Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

“İhanet eden Başkan”

 Damgası yemek istiyorsanız dilediğinizi yapınız!..
 
Sayın Başkan! Duydum ki; “Beni aday göstermezlerse, onlara da kazandırmam!” diye söyleniyormuşsun.
 
Demek ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Her kim ki 'ben aday gösterilmedim' diyerek partimize sırtını dönüyor hatta gidip kendine başka mecralar arıyorsa o kişi zaten hiçbir zaman AK Parti'li olamamış demektir” dediği Başkanlar arasında sizler de varsınız!
 
***
Nimetin kıymeti bilmek!..
Sahip olduğumuz her şey (makam mevki, sağlık sıhhat, çoluk çocuk, mal mülk, ilim bilgi) birer nimettir… Her nimet bize birer emanettir. 
Belediye Başkanlığı da (seçimle gelmiş olsanız bile) sizlere bir emanettir. 
 
Nimetin kıymetini bilmemek, küfran-ı ni’mettir. Onun elden çıkmasına sebep olur.
 
Küfran-ı ni’met; Allah’ın verdiği nimetleri görmezden gelmek ve inkâr etmek, gördüğü iyiliği unutmak, kendisine yapılan iyiliğin değerini bilmemek, ihsân edilen nimete şükretmemektir… Nimeti inkâr etmektir.
 
***
Emanete riayet etmemek hıyanettir.
Hıyanet, birine kendini emin tanıttıktan sonra, o emniyeti bozacak iş yapmak demektir. Güveni kötüye kullanma, aldatma, vefasızlık yapmaktır.
 
 
 
***
Sizinle tekrar devam kararı verilmemişse, başkalarına kızacağınıza kendinize kızınız. Reis sizin hakkınızda böyle bir karar vermişse, bu kararın müsebbibi sizsiniz. Demek ki siz, böyle karar verilmesine sebep olacak tavırlar sergilediniz. O halde kendinize kızmanız gerekirken neden başkalarını suçlamaya, itham etmeye tevessül edersiniz?
 
Sayın Başkan! Unutmayınız ki yerin kulağı vardır. Sizlerin yaptığı her hareket, söylediği her söz kayda alınıyor!.. Kolunuzdaki saate, yakanızdaki rozete dikkat ediniz!
 
Cemal Kaşıkçı’nın Suudlu profesyonel uzman katilleri bile cinayeti gizleyememişlerse, sizler yaptıklarınızı gizleme hususunda Suudlulardan daha profesyonel olamazsınız!
 
***
Sayın Başkan, sizler ateş olsanız ancak düştüğünüz yeri yakarsınız.
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz!
 
Fısıltı gazetelerinde başkaları değil de sizler neden manşetsiniz?
Şayet fısıltı gazetelerinde yazıldığı ve sanal âlemde söylendiği gibi bir yanlış adım atarsanız, sadece kendinizi bitirirsiniz. 
 
Bölge halkı sizin cemaziyelevvelinizi de gayet iyi bilir.
Atacağınız yanlış bir adımın çamurları sadece sizi değil,  daha evvel sizi aday gösteren ve başkan seçilmenize vesile olanları da kirletecektir.
 
***
Ey nefsinin uşağı olan gafiller!..
Sizler kendinizi ne zannediyorsunuz?..
Bu milletin Allah rızası için hizmet edenlerle nefisleri için gayret edenleri tanımadığını mı zannediyorsunuz?
 
Esasında sizler de gayet iyi biliyorsunuz ki;
- Sadece Allah rızası için yapılan ameller ibadettir.
- Allah sadece rızasına uyanları doğru yola iletir.
 
***
Nefsini alçak gören ve yaptıklarını sırf Allah rızası için yapan kişilere ne mutlu!..
 
Kendini üstün gören, yaptıklarını “falanca yaptı desinler” diye yapan, kibir ve enaniyet zehirli şarabın sarhoşluğuyla kendilerinde varlık hisseden zavallı kimselerin de vay hâline!
 
***
“Ey aklı başında kişi! Şunu iyi bil ki; kılıç, boynu olan kişinin boynunu keser. Gölge ise yerlere serilmiştir. Boynu ve bedeni olmadığı için, onun yaralanması ve kesilmesi de mümkün değildir.” (Hz. Mevlânâ)
 
Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu 
21Kasım 2018 / 13 Rebiul’evvel 1440
 
Önceki ve Sonraki Yazılar