Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Devlet Diş Hastanelerinde Skandal Uygulamayı Deşifre Ediyoruz!..

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Dikkatine!..
***
Sayın Bakanım!..
Giresun Diş Hastanesinde hasta kabul edilmediğine dair kamuoyunda dillendirilmekte olan birtakım iddiaları GÜNDEM’e taşımıştık…

İl Sağlık Müdürlüğü bu yazımız üzerine lütfettiler bir açıklama yaptılar.
Yapılan açıklamada deniliyor ki:
“Covid-19 Pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Rehberi diş hekimliğinde tedavi prosedürü bölümünde Covid-19 enfeksiyonun damlacık ya da aerosoller (ağız içerisinde çalışırken basınçlı su ve hava kullanılması ile oluşan enfekte buhar) ile yayılması sebebiyle el aletleri ile tedavi yapılmasına öncelik verilmesi istenmektedir. 

Ayrıca kurumumuz çalışma planında iki kişilik klinikler tek hekim çalışacak şekilde düzenleme yapılmıştır. 

Muayeneler ise 20 dk’da bir olacak şekilde düzenlenmiştir. Çalışan hekimlerin tedavi işlemleri için endikasyon vermesi halinde ise işlem süresi 45 dk’yı geçmeyecek, en fazla saatte bir hasta alınacak ve mümkünse günün son hastası olacak şekilde bir çalışma planı hazırlanmıştır. 

Bahsedilen çalışma rehberi ülkemizdeki kamu diş poliklinikleri için geçerlidir. 
Pandeminin başlangıcı olan 25 Mart 2020’den 31 Aralık 2020 tarihine kadar 41.483 muayene, 7.369 çekim, 1.712 dolgu, 460 kanal tedavisi, 841 sabit protez ve 315 hareketli protez yapılmıştır.”

aaaa.jpg
Sayın Bakanım!..
Sağlık Müdürlüğünün açıklamasındaki rakamlardan anlaşıldığına göre (Giresun il genelinde olmalı):
- 25 Mart 2020’den 31 Aralık 2020 tarihine kadar sürede toplamda 41.483 muayene olan hastanın 10.697’sine tedavi uygulanırken 30.786 muayene olan hastaya tedavi uygulanmamış!..

- Takriben dokuz aylık sürede (ayda ortalama 20 gün mesai hesabıyla) günde 41 diş çekimi, 10 dolgu, 2-3 kanal tedavisi, 1 de hareketli protez yapılmış!..

- Tedavi uygulanan bu şanslı hastaların da belki bazı nüfuzlu, özel şahsiyetler(!) olması da ihtimal dahilindedir!
***
Sayın Bakanım!..
- Hastanelerde muayene olduğu halde tedavi uygulanmayan 30 binin üzerindeki (randevu verilmeyen nice) hastalarımız acaba nerelerde tedavi olmuştur?..
- Yoksa hasta olmadıkları halde bu 30 bin vatandaş hastanelere iş olsun diye mi gitmişlerdir?..
- Muayene olan lakin tedavi uygulanmayan 30 bin üzerindeki vatandaşlardan muayene ücreti alınmadı mı?.. Ki mutlaka alınmış olmalı!.. Madem tedavi uygulanmayacak hastalardan neden muayene ücreti alınır?.. 
-  İl Müdürlüğünüzün açıklamaları diş hastanelerinde hasta kabul edilmediği iddialarını teyit etmiş olmuyor mu?
- İl Müdürlüğü, hastanelerdeki bu uygulamanın “Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Rehberi” hükümleri doğrultusunda yapıldığına vurgu yapmakla adeta devlet hastanelerinde hasta kabul edilmemesinin sadece Giresun'da değil bütün ülke genelinde uygulanmakta olduğunu; “il müdürlüğü ve hastane başhekimlerinin kusuru değil, “Bakanlığın talimatı” olduğunu demiş olmuyor mu?..
***
Sayın Bakanım!..
Devlet hastanelerinde hasta kabul edilmeme gerekçesi olarak “Covid-19 enfeksiyonun damlacık ya da aerosoller (ağız içerisinde çalışırken basınçlı su ve hava kullanılması ile oluşan enfekte buhar) ile yayılması sebebiyle el aletleri ile tedavi yapılmasına öncelik verilmesi” gösterildiğine;
Ve dahi “Bahsedilen çalışma rehberi ülkemizdeki kamu diş poliklinikleri için geçerlidir” denildiğine göre; bu durumda zat-ı âlinize sorulmaz mı:
- Bu korona mereti sadece devlet hastanelerinde mi nöbet tutuyorlar?.. Özel hastanelere ve özel diş hekimi polikliniklerine bu meret uğramıyor mu?..
- Hadi Bakanlığın bu mazeretini kabul ettik diyelim: Çalışan ve emekli olan (işçi, esnaf, memur) vatandaşların özel tedavi merkezlerindeki masraflarını devletin karşılaması gerekmez mi?..
- Devlet, vatandaşına "ben sizin tedavinizi yapamıyorum, başka yerlerdeki masraflarınızı da üstlenemiyorum" diyebilir mi?
- Böyle bir uygulama; bir yandan devlet hastanelerindeki uzman hekimlerin istifa edip serbest çalışmalarını teşvik ederken, diğer yandan özel hastane ve polikliniklere dolaylı destek sayılmaz mı?
***
Sayın Bakanım!..
Zat-ı âlinizin sağlık sahasındaki samimi gayret ve çalışmaları herkesin ve kesimin takdirini celp ettiği bilinirken diş hastanelerindeki böyle bir uygulama; 
Yoksa sizlerin bilgisi dışında, zat-ı âlinizin çalışmalarını gölgelemek isteyen Bakanlık bünyesinde bazı personelin işgüzarlığı mıdır?..
Ya da bu uygulamaların arkasında (nihai hedef olarak!) devlet hastanelerini özelleştirme gibi bir plan mı yatmaktadır?..

Netice itibariyle devlet hastanelerindeki bu uygulamaların faturası;
- Öncelikle zat-ı âlinize, 
- Saniyen Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan’a çıkartılmayacak mıdır?
***
Sayın Bakanım!..
Sadece Giresun’u değil bütün ülkeyi ilgilendiren bu meselede kamuoyunu tatmin edecek bir açıklamayı acaba sizler mi, yoksa Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan mı yaparlar, merak ediyoruz?
***
“Hangi vali birine zulmeder ve o zulüm bana şikâyet olunur da; ben o zulmü ortadan kaldırmazsam; o kimseye ben zulmetmiş ve adaletten ayrılmış olurum.” (Hz. Ömer)

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
22 Ocak 2021 Cuma / 09 Cemâziyelâhir 1442
 

Önceki ve Sonraki Yazılar