Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Giresun Limanı KAPATILIYOR!.. (1)

Maalesef seçileniyle seçmeniyle, iktidarıyla muhalefetiyle Giresunlular seyrede seyrede Uluslararası Giresin Limanı batıyor, kapatılıyor!..
***
Giresun’da maalesef derin güç(!) derinliğini ve etkinliğini göstermiştir!..
O derin güç denilen imha güruhu, öyle bir derin güç ki cin misali; rüzgârı hissediliyor lakin (şimdilik) cismi görülmüyor!.. 
***
“Efendim bu derin güç ithamı ağır değil mi?.. Bu hususta bir delilin var mı?” denilirse;
Deriz ki: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz… Duman görüldüğü halde ayrıca ateş deliline ihtiyaç var mı?.. Kaldı ki dumanın delilliğini kabul etmeyenlere ateşi de gösterseniz yine kabul etmeyecekler, başka bir bahane bulacaklardır!..

Ancak şunu da ilave edelim: Bu imha güruhu derin güç, çok profesyonel hareket ediyor, (şimdilik) ortada (kendilerine göre) delil bırakmıyorlar… Ateşi gizliyorlar lakin dumanı gizlemeye güçleri yetmiyor!

 
***
İşte “duman” delillerim:
Düne kadar;
-    “Giresun Limanı devletin ve milletindir!.. Devletin ve milletin limanını hiç kimse süfli emellerine malzeme olarak kullanamaz!.. Giresun limanı kapatılamaz ve kapatılmayacak!..” dedik…

Hatta; 
-    “11 Mart tarihli “Giresun Serbest Bölgeye kavuşuyor!..” yazımda; Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Giresun’da Serbest Bölge Kurulması için Serbest Bölge için elzem olan depo yapılabilecek alan için Giresun Belediyesinden (başta çöp alanı olmak üzere 3 alandan birinde) görüş sorulduğundan” bahsederek, “Serbest Bölge de kurulacak!..” diye umutlandık!..
***
-    20 Mart 2021 tarihli makalemde “Belediye Başkanlığı Serbest Bölgeye EVET mi, HAYIR mı diyor?..” diye sorduk ve resmî bir açıklama bekledik…
***
-    30 Mart tarihli “Giresun Belediyesi Serbest Bölge istemiyor (muş!)…” Makalemde;
“Giresun Limanının kapatılması kumpasının içinde olan bazı şahsiyetlerin “Serbest Bölge alanı için Belediye kesinlikle yer göstermesin” diye özel ulaklar gönderdiği” iddialarından bahisle bu meseleye belediyenin açıklık getirmesini, aksi halde “sükût ikrardandır” prensibi gereği iddialar doğrulanmış olacağını” vurguladık…
***
-    27 Nisan 2021 tarihli “Belediye Başkanlığı Serbest Bölge Kurulmasını istemiyor!..” Makalemde; 
“Yetkili makamlardan bir açıklama gelmediğine göre; demek ki iddialar doğru imiş!..
Ve Giresun Belediye Başkanlığının Serbest Bölgenin kurulmasını istemediği zımnen teyit edilmiştir!..” dedik…

Ve ilave ettik: 
-    “Belediye Başkanlığının bu zımnî kararını teyit eden son bir iddia daha dolaşıyor ki bu daha da vahim!.. İddia o ki: 
-    Ulaştırma Bakanının bizzat Belediye Başkanını aradığı…
-    Belediye Başkanının, daha önce teklif edilen ve bakanlıkça da uygun görülen çöp arazisinin “Serbest Bölge için veremiyoruz” dediği…
-    Bakan Beyin “O zaman başka yer gösterin” dediği…”
***
Ve dahi: 
-    “Limanın âtıl kalmasının ve Serbest Bölge Kurulmamasının bir şehrin siyasetçilerine ne faydası vardır?..
-    Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Sn. Erdoğan’ın acaba Giresun’da dönen bu dolaplardan haberi var mıdır?” diye sorguladık…
***
Ve gelinen son durum:
Bugüne kadar ne şahsıma ne de kamuoyuna bu sahada bir açıklamama yapılmamışken, Giresun Belediye Başkanı Ankara’da Ulaştırma bakanını ziyaret ediyor, bu serbest bölge hakkında yine bir açıklama yapılmıyor…
***
-    Giresun Limanın kapatılmasının arkasındaki derin güç kimlerdir?
-    Limanın kapatılasının Giresun’a ve Giresunlulara faydası var mıdır?
-    Limanın kapatılmasından kimlerin ne menfaati olabilir?.. 
Diğer bir ifadeyle: Giresun Limanı’nın kapatılması kimlerin işini yarıyor?..
-    Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın Giresun’daki bu derin güçten haberi var mıdır?
-    Giresun Milletvekilleri bu meseleden rahatsız oldukları halde neden konuşamıyorlar?
-    Belediye Başkanının Bakan ziyaretlerinde seçim bölgesi milletvekillerinin bulunmamasının sebebi nedir?
-    Aylar önce Serbest Bölge kurulmasını isteyen Bakanların, belediyenin yer göstermeyerek serbest bölgenin kuruluşunu engellemesi karşısında sessiz kalmalarının sebebi nedir?.. 
Derin güç Bakanların da mı üzerinde bir güçtür?..
-    Milletvekillerinin konuşamadığı, Bakanların kararlarını uygulayamadığı bir hükümet sistemi nasıl bir sistemdir?
-    Bu saatten sonra artık limanın kapatılıp kapatılmaması pek önemli değil!.. 
Esas önemli olan: Giresun’da derin gücün etkinliği meselesidir…
-    Bırak, geçmiş dönemdeki ağaların beylerin, ağırların hafiflerin derinliğini; bak, günümüzdeki ağabeylerin dayıların derinliğe!..
***
Hâsılı kelâm:
-    Derin Güç diyor ki: Giresun Limanı KAPATILACAK! 
-    Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan son sözü söylemeden hiçbir şey olmayacak!.. 
Bu itibarla acilen Sn. Erdoğan’a bu mesele etraflıca anlatılmalı…
***
Öncelikle limanın işletilmesinden yana öteden beri olumlu bakan ve katkı sağlayan Giresun Milletvekilleri ve Limanı işletmekte olan yüklenici firma Erdoğan’ın etrafındaki çemberi kırarak onunla görüşme talebinde bulunmalı ve bu oyun bozulmalıdır. 
***
“Herkes isyanımı soruyor, kimse isyan ettirene niye zalimsin demiyor.” (Malcolm X)
(Not: Bu değerlendirmelerin arkası gelecek, parça parça devam edecek!..)

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
29 Mayıs 2021 C.tesi / 17 Şevval 1442
 

Önceki ve Sonraki Yazılar