Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Kadın ve erkek birbirlerine “arkadaş” olur mu?

 Arkadaş; kendisine yakınlık ve dostluk duyulan kimse demektir.
Arkadaşlık; bir işte, bir ortamda beraber olması, huyları ve düşünceleri
birbirlerine yakın olan kimselerin kurduğu dostluktur.
 
Okul arkadaşlığı, mesai arkadaşlığı, meslek arkadaşlığı, yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı gibi beşerî münasebetin gereği arkadaşlıklar; olması gereken, iz bırakan ve unutulamayan, teşvik ve tasvip edilen arkadaşlıklardır.
 
Peki, bunların dışında, kadından erkeğe, erkekten kadına “arkadaş” olur mu?
Kızın “erkek arkadaşı”, erkeğin “kız arkadaşı” yukarıda tarif edilen normal arkadaşlık mıdır?
 
İslâm’a göre mahrem olmayan, birbirleriyle evlenebilecek durumda olan (nâmahrem kabul edilen) kişilerin halvet etmeleri (yalnız kalmaları), flört etmeleri (duygusal ilişki kurmaları) tasvip ve teşvik edilebilir mi? Bu ilişkiyi “arkadaşlık” ifadesi normalleştirebilir mi?
 
***
Bir kız, bir erkeğin arkadaşı olamaz!..
Bir kadın, bir erkeğin ya annesidir, ya kızıdır, ya kardeşidir, ya evlenmek üzere akitleştiği nişanlısıdır, ya da nikâhlı eşidir. 
Kadından erkeğe arkadaş olmaz/olamaz!
 
***
Bir erkek, bir kızın arkadaşı olamaz!
Bir erkek, bir kadının ya babasıdır, ya oğludur, ya kardeşidir, ya evlenmek üzere akitleştiği nişanlısıdır, ya da nikâhlı eşidir. 
Erkekten kadına arkadaş olmaz/olamaz!
 
***
Bu tespitlerimiz, haram ve helal hassasiyeti olan Müslüman kız ve erkekler için geçerlidir.
İslam dininde, zina haram olduğu gibi, zinaya zemin hazırlayan söz ve davranışlar da haramdır.
 
“Bir erkekle bir kadın halvet ederse, (yalnız kalırlarsa) üçüncüleri şeytan olur.” (Tirmizi) 
 
Vesselam… 
13 Ağustos 2016 / 10 Zilkade 1437
 
Önceki ve Sonraki Yazılar