Abdulmuttalip PİLATİN

Abdulmuttalip PİLATİN

Ben de bir İmam-Hatipliyim!..

İmam Hatipli olmak demek; dinî ve manevî değerlerini öğrenmek için ilim tahsili etmek, ilmî birikimlerini hayatının her safhasında uygulamaya çalışmak, aynı değerleri paylaşan kardeşlerini sevmek ve dost edinmek, bu değerlere düşman olanları düşman bilip onlara buğz etmektir!..

***

- İmam Hatipli olmak için illâ İmam Hatip okullarında veya İlâhiyatta okumak gerekmiyor!..

- İmam Hatip okullarında ve ilâhiyatta okuyan niceleri vardır ki; İMAM HATİPLİ DEĞİLDİR!..

- İmam Hatip okullarında ve ilâhiyatta okumayan niceleri vardır ki; nice “İmam Hatipliyim” diyenlerden katbekat İMAM HATİPLİDİR!..

imam.jpg

İmam Hatiplilere düşmanlık; İmam Hatip okullarında okuyanlara (şahsa) düşmanlık değil, İslâm’a, Kur’an ve Sünneti düşmanlıktır, Kur’an ve Sünnet üzere yaşamak isteyenlere düşmanlıktır, tahammülsüzlüktür…

***

İmam Hatip okullarında ister okusun ister okumasın; davası ve derdi İslâmî ve manevi değerleri yaşamak ve yaşatmak isteyenleri, hatta İslâmî ve manevi değerleri pek yaşayamamış da olsa bu değerleri yaşayanlara düşmanlık beslemeyenleri severim, dost bilirim…

İslâmî ve manevî değerlere düşman olanlara ve bu düşmanları seven ve alkışlayanlara buğz eder, düşman bilirim…

***

Hâsılı kelam: 

- İmam Hatip okullarında okumuş olmak, İmam Hatipli olmak için yeterli değildir…

- Esas olan İslâmî ve manevi değerleri hayatın her safhasında uygulamak, uygulayanları sevmek ve desteklemektir!..

- Davası ve derdi İslâmî ve manevi değerleri hayatının her safhasında yaşamak ve yaşatmak olanları seviyor ve destekliyorum…

- Bu davaya ve bu camiaya düşman olanları lanetliyorum…

Vesselam…

Ahmed Çıtlakoğlu

10 Eylül 2020 Perşembe / 22 Muharrem 1442

Önceki ve Sonraki Yazılar