Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Kardeşlerin arasını kimler düzeltecek?..

✅ Müslüman Müslümanın kardeşidir!..
✅ Müslüman, Müslüman kardeşine zulmetmez!..
✅ Müslüman, Müslüman kardeşini düşmanına teslim etmez!..
✅ Müslüman, Müslüman kardeşini terk edip onun düşmanlarıyla birlikte hareket etmez!..
***
???? Müslüman kardeşler ihtilafa (anlaşmazlığa) düşebilir, araları bozulabilir… 

⁉ Birbirleriyle ihtilafa düşen, araları bozulan Müslümanların araları düzeltmek sair Müslümanların (hususen âlimlerin, Diyanet Teşkilatının, ilim ehli kanaat önderlerinin) üzerine bir vazife değil midir?..

‼ Diyanet Teşkilatında görevli âlimlerimizin, vaizlerimizin, din gönüllülerinin vazife sorumlulukları; kardeşlikle alakalı âyet ve hadisleri sadece minber ve kürsülerden anlatmaktan mı ibarettir?.. 

⁉ Yüce Rabbimizin “İki kardeşin arasını düzeltin” emrini kimler yerine getirecek, bu ilâhî emirin uygulanmasında onların hakemlik sorumluluğu yok mudur?..

davut.jpg

‼ Mesela, siyasî partilerde ve devlet kademelerinde yıllarca birlikte omuz omuza mücadele vermiş, kader birliği yapmış Müslüman kardeşler zamanla (şu veya bu sebeple) ihtilafa düşseler, araları bozulsa, bu kardeşlerin arasına düzeltmek için Sayın Diyanet İşleri Başkanı bizzat sorumluluk üstlenerek hakemlik yapmak için teşebbüs etse; İslamî ve insanî örnek, güzel bir hareket olmaz mı?..
✅ Keza il ve ilçelerde müftülerimiz böyle bir sorumluluk üstlenseler devlet millet kaynaşmasında önemli bir eylem olmaz mı?
***
✍ “Müminler ancak kardeştirler, öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin, Allah’a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız.” (Hucûrat, 10)

✅ “Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teâlâ da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.” (Buhârî, Mezâlim 3; Müslim, Birr 58)

Vesselam… 
Ahmed Çıtlakoğlu 
01 Aralık 2021 Çarşamba/ 26 Rebîulâhir 1443
 

Önceki ve Sonraki Yazılar