Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Bugün Cum’a!..

 (Cum’a namazı yasağının devam ettiği 7. Haftasında, camilerde teravih ve evlerde misafirlerle iftar coşkusunu yaşayamamanın hüznü içinde) Ramazân’ın 8. Gününe ve yeni bir Cum’a gününe daha kavuştuk…
 
Bizleri müminler olarak bir kez daha Cum’a gününe ve Ramazan-ı Şerif’in rahmet ve mağfiret iklimine kavuşturan, öldükten sonra bizi dirilten ve dönüş kendisine olan Yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun… 
 
Salatü selam, Tahiyyat-ü ikram ve her türlü ihtiram iki cihan serveri Peygamberimiz Rasul-i Ekrem Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize, O’nun âline, ahbabına, ailesine, ashabına ve etbaına olsun…
 
Cum’amız ve Ramazânımız mübarek olsun!..
 
 
 
***
“Yüce Allah şöyle buyurur: ‘Kıyamet gününde karşısına bir hasım olarak dikileceğim üç çeşit insan vardır: Bunların birincisi, Benim ismimi kullanarak söz verip sözünde durmayan kimse, diğeri hür bir insanı köle diye satıp parasını yiyen kimse, üçüncüsü ise bir işçiyi istihdam edip ondan verim aldığı halde ücretini vermeyen kimsedir.” (Kutsî Hadis, Buhârî, İcâre, 10.)
 
Yâ Ekrame'l-Ekramîn (Bütün ikram edenlerden daha iyi ikram eden) Allah’ım! Bizleri, “Bana Rabbim yeter” deyip darlıkta da bollukta da sana layıkıyla şükreden kullarından eyle… Kitabında anlattığın gibi, gemiye bindiklerinde, fırtına çıktığında, dalgalarla boğuşurken sana sığınıp sana yalvaran, dalgalar durulup gemi sağ salim karaya oturduğunda verdiği sözleri unutanlardan eyleme… Bizleri razı olduğun ihlâslı kullarından eyle.
Yâ Gaffâr! Ey günahları örten ve çok mağfiret eden!.. Yâ Raûf!.. Ey çok merhametli ve pek şefkatli olan Allah’ım! Mübarek Cum’a günümüzü ve idrak etmekte olduğumuz Ramazân-ı Şerîf ayımızı bizlere bereketli kıl, Senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi ve ihya etmeyi nasip eyle, tövbemizi, şükrümüzü, hamdimizi, dualarımızı ve niyazlarımızı kabul eyle… 
 
Yâ Rabbi! Ramazân ayının feyzinden, rahmet ve bereketinden istifade edebilmek, af olunmuş ve rızıklandırılmış, dert ve sıkıntılardan, hususen ülkemizi ve dünyayı sarsan ve saran Korona belasından ve her türlü salgın hastalıklardan kurtulmuş olarak Bayrama kavuşmayı bizlere ve Ümmet-i Muhammed’e nasip eyle!..
***
“Allah'ın gönderdiği her bir peygamber ve işbaşına getirdiği her bir halifenin mutlaka iki türlü sırdaşı vardır. Bir tür sırdaşlar ona iyiliği emreder ve onu iyiliğe teşvik eder. Öbür tür sırdaşlar ise, ona kötülüğü emreder ve onu işlemeye teşvik ederler. Günahtan korunan ise Allah’ın koruduğu kimselerdir.” (Buhârî, Ahkâm 42; Nesâî, Bey‘at 32)
 
Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
01 Mayıs 2020 Cuma / 08 Ramazân 1441
 

Önceki ve Sonraki Yazılar