Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Bugün Cum’a !..

 Bizleri müminler olarak (Cum’a namazı yasağının devam ettiği 11. Haftasında) camilerde cemaatle namaz kılamamanın hüznü içinde yeni bir Cum’a gününe daha kavuşturan, yaptıklarımızın ve yapmamış gerektiği halde yapmadıklarımızın hesabını vereceğimiz, öldükten sonra bizi dirilten ve dönüş kendisine olan Yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun… 
 
Salatü selam, Tahiyyat-ü ikram ve her türlü ihtiram iki cihan serveri Peygamberimiz Rasul-i Ekrem Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize, O’nun âline, ahbabına, ailesine, ashabına ve etbaına olsun…
 
Cum’a namazı kılınamamış olsa da Cum’anın feyz ve bereketi tecelli etmektedir…
Mübarek Cum’amız bereketli ve hayırlara vesile olsun!..  
“Biz bir memleketi helâk etmek istediğimizde, onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına (ileri gelenlerine) (itaati) emrederiz de onlar (itaat etmeyip) orada kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz.” (İsra,16)
 
“Şeytan onların yaptıklarını süslemiş (güzel göstermiş) de kendilerini yoldan alıkoymuş (saptırmış). Onun için onlar doğru yola giremiyorlar.” (Neml suresi, 24)
 
"Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma, ortalıkta çalım satarak yürüme; unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez… Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini yükseltme; çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır." (Lokman, 18-19)
 
Yâ Tevvâb! Ey tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan!..  Yâ Gafûr! Ey affı ve mağfireti bol olan Allah’ım! Mübarek Cum’a gününü bizlere bereketli kıl, Senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi ve ihya etmeyi nasip eyle,  tövbemizi, şükrümüzü, hamdimizi, dualarımızı ve niyazlarımızı kabul eyle… Ümmet-i Muhammed’e rahmetinle muamele eyle! Ümmet-i Muhammedi cehalet, tefrika ve fitne hastalığından, korona ve salgın hastalıklardan muhafaza eyle!
***
“Cum’a günü Müslümanların haftalık toplu ibadet günüdür. Peygamber Efendimiz bu günün değeriyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur: “Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı, cum’a günüdür. Adem o gün yaratıldı, o gün cennete kondu, yine o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de ancak cum’a günü kopacaktır.” (Müslim, Cum’a, 5).
 
Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
29 Mayıs Cuma 2020 / 06 Şevval 1441
 

Önceki ve Sonraki Yazılar