Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Hastasını tanımayan aile hekimi

 Ve randevusuz hasta kabul etmeyen öğretim üyesi olur mu?
Aile hekiminizi tanıyor musunuz?
Aile hekiminiz sizi tanıyor mu?
Mesai saatleri dışında aile hekimine ulaşmak mümkün müdür?
Aile hekiminiz sizleri hiç evinizde ziyaret etti mi?
“Randevusuz hasta kabul etmiyoruz” denilerek hiç hastaneden kovulduğunuz oldu mu? 
***
Aile hekimlerinin yapacağı hizmetler arasında “Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde ev ziyaretinde bulunup veya kişiler ile iletişime geçmekten ve kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını güncellemekten” bahsedilir!..
 
Peki, vatandaşa sorulsa; “Aile hekiminizi tanıyor musunuz?” diye, acaba aile hekimini tanıyan kaç kişi parmak kaldırır?
 
Ya da aile hekimine sorulsa; “sağlık hizmeti vermek üzere size kayıtlı vatandaşları tanıyor musunuz” diye, acaba sorumlu olduğu kişileri tanıyan kaç aile hekimi çıkar? 
 
***
Bugüne kadar (aile hekimliği sistemi kuruldu kurulalı) bizim fakirhanenin kapısını çalan bir aile hekimine ve bu hususları sorgulayan bir bakanlık yetkilisine de şahit olmadık…
 
Ancak sağlık sahasında hemen hemen her sahada (son 10-15 yıl içinde) geçmişle mukayese yapılamayacak derecede devrim niteliğinde (tebrik ve takdire şayan) fevkalade yenilikler ve açılımlar yapan (ki Aile Hekimliği Sistemi de bunlardan biri) Sağlık Bakanlığına ve vazife sorumluluğu içinde hizmet veren cefâkâr ve fedâkâr nice hekimlerimize de haksızlık yapmış olmayalım…
 
Aile hekimliği uygulamasında bizlerin kapısının çalınmamış olması, başkalarının da kapısının çalınmadığı anlamına tabii ki gelmez…
 
Aile hekimlerinin “Kendisine kayıtlı kişilerin ilk değerlendirmesini yapmak için altı ay içinde ev ziyaretinde bulunup veya kişiler ile iletişime geçmesi ve kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını güncellemesi” gerektiğini hükme bağlayan ve tamim eden Sağlık Bakanlığı muhtemelen bizlerin yukarıda sorduğu sualleri Türkiye genelinde sağlık ocakları ve merkezlerinde hizmet veren hekimlere sormuş olmalıdır!.. Belki hizmet alan vatandaşlara da (hasta memnuniyeti açısından) bu sualler sorulmuş olabilir!.. Onları tebrik ve takdir etmek gerekir. 
 
Belki aile hekimliği uygulamasında (kapısı çalınmayanlar arasında) bizler istisnalar arasında yer almış olabiliriz. 
 
Keza, üniversite araştırma hastanelerinde (özellikle göz polikliniklerinde);
Sırada bekleyen randevulu hastaları olmadığı halde…
Mesai saatinin bitimine 1-2 saat olmasına rağmen…
Acil rahatsızlığından dolayı tedaviye gelen hastaları (o an itibariyle sistemden randevu almalarının mümkün olmadığı bilindiği halde) “randevusuz hastaları kabul edemiyoruz” diye kapı dışına koyan öğretim üyeleri de muhtemelen istisnalar arasında yer alıyor olmalıdır!
 
Tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz!
***
“Dünya, kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir…” (Albert Einstein)
 
Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
02 Ekim 2019 Çarşamba / 03 Safer 1441
 

Önceki ve Sonraki Yazılar