Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Kadın Hakları!..

 Kadın; annedir, eştir, kardeştir…
Bir kadın yalnız başına pek bir anlam ifade etmiyor… Kadın, bir erkekle ancak anlam kazanıyor… 
Kadını kadın yapan erkek, erkeği erkek yapan da kadındır.
Kadın ve erkek birbirlerinin mütemmim cüzleridir… Biri olmazsa diğeri de olmaz. 
Baba yoksa anne de olmaz… Koca yoksa eş de yoktur! 
 
“Kadınlar, erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır.” (Tirmizî, Tahâret, 82)
***
Kadın haklarından bahsedildiği yerde erkek haklarından bahsedilmezse kadın haklarından bahsetmenin de pek anlamı olmaz!
 
***
8 Mart Dünya Kadınlar Günüymüş!..
ABD, 8 Mart’ı Dünya Kadınlar Günü ilan etmiş, Müslümanlar dâhil bütün dünya aynı tarihte aynı günleri kutlama taklit yarışına giriyor… Anneler, Sevgililer Babalar Günü kutlamalarında olduğu gibi.
 
Sanki ABD bu günleri kutlamasaydı dünya ülkelerinde Annelerin, Babalarını, Sevgililerini hatırlayanlar olmayacaktı!
 
 
 
***
ABD, 25 Kasım’ı da “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”  ilan etmişti.
 
ABD, dünyadaki bütün şiddetin, şiddette ne kelime bütün vahşetin mimarı ve destekçisi olacak, sonra senede muhtelif tarihlerde sanal günler icad ederek yaptığı vahşet ve zulümleri kamufle etmeye kalkışacak, dünya ülkeleri de bunu hem taklit edecek, hem de ABD düşmanlığı yapacak!.. Ne âla!
 
Suriye’de, Irak’ta, Afganistan’da, Filistin’de, Arakan’da akan kanların, zulüm ve vahşetlerin sorumlusu, destekçisi ve koruyucusunun Amerika ve Birleşmiş Milletler olduğunu bilmeyen var mı?
 
***
Sadece kadın hakları hususunda değil, bütün insan hakları ve hukuku hususunda bizlerin rehberi ve mesnedi; şiddet ve vahşet suçlusu batılılar ve emperyalist Amerikalılar değil Rabbimizin yüce Kur’an’ı ve Rasûlü Hz. Peygamberin sünnetleridir.
 
Bizlerin Amerikalılardan alacağımız ve öğreneceğimiz bir şey yok, onlara vereceğimiz çok şey var.
 
***
"Erkeğin en hayırlısı, kadına en iyi davranandır." (Buhâri, nikâh 43; Müslim, fedâil 68)
 
“Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.” (Hucurât, 13) 
 
"(Erkeklerin kadınlar) üzerindeki (hakları) gibi kadınların da erkeklerin) ma'ruf şekilde lehlerine de (hakları) vardır. Erkeklerin ise kadınların üzerinde bir dereceleri vardır. Allah, aziz (mutlak galib)dir, hakîm (gerçek hüküm ve hikmet sahibi)dir." (Bakara, 2/28)
 
“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir.” (Rum, 21)
 
Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
08 Mart 2018 / 20 Cemaziyelahir 1439
 
Önceki ve Sonraki Yazılar