Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Erdoğan’ın Yeni Kabinesi!..

 65. Hükümet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlık Sisteminin verdiği yetkiyle AK Parti Genel Başkanı olduktan sonra, muhtemelen kabine üyelerini (eski ve yenileri) ince eleyip sık dokuyarak inşa ettiği ilk hükümet…
 
Tayyip Bey, AK Parti’nin Meclisteki kadrosunu en iyi tanıyan, gerek bugüne kadar bakanlık yapmış olanların gerekse yeni görev verilenlerin meziyetlerini en iyi bilen, hem tecrübeli hem de güçlü ve etkili bir lider.
 
Ülkemiz, içeride terör örgütleri ve onların hain ve gafil uşaklarının, dışarıda emperyalist ülkelerin ve şer odaklarının tuzaklarıyla kuşatılmışken; devlet idare etmek kolay olmasa gerek… Adeta fırtınalı havada dev dalgalar ve kayalıklar arasında gemi kaptanlığı yapmak gibi!
 
 
Tayyip Bey, ülkenin ve bölgenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasî şartları dâhilinde böyle bir kadroyla yola devam etmeye karar vermişse; lidere inananlar,  onun tensip ve tasvip ettiği kadroya da inanmalı ve güvenmelidir.
 
Erdoğan’ın ve iktidarın yaptığı her icraata müzmin muhalif olan Erdoğan hazımsızları ve AK Parti muhaliflerinin bu kabineye de muhalefet edecekleri gayet tabiidir. Bu muhalifler değil bu kabineye, kabinenin tamamı da değişmiş olsaydı yine muhalefet etmeyecekler miydi?
 
***
Kabine revizyonunda püf nokta!..
Kabineye yeni girenlerden ziyade vazgeçilmeyen bazı isimler ve yer değiştirenler dikkat çekiyor…
AK Parti tabanı artık şu gerçeği kabul etmeli: 
Ortada, 15 yıldır iktidarda olan ve girdiği her seçimi (şartlar ve sebepler ne olursa olsun) kazanan ve gün geçtikçe eli güçlenen bir lider var.
 
2019 seçimlerinin ne kadar zor bir süreç olduğunu bilen ve bunu kamuoyuna da deklare eden bu güçlü lider Erdoğan; bu zorlu süreci bu kadroyla yürütmeyi uygun görmüşse, parti tabanına düşen; bu kabineye şapka çıkartmak, kabine üyelerinin geçmişiyle ilgilenmeden gelecekte yapacakları hizmetlere odaklanmaktır.
 
Kim ne derse desin, öyle inanıyoruz ki bu kabine; Tayyip Beyin, özellikle eski üyeler hakkında bugüne kadar yazılan ve söylenenleri de nazara alarak, ince eleyip sık dokuyarak tensip ettiği ve en güvendiği bir kabinedir!
 
Şunu da artık kabul etmek lazım ki, geçmişte kamuoyunda eleştirilen bazı kabine üyelerinin demek ki (kamuoyunca) bilinmeyen üstün meziyetleri bulunuyor. Ve bunu en iyi bilen de Sayın Erdoğan olmalıdır.
 
***
Kabine üyelerinin sorumluluğu!..
65. Hükümet üyelerinin artık hata yapma şansları yok!
Sorumlulukları ve omuzlarındaki yük çok ağır… 
“Yapacakları en ufak bir hatanın kendi şahıslarına değil de doğrudan Erdoğan’a fatura edileceği” şuuruyla hareket edeceklerine inanıyoruz.
 
Bu sebeple, bürokrat atamalarından ve siyasetçilerden kaynaklanan, geçmiş dönemlerde sıkça dillendirilen yolsuzluk iddialarının bu dönemde pek yaşanmayacağını ümit ediyor ve inanıyoruz!
  
***
Kabine üyelerinin bölge dağılımında, gerek genel seçimlerde gerekse son 16 Nisan referandumda milletin AK Parti’ye gösterdiği teveccühün etkili olduğu görülüyor.
 
Özellikle Samsun’dan Rize’ye kadar Karadeniz bölgesinde AK Parti’nin yüzde 60-70 rey aldığı iller Bakan ile taltif edilmiştir.
 
***
AK Parti Teşkilatlarının yenilenmesi…
MKYK, MYK ve Kabine revizyonundan sonra sıra Teşkilat revizyonunda…
Güçlü Kabineden sonra güçlü Teşkilat!..
Güçlü Lider, Güçlü Kabinesini kendi seçtiği gibi, öyle inanıyoruz ki Güçlü Teşkilatını da kendi inşa edecektir!
 
Kanaatimiz odur ki, Tayyip Bey; ilk planda 81 İl Başkanının istifasını isteyip 81 vilayete bizzat kendilerinin tensip edeceği 81 yeni İl Başkanıyla kongre hazırlıklarını yapacak ve teşkilatları yeniden inşa edecektir!
Bu, vilayetlerdeki Bakan ve MYK vesayetinin de kırılması yönünde hem pratik hem de pürüzsüz bir çözüm olacaktır.
 
Şayet Erdoğan’ın bizzat görevlendirdiği ve onun adına hareket edecek İl Başkanları eliyle teşkilat kongreleri yapılabilirse; ancak sağlıklı teşkilatların kurulabileceği, aksi halde teşkilatlarda isim değişikliğinden başka hiçbir değişikliğin olmayacağı, netice itibariyle metal yorgunluğun daha da ağırlaşarak devam edeceği; müşterek kanaattir.
 
“Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen; hem yolunu kaybedersin, hem dostunu.” 
(Necip Fazıl)
 
Vesselam… 
Ahmed Çıtlakoğlu
21 Temmuz 2017 / 27 Şevval 1438 
 
Önceki ve Sonraki Yazılar