Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Kadir Gecesi!..

 Bu gece Leyle-i Kadir!..
 
Kadir; güç, hüküm, izzet, şeref, değer ve itibar demektir… 
Kadir Gecesi; insanlığın kadrini yücelten, bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gecedir…
 
Bu gece, bin aya (80 yıllı aşkın bir ömre) bedel bir gecedir…  (Müfessirlerin bir kısmı, bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı tam bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtirler.) 
 
Bu gece esenlik ve mutluluk gecesidir... Bu gece, meleklerin gecenin başından itibaren tan yeri ağarıncaya kadar selâm ve esenlik getirmek üzere müminlerin evlerine misafir olduğu bir gecedir!..
 
 
 
***
Kadir gecesi kadir ve kıymet bilme gecesidir…
Kadir gecesi; Kur’an’ın kadrini, kıymetini bilme; ailemizin, dostlarımızın, mümin kardeşlerimizin ve insanlığın kıymetini bilme gecesidir… Her yıl idrak ettiğimiz Kadir gecesi, bu kıymetleri yeterince bilmeden tükettiğimiz bir yıllık ömrümüzün muhasebesini yapma ve gafletle gecen ömürden tövbe zamanıdır!.. 
***
Kur’ana gönül veren; tevhide sadakatiyle İbrahim Halilullah olur; türlü çilelere karşı sabrıyla Eyyûp olur; türlü tuzaklara karşı iffet ve hayâsıyla Yûsuf olur; türlü firkat ve musibetlere karşı metanetiyle Yâkup olur!
***
Ne mutlu meleklere hakkıyla ev sahipliği yapıp, onların selâmına karşılık verip esenliği kavuşanlara!..
 
Ne mutlu bu gece, kadir ve kıymeti, onur ve değeri başka yerlerde arayarak gafletle geçen, günahla kirlenen yılların affı için tövbe edebilenlere!..
 
Ne mutlu hırslarını terbiye edip güç, makam, koltuk, servet ve şehvet ihtiraslarının önüne geçebilenler!..
 
Ne mutlu bu gece Rabbimize olan imânını, Peygamberimize (sav) olan bağlılığını ve muhabbetini tazeleyenlere!.. 
 
Ne mutlu bu gece eşref-i mahlûkat olmanın bilinciyle daha ferasetli bir bakış, daha merhametli bir kalp, daha nezaketli bir dil, daha güzel bir ahlâk, daha huzurlu bir dünya için Rabbine niyaz edenlere!..
***
“İnanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya eden kimsenin de geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Fadlü leyleti’l-kadr, 1)
***
Ya Rabbe’l-Âlemîn! Mübarek Kadir Gecesini kadrimizin yücelmesine vesile eyle! Ümmet-i Muhammed’e rahmetinle muamele eyle! Ümmet-i Muhammedi cehalet, tefrika ve fitne hastalığından, korona ve salgın hastalıklardan muhafaza eyle! Ümmet-i Muhammedi iki cihanda aziz eyle! Bizleri zihinleri bir, yürekleri bir, gayeleri bir, sevgileri bir, hüzünleri bir, acıları bir kardeşler topluluğu eyle! Bizleri Kadir gecesinin feyz ve bereketinden mahrum eyleme, yapacağımız ibadet, tövbe, dua ve niyazlarımızı kabul eyle!
***
“Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizi de affeyle!” (Tirmizî, Daavât, 85)
 
Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
19 Mayıs 2020 Salı / 26 Ramazân 1441
 
Önceki ve Sonraki Yazılar