eylül Pazartesi günü başlayan kayıtlar Fener Mahallesi'nde bulunan Rize Üniversitesi Merkez Kampüsünde Rize Üniversitesi Rektörlüğü'nün almış olduğu kararla kayıt parası alınmadan öğrencilerin kayıt işlemleri yapılmakta. Kayıt yaptıran öğrenciler için Ziraat Bankası Rize Şubesi'nin Merkez Kampüs içerisinde şube açarak personel görevlendirmesiyle öğrencilerin kayıt için yatırması gereken katkı payı öğrenim ücretleri kampüste de gerçekleştiriliyor.

Rektörlük, hatırlatma amacıyla kayıtlar için gerekli belgeleri, kayıt sonrasında yapılacak işlemler ile katkı payları, öğrenim ücretleri ve öğrenci numaraları ile detaylı bilgileri bir kez daha açıklayarak şunları kaydetti:

Sayın Aday;

Üniversitemizi tercih etmenizden dolayı sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. Kesin kayıt sırasında ve sonrasında sizlere yardımcı olacak işlemlerin bir özeti aşağıya çıkarılmıştır.

  I.    KAYIT İŞLEMLERİ

    2011- ÖSYS sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.
    Kesin Kayıtlar; 5 Eylül 2011 tarihinde başlayıp 09 Eylül 2011 tarihinde sona erecektir. Kayıt süresi içerisinde bizzat başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan aday kayıt hakkını kaybedecektir.
    Kesin kayıt için bizzat başvurulacaktır. Posta ve noter vekâletiyle kayıt yapılmaz. Kesin kayıt belgelerine ilişkin açıklamalar parantez içerisinde belirtilmiştir.
    Kesin kayıt belgelerinin birer adet fotokopilerini yanınızda bulundurunuz. Yurt kaydı, burs başvurusu v.b işlemler için bu belgeler istenmektedir. Lise Diplomasının fotokopisinin alınması gerekmektedir. Daha sonra diploma aslının istenmesi durumunda kendilerine verilmeyecektir.
    5.   Kayıt yaptıramayacaklar;

6.1. 2547 sayılı Kanunun 54.maddesine göre bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası verilenler,

6.2. 1111 sayılı Askerlik kanunu hükümlerine ve bu konuda Milli savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

6.3. İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylardan dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına kayıt olacaklar hariç.),

6.4. Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olanlar.

7. Kayıtta her program için yeterli sayıda personel görevli olup, gelen adayın kesin kayıt işlemleri en kısa sürede yapılmaktadır

 II.   KESİN KAYIT BELGELERİ

1.   Mezuniyet Belgesi; Kayıt için aşağıda yazılı öğrenim belgelerinden birisini vermek zorundasınız.

1.1.    Lise veya Dengi Okul Diploması (Lise diplomasının aslı, diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları “DİPLOMASINI KAYBEDENLERE MAHSUS ÖĞRENİM BELGESİ”. Her iki belgenin fotokopisi ve noter tasdikli örneği kabul edilmez),

1.2.    Geçici Mezuniyet Belgesi (2010–2011 öğretim yılında orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerden diploması hazırlanmamış olanların lise müdürlüklerinden alacakları yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı, fotokopisi ve noter tasdikli örneği kabul edilmez.)

2.   Ek Puandan Yararlananların Ek Puana Esas Okul/Alan/Kol/Bölümünü Gösterir Resmi Belge (diplomasında okul/alan/kol/bölümü belirtilmeyenler için),

3.   2011 ÖSYS Sonucu İnternet Çıktısı

4.   6 Adet Fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde önden çekilmiş),

5.   Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı olmasına gerek yoktur)

6.   Askerlikle İlişkisiz Belgesi (1989 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için ilgili askerlik şubelerinden alınacaktır. 1990,1991,1992 ve daha sonraki yıllarda doğmuş adaylardan bu belge istenmeyecektir.),

7.   Öğrenci Katkı payı/Öğrenim Ücretinin Ödendiğine İlişkin Banka Makbuzu (2011-2012 eğitim-öğretim yılı 1.taksiti, “Ziraat  Bankası” nın Türkiye’ de bulunan herhangi bir şubesine  öğrenci  numaranızla  birlikte başvurarak yatırılacaktır. Katkı kredisine başvuranlar sadece üniversite tarafından artırılan miktarı ödeyeceklerdir. Her öğrencinin ödeyeceği miktar banka kayıtlarına aktarılacaktır.)

8.   Sağlık Kurulu Raporu (Aşağıda yazılı programlara kayıt yaptıracaklardan herhangi bir sağlık sorunu olmadığına ilişkin rapor istenecektir, diğer programlara kayıt yaptıracaklardan sağlık raporu istenmeyecektir)

8.1.  Tıp Fakültesi, (Tam teşekküllü hastaneden )

8.2. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi”  alınacaktır.)

8.3.   Sağlık Yüksekokulu, (Tam teşekküllü hastaneden )

9.   Özürlüler İçin Sağlık Raporu (Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için)

10. Dikey Geçiş Sınavı sonucu kayıt yaptıracak adaylardan, yukarıda belirtilen belgelerin dışında, MYO diploması, transkript ve ders içeriklerini gösteren belge istenecektir.

III. KAYIT ADRESİ VE TARİHLERİ

Kayıt işlemleri aşağıda yazılı yükseköğretim programlarına yerleştirilen tüm adaylar için 05 Eylül - 09 Eylül 2011 tarihleri arasında ve belirtilen kayıt adresinde yapılacaktır. Kayıt için bölümlere bir gün ayrılmamış olup, bu tarihler arasında herhangi bir günde kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Kayıt Merkezi:

1.        RİZE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI

1.1      Fen Edebiyat Fakültesi

1.2      Su Ürünleri Fakültesi

1.3      İlahiyat Fakültesi

1.4      Eğitim Fakültesi

1.5      Tıp Fakültesi

1.6      İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1.7      Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu

1.8     Sağlık Yüksekokulu

1.9      Rize Meslek Yüksekokulu

1.10   Fındıklı Meslek Yüksekokulu

1.11    Ardeşen Meslek Yüksekokulu

1.12   Pazar Meslek Yüksekokulu

IV.  DOSYA DOLDURMA

Size verilen dosya üniversiteye kayıt için kullanılacaktır. Dosyanın ilgili kısımlarını kayıt evraklarındaki bilgilere göre, mavi veya siyah tükenmez kalem ile büyük harflerle ve okunaklı bir şekilde doldurunuz. Dosya tamamlanmış ve kayıt evraklarınız eksiksiz olarak kayıt merkezine başvurarak kaydınızı yaptırınız.

“F ÖSYM BİLGİLERİ”, “G GEÇİŞ BİLGİLERİ” ve “E AYRILIŞ BİLGİLERİ” sütunlarını doldurmayınız.

“I BAŞKA Y.ÖĞRETİM BİLGİLERİ” sütununu daha önce başka bir yükseköğretim programında öğrenim görmüş iseniz bununla ilgili bilgileri yazınız. Yoksa doldurmayınız.

İkametgâh adresi olarak sürekli oturduğunuz yeri yazınız. Öğrenim süresince kalacağınız adres belli ise ilgili kısma yazınız. ( Örneğin yurt, özel ev… gibi)  yoksa doldurmayınız.  

 V.   DERSLERE YAZILIM

Üniversitemize kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra; birinci yarıyıl derslerine devam edebilmeniz için derse yazılımınız doğrudan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır. Derslerin gün ve saatini okuyacağınız bölümlerden öğrenebilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak okutulan Beden Eğitimi veya Güzel Sanat derslerini seçmek istiyorsanız; bunun için 23 Eylül 2011 tarihine kadar interaktif olarak ders seçimi yapmanız gerekmektedir.

VI.  ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK

Aşağıda yazılı bölümlerde öğrenim görecek öğrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabidirler.

1.     Tıp Fakültesi (Hazırlık sınıfı yeterlik sınavı kayıt sırasında öğrencilere bildirilecek),

2.     Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

3.     İlahiyat Fakültesi

Yeterlik Sınavı: Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Birinci Yeterlik Sınavı 27 Eylül 2011 tarihinde saat 10:00 da yapılacaktır. Sınav yeri daha sonra açıklanacaktır. Öğrenciler yeterlilik sınavına girmek zorundadırlar. Bu sınavda başarılı olanlar, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine devam etmeden, asıl bölümlerinin birinci sınıfına devam edecektir.

Lisans İngilizce Seviye Tespit Sınavı: Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi bulunmayan bölümlerde öğrenim gören öğrenciler; isterlerse, 28 Eylül 2011 tarihinde yapılacak “Lisans İngilizce Seviye Tespit Sınavı”na girebilirler. Aldıkları notlar yarıyıl ve genel akademik not ortalamalarına katılır.

Ortaöğretimde okutulan yabancı dil dersi dışında bir dil okumak isteyenler de bu sınava girmek zorundadırlar. Bu sınava girip yeterli not alamayanlar ortaöğretimde okutulan yabancı dil dersini değiştiremezler.

Bu sınavlar R.Ü Yabancı Diller Bölümü tarafından düzenlenir ve yapılır.

VII. MUAFİYET

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, muafiyet için 30 Eylül 2011 tarihine kadar ÖİDB’na transkript ve ders içerikleri ile birlikte başvuracaklardır.

İlgili fakülte, yüksekokul yönetim kurulu kararı ile öğrencinin eski bölümündeki başardığı derslerin yeni bölümünde eşdeğer sayıldığı dersler tespit edilerek, muaf sayılan derslerin kredi toplamına göre öğrenime başlayacağı yeni sınıfı belirlenir. Muaf sayılan dersler mevzuat gereği üniversitemiz mezuniyet not ortalamasına katılmaz, üniversitemizde okuyup başardığı derslerin notları esas alınarak mezuniyet derecesi belirlenir.

VIII. BİLGİ

Her eğitim-öğretim yılı başında Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerini, üniversitemizin fakülte, meslek yüksekokulu ve yüksek okullarına kayıt yaptıran tüm öğrencilerimiz akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde ödemek zorundadırlar.

Üniversitenin 2011–2012 eğitim-öğretim yılı 26 Eylül 2011 günü başlayacaktır.

İLETİŞİM:

Telefon :  0464 223 81 07

Belgegeçer (faks) : 0464 223 31 66

İnternet : http://www.rize.edu.tr

NOT: Kredi ve yurt başvurusu için www.kyk.gov.tr internet adresine girmelisiniz.

Etiketler :

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.