Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Dolar savaşında düşman safındaki hainler kimler?

 Ekonomik savaş başlamış…
Dolar füzeleriyle ülke ateş altına alınmışken…
Topyekûn milletçe bu ateşi söndürmek için gayret gösterilirken…
Bu dolar ateşine benzin sıkan, düşman emellerine hizmet eden, düşman safında yer alan içimizdeki gizli hainler kimlerdir?
 
 
 
***
Dolar manipülatörlerine neden işlem yapılmaz?
Ticaretin değişmez kuralıdır: Bir mala talep arzdan fazla ise fiyat yükselir. Talep arzdan az ise fiyat düşer.
 
Böyle bir kriz ortamında bırakınız ellerindeki dolarlarını satmayı, ihtiyaçları olmadığı halde dolara talep olmasa, dolar almaya hücum edenler olmasa kurlar yükselir mi?
 
İster yerli ister yabancı bu hain manipülatörlerin piyasayı etkileyen dolar alışları kayıt dışı mıdır, bu alışların tespiti resmen mümkün değil midir?
 
Manipülatörlük suç ise ve resmen tespiti de mümkün ise; bunlar hakkında neden işlem yapılmaz?
 
Suçlular hakkında işlem yapmayan görevliler de suç işlemiş olmazlar mı?
 
Ekonomik kriz yönetiminde acziyet mi vardır?
 
Nerede televizyon ekranlarında ve gazete köşelerinde ahkâm kesen allâme ekonomi bülbülleri?..
Bu mevzuda neden konuşmaz ve yazmazlar?
 
***
Tükürün milleti alçakça vuran hainlere… Tükürün onlara alkış tutan kahpelere!
 
Vesselam…  
Ahmed Çıtlakoğlu
13 Ağustos 2018 / 02 Zilhicce 1439
 
Önceki ve Sonraki Yazılar