Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Bugün Cuma!..

 Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn, vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn…
 
Yâ Rabbî! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere, doğru sözü eğip bükerek Müslümanları kandırmaya çalışanlara fırsat verme… Hâinleri, hilekârların hilesini, zalimlerin zulmünü yakala ve bizden uzak tut… İyinin ve kötünün seçilemez olduğu zamanlarda bize iyiyle kötüyü ayırt edecek akıl ve şuur ihsan eyle…
 
 
 
Ey Allah’ım! Şeytana kanmadan, nefse aldanmadan, fânî hayatın aldatıcı lezzetlerine takılıp kalmadan, ahireti unutmadan, Sana güzel kulluk etmeyi, bizlere nasîb eyle…
 
Yâ Rabbî! Bizi, ibâdet eden salihlerden ve şükreden zenginlerden eyle. Dinî ve dünyevî bütün işlerimizde intizâmı müyesser kıl, hayırdan olan murâdımızı yerine getir. Büyük ve küçük günahlardan dolayı meydana gelecek şerr ve isyanlardan uzaklaştır.
 
Yâ Rabbi! Bizleri sıla-i rahim bilincinde olanlardan, akrabalık hak ve hukukuna riayet edenlerden eyle!
 
Yâ Hayy! Yâ Kayyûm! Ey daima diri olan!.. Ey bütün varlığın idaresini yürüten Allah’ım! Bu mübarek Cuma gününü bizlere bereketli kıl, Senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi ve ihya etmeyi nasip eyle, dualarımızı kabul eyle!
 
“Ben Rahman’ım. Akrabalığı ben var ettim. İsimlerimden birini ona verdim. Yakınlarıyla ilgilenip akrabalığın hakkını verene lütufta bulunurum. Akrabasıyla ilişkisini kesenden ben de rahmetimi keserim.” (Ebû Dâvûd, Zekât, 45)
 
Vesselam…
30 Haziran 2017 / 06 Şevval 1438
Önceki ve Sonraki Yazılar