Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Giresun Limanı KAPATILIYOR mu?..

✅ Uluslararası Liman sahasındaki siloların yıkımına başlanılmış!..
***
????Silosuz (deposuz) liman olmayacağına göre; 
‼ Limandaki silolar yıkılıyor diye kına yakanlar, pardon sevinçlerinden takla atanlar; silolar için alternatif yer de göstermediklerine göre Uluslararası liman kapatılacak mıdır?..
***
???? Daha önce liman kapatılıyor, kapatılmıyor tartışmalarından sonra Ulaştırma Bakanlığının limanın devamından yana irade beyanı ve mevcut siloların başka bir yere taşınma kararı ne oldu?..

✅ Derin güç denilen imha güruhu, limanın devamından yana mücadele eden Giresun Milletvekillerini itibarsızlaştırdıktan sonra Ulaştırma Bakanını da mı itibarsızlaştırdı? 
***
‼ Bu limanın çalışması birilerini ne kadar rahatsız ediyormuş ki, diğer bir ifadeyle limanın kapatılması birileri için ne kadar ehemmiyetliymiş ki, bölge milletvekilleri, hatta Ulaştırma Bakanı dahi feda edilebiliyor?..

‼ Bundan böyle artık limanın kapatılmasından ziyade limanın kapatılmasının kimlere rant sağladığına bakılacaktır!..

liman.jpg
Liman sahasında şehrin siluetini bozuyor diye yıkımına karar verilen silolar zamanında ruhsatsız ve izinsiz mi yapıldı?.. Elbette hayır. 

✅ - Peki, ruhsatlı ve izinli yapılan, mülkiyeti de liman işleticisine değil devlete ait olan, belirli bir süre limanı işletme hakkı karşılığı siloları yapan, siloların yapım ve sökümü dolayısıyla mağdur olan liman işletmecisinin zararını kimler karşılayacak; liman işleticisi sineye mi çekecek, devlet mi ödeyecek?..

✅ - Bu silolar daha inşaat safhasında yapılırken şehrin siyasetçileri ikiye ayrılmış; birileri yapılmayacak, diğerleri yapılacak tartışmasını başlatmış; tartışma yapılacak diyenlerin galibiyetiyle sonuçlanmıştı!.. İmdi, bu yıkım kararıyla “yapılmayacak diyenler” rövanş mı almış olacaklar?.. Rövanşı kaybeden siyasetçiler bu karar karşısında konuşmayacak, sükût mu edecekler?

✅ - Hani “birbirine çalım atan siyasetçiler parti teşkilatı içinde barınamaz” deniliyordu?.. Bu yıkım kararı “siyasetçilerin belini kıran çalım” sayılmayacak mıdır?..

✅ - Böyle bir eylemin neticesinde, bundan böyle Giresun’a yatırım yapacak yatırımcılar kime nasıl güvenecek?.. Bu yıkım kararı yatırımcıların güvenini sarsmış olmayacak mıdır?..
***
???? Bakanlığın müsaadesiyle inşa edilen ve resmen yasal olan siloların yıkımının, netice de limanın kapatılmasının arkasındaki derin güç kimlerdir?

✅ Siloların yıkılması talimatını veren Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan, kendisine liman hakkında eksik ya da yanlış bilgi aktaran derin güç piyonlarının muhtemelen farkında değildir… 
***
‼ Siloların yıkılması neticesinde şayet liman kapatılacak olursa bunun sorumluluğu, Sn. CB Erdoğan’ı eksik ve yanlış bilgiyle ikna eden derin güç piyonları kadar Sn. Cumhurbaşkanına ulaşıp gerçekleri anlatmayan milletvekilleri ve bakanların da omuzlarında olacaktır!..
Dahası, bu yıkım kararı ve limanın kapatılması karşısında nerede muhalefet partileri, nerede hususen Ticaret Odası ve Borsa yetkilileri?
***
???? Hasılı kelam: “Ananı öpen kadı ise kimi kime şikâyet edeceksin!” mi diyeceğiz?

???? Hizmete engel olanların yanında saf tutanlar onların suç ortağıdır!..
✅ Ne acı bir gerçek ki, Giresun’da limanın işletilmesine ve Serbest Bölge kurulmasına muhalefetin arkasında kimlerin olduğunu, kimlerin ne özel hesapları olduğunu herkes çok iyi biliyor olmasına rağmen maalesef kimse kral çıplak diyemiyor!.. Neden denilmediğini de herkes çok iyi biliyor!..
***
‼ Ancak bilinen diğer bir gerçek daha var ki;
✅ Hiçbir şeyin bu dünyada gizli kalmadığı, kim ne yaparsa yapsın (zerre miktarı hayır da yapsa, kötülük de yapsa, hizmete motor da olsa, fren de olsa) karşılığını mutlaka göreceğidir!..
***
???? Burada önemli olan kimlerin kimin safında yer aldığıdır; kimler hizmet edenlerin, kimler hizmete fren olanların yanında?..

???? Bu şarkı burada bitmez!..
✅ Neymiş silolar şehrin siluetini bozuyormuş da onun için yıkılıyormuş!.. 
Hadi oradan!..
✅ Silolar şehrin siluetini bozuyor da Gümrük Binası denizin önünü mü açıyor?..
✅ Siloları yıkanlar Gümrük Binasını da yıkacaklar mı?..
***
???? Bırak, geçmiş dönemdeki ağaların beylerin, ağırların hafiflerin derinliğini; 
✅ Bak, günümüzdeki ağabeylerin dayıların derinliğe!..
***
✍ “Ve öyle bir fitneden sakının ki o içinizden yalnız zulmedenlere dokunmakla kalmaz, hepinize şamil olur. Biliniz ki Allah’ın cezalandırması şiddetlidir.” (Enfâl, 8/25)

Vesselam… 
Ahmed Çıtlakoğlu 
01 Ekim 2021 Cuma/ 03 Safer 1443
 

Önceki ve Sonraki Yazılar