Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Devlet ve Hükümet Başkanlarının Dikkatine!..

 Bu bir eleştiri değil bir tespittir!..
Her yılsonunda asgari ücret tartışması yapılır, lakin emeklilere asgari maaş tartışması nedense yapılmaz.
 
Sayın Çalışma Bakanı, 2108 yılı için asgari ücret artış oranının yüzde 14,2 olduğunu iftiharla açıklarken, emekli maaşları artış oranını da merak etmiştik.
 
Bu artış oranının uygulanmasıyla asgari net ücret; bekâr çocuksuzlar için 1603, eşi çalışmayan 3 çocuklular için 1710 oldu.
 
2018 yılında gerek asgari ücret, gerekse vergi ve cezalar için artış oranı yüzde 14,2 olarak uygulanırken emekli maaşına uygulanan artış oranının yüzde 5,5 olarak uygulanması; merakımıza mucip oldu.
 
Yetkili bakan ve bürokratlar ve dahi ekonomi danışmanları acaba bu durumu nasıl izah ederler?
Yoksa bu durumdan haberdar değiller midir?
 
***
Sorguladığımız husus, asgari ücretin azlığı çokluğu, yeterli olup olmadığı meselesi değil, emeklilere neden işçilere gösterilen hassasiyetin gösterilmediği meselesidir!
 
Yeni işe giren bir işçiye asgari 1710 lira…
15 yıl prim ödeyerek emekli olan hanımlara 1545 lira!..
 
Yeni işe giren (eşi çalışmayan 3 çocuklu) bir işçiye asgari 1710 lira takdir edilirken…
15 yıl prim ödeyerek emekli olan hanımlara 1545 lira, 40 yıldan fazla süre vergi mükellefi olarak ödediği vergilerle devlete katkı sağlayan, millete hizmet eden ve 25 yıl prim ödeyen bir bağ-kur emeklisine 1625 lira gibi bir maaşın takdir edilmesi; izaha muhtaç bir mevzu değil midir?
 
Asgari ücret asgari geçim standardı ise, emeklilerin asgari maaş hakkı neden yoktur?
 
***
15 yıl prim ödeyerek emekli olan hanımlara 1545 lira… 
40 yıl hizmet ve 25 yıl prim ödeyen erkeklere 1625 lira!..
 
15 yıl prim ödeyerek emekli olan hanımların aldığı maaş ile 25-30, hatta 35-40 yıl prim ödeyerek emekli olanların erkeklerin aldıkları maaşların hemen hemen aynı olması (ki aradaki fark sadece seksen lira!) haksızlık ve adaletsizlik değil midir?
 
“Hanımlara neden erkeklere verilen kadar maaş veriliyor” demiyoruz, “15 yıl pirim ödeyenlerle 25 yıl prim ödeyen ve 35-40 yıl hizmet edenlerin maaş farkı böyle mi olmalı?” diye soruyoruz!
 
***
Emekliler bir araya gelip seslerini yükseltemediği için mi, yoksa emeklilerin potansiyel seçmen olma ihtimali (yaş itibariyle!) zayıflamıştır da siyasetçilere gelecek vaat etmediği(!) için mi; emeklilere gerekli alaka gösterilmez? 
 
***
Asgari ücret artışları konuşulurken, aynı anda da (ne alaka ise) kişi başına milli gelir miktarından da bahsedilir…
Neymiş bugün itibariyle kişi başına milli gelirimiz 11 bin dolar olmuş!.. 2023 için hedeflenen milli gelir de 25 bin dolarmış!
 
Acaba emekliler ve asgari ücretliler de bu 11 bin dolarlık kişilerin arasında yer alıyorlar mı?
***
Sahi biz, doları tedavülden kaldırmamış mıydık?
Kişi başına milli gelir ve yıllık ihracat rakamları açıklanır ve geçmiş yıllarla mukayesesi yapılırken acaba neden hala dolar para birimi kullanılır?
Anlı şanlı ekonomi danışmanlarının bu mevzudaki açıklamalarını da merak ediyoruz!
 
“Bir kimsenin beni yüzüme karşı övmeye hakkı olursa, yüzüme karşı beni eleştirmeye de hakkı olması lazım.” (Bismark)
 
Vesselam...
Ahmed Çıtlakoğlu 
28 Ocak 2018 / 11 Cemaziyelevvel 1439
 
Önceki ve Sonraki Yazılar