Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Giresun’da Aytekin Şenlikoğlu ile seçim kazanılabilir!..

 - “Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu’nun adaylığını nasıl değerlendiriyorsunuz?”
- “Aytekin Şenlikoğlu’nun adaylığı isabetli bir tercih midir?”
- “AK Parti, iki dönemdir CHP’ye ikram ettiği Belediye Başkanlığını bu defa Aytekin Şenlikoğlu ile alabilir mi?
- “Bir iki aydır aday kriterleri üzerinde yazılar yazıyorsunuz. Aytekin Şenlikoğlu yazdığınız aday kriterlerine uygun aday mıdır?” 
 
***
Üç gündür, uzaktan ve yakından nice dostlardan en fazla muhatap olduğum, muhtemelen bundan sonra da çokça muhatap olacağım sualler!..
 
***
Öncelikle ifade etmeliyim ki, bendeniz AK Parti’nin bir üyesiyim.
Her ne kadar AK Parti’nin gerek merkezi idarede gerek mahalli idarelerde yaptığı bazı eksik ve yanlış icraatlarına karşı belki en fazla eleştirel yazılar yazan bir kişi olsam da;
Gerek genel seçimlerde gerek mahalli seçimlerde adayları kim olursa olsun, parti üyeliğim devam ettiği sürece AK Parti’ye rey vermenin ve desteklemenin en azından siyasî nezaket ve sorumluluk gereği olduğuna inanıyorum. 
 
Partinin olumsuz icraatlarını eleştirmekle partiye rey vermenin ve desteklemenin aynı şey olmadığını, hatta bariz hataların vukuunda bunları görenlerin sükût etmesinin (iktidar partisi olması hasebiyle) hem ülkeye, hem de partiye en büyük kötülük etmek olduğunu düşünüyorum.
 
AK Parti’yi bugünün şartlarında desteklememin birkaç sebebi var:
Bütün eksik ve nice yanlış icraatlarına rağmen, ülkenin istikrarı, milletimizin istikbali ve huzuru açısından, bugünün şartlarında onun yerine alternatif olabilecek, ondan başka güven verecek henüz başka bir parti olduğuna inanmadığım için;
 
AK Parti’nin iktidardan düşmesinin ve mahalli idarelerde gücünün zayıflamasının ülkede istikrarsızlık sebebi olacağına inandığım için;
 
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı (beşer olmasının tabii neticesi olarak bir takım zaaflarının bulunmasına rağmen) bugünün şartlarında rakibi olmayan, devlet başkanlığı yapabilecek en ehil ve tecrübeli bir lider gördüğüm için;  AK Parti desteklenmelidir diyorum.
 
Keza doğru olup olmadığı ayrı bir mesele, lakin bugüne kadar ülke siyasi tarihinde hangi parti iktidarda olursa olsun, iktidarda olan partilerin kendi belediyelerine pozitif ayrımcılık yaptığı gerçeğinden hareketle; Merkezi idarede AK Parti iktidarda olduğu sürece, belediyelerin maddeten daha güçlü olabilmesi, dolayısıyla daha fazla hizmet sunabilmesi için Mahalli idarelerde de AK Parti’nin yönetimde olmasının elzem olduğuna inanıyorum.
 
***
Özelde Aytekin Şenlikoğlu’nun adaylık meselesine gelince:
Aytekin Bey, bugün itibariyle üç ayrı sıfatıyla birlikte ayrı ayrı değerlendirilmeli.
Biri; Av. Aytekin Şenlikoğlu
İkincisi; Siyasetçi Aytekin Şenlikoğlu
Üçüncüsü; Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu
***
Av. Aytekin Şenlikoğlu: Şahıs olarak dürüst, güvenilir ve ehil bir şahsiyet olduğuna inanılır. Ben de öyle inanırım.
 
Siyasetçi Aytekin Şenlikoğlu: AK Parti kurulduğu günden itibaren partide muhtelif görevler üstlenmiş, özellikle il ve merkez ilçe başkanlığı yapmış, bugüne kadar partiye emeği geçmiş, samimi bir partili olarak tanınır. Ben de öyle tanırım.
 
Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu: Önceki iki sıfatının yanında bu sıfatı henüz çok yeni. Haliyle gelecek için meçhul. Bu sıfatı hakkında yorum yapabilmek için en az bir aylık performansını görmek gerekir.
 
Ancak bu seçimin sağlıklı değerlendirilebilmesi için (Aytekin Beyin şahsıyla alakalı olmayan) geçmiş dönem seçimlerini iyi tahlil etmek gerekir.
 
Giresun’un belki Türkiye’de emsali gösterilmeyecek şekilde bir özelliği bulunuyor.
Giresun belediyesi iki dönemdir, bazı AK Partililer eliyle CHP’ye ikram ediliyor. 
 
Giresun’da CHP’nin rey potansiyeli yalnız başına belediye seçimlerini kazanmaya yeterli olmazken iki dönemdir CHP’li Kerim Aksu (bazı AK Partililerin desteğiyle) belediye başkanı seçiliyor.
 
Giresun’da yaygın kanaat odur ki: 
Geçmiş ilk dönemde (29 Mart 2009) tekrar aday gösterilen bir önceki dönem AK Parti Belediye Başkanı Hurşit Yüksel yeniden kazanmasın diye AK Parti içindeki bazı AKP’lilerin eliyle Kerim Aksu’nun kazanmasına dolaylı destek verildi!
 
İkinci dönemde (30 Mart 2014) yine (CHP değil!) Kerim Aksu kazansın diye, onun karşısına sanki bilerek zayıf bir aday çıkartıldı. Ve o AKP’lilerin arzuları istikametinde ve de onların katkılarıyla Kerim Aksu ikinci defa seçimi kazanmış oldu!
 
İki dönemdir Başkan Kerim Aksu’nun icraatlarının AK Parti milletvekilleri ve teşkilat başkanları tarafından ciddi manada eleştirilmemiş olması da bu gizli desteğin delili olarak yorumlandı.
 
***
Aday adaylarının genel merkezde mülakata alınmadan, sair aday adayları henüz yeterince genel merkezce tanınmadan, yeterince kamuoyu anketleri yapılmadan Aytekin Beyin adaylığının ilanı şüpheyle karşılanmıştır!
 
Şimdi, Aytekin Beyin şahsından öte, öncelikle Aytekin Beyin hangi gerekçelerle ve kimlerin tavsiyesi üzerine aday gösterildiğinin sır perdesinin aralanması gerekir:
- Aytekin Bey, aday adaylığı müracaatında bulunmadı. Temayül yoklamasında aday adayları arasında resmen yer almadı.
 
- Onun aday gösterilmesine Temayül yoklamasının etkili olduğu söylenemez. Zira onun ismi, bir il başkanı sıfatıyla (velev ki) öne çıkmış olması aday adayı görülmemiş(!) olsa da gayet normaldir.
 
- İki dönemdir kazanılamayan seçimin “Giresun’da ancak Aytekin Şenlikoğlu ile rahat kazanabiliriz” diye parti genel merkezine bir rapor sunulmuş olması gerekir. Peki, raporu kimler sunmuştur ve Başkan Erdoğan’ı kimler ikna etmiştir?
Muhtemelen bu raporda ciddi ve haklı veriler olması gerekir.
 
***
Anlaşılan o ki, Aytekin Beyin kamuoyu araştırmaları çok önceden yapıldı ve raporu çok önceden hazırlandı!..
 
O zaman şu sorulmayacak mıdır: Madem aday çok önceden belliydi, neden aday adayı müracaatları alındı?.. Aday adaylarına neden umut verildi?.. Onlardan neden para alındı?.. Aday adaylarının hayalleriyle neden oynandı?
CHP adayını önceden ilan etti, hiçbir aday adayının müracaatını almadı. AK Parti’nin seçimde tek rakibi olan CHP’nin gösterdiği kadar bir hassasiyet neden gösterilmedi?
 
***
Bu şartlar muvacehesinde Aytekin Beyi aday gösterilmesini sağlayanlar, Başkan Erdoğan’ı Aytekin Beye ikna edenler; bu seçimi kazanmaya mahkûmdur!
 
Aytekin Beyin şahsında AK Parti bu dönem de Giresun’da seçimi kazanamazsa; 
- Onun aday gösterilmesi için Başkan Erdoğan’ı ikna edenler, hele hele bu ikna grubu arasında geçmiş dönemlerde aday tespitinde etkili olan şahsiyetler de yer almış olursa; hem Erdoğan’a hem AK Parti’ye hem de Giresunlulara ihanet etmiş sayılacaktır!
 
- Seçimin kazanılmamasına vesile olanlardan bugüne kadar hesap sorulanlar olmadı. Bu dön seçim kazanılamayacak olursa; mutlaka aday tavassutunda bulunanlar ve Erdoğan’ı ikna edenlerin taşıdıkları bütün siyasî apoletler sökülmeli!.. 
 
- Dahası o ikna grubu Giresun meydanında teşhir edilip halkı yüzlerine tükürmeye davet edilmelidir!
 
***
Eminiz ki, bu kararlılık gösterilirse; bütün AK Partililer aralarındaki ufak tefek ihtilafları terk edip Aytekin Beyin yanında yer alacak ve AK Parti seçimi çok rahat kazanacaktır.
 
AK Partili Belediye şimdiden Giresun’a hayırlı olsun.
Aytekin Şenlikoğlu’nun Belediye Başkanlığı şimdiden hayırlı olsun!
 
***
“Adam mısın: ebediyen cihanda hürsün, gez; 
Yular takıp seni bir kimsecik sürükleyemez.
Adam değil misin, oğlum: gönüllüsün semere; 
Küfür savurma boyun kestiğin semercilere.” (Mehmet Akif Ersoy)
 
Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu 
25 Kasım 2018 / 17 Rebiul’evvel 1440
 

Önceki ve Sonraki Yazılar