Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Kurban ve Bayram!..

 Kurban; Peygamberimizin (s.a.v) kurbanın meşru kılındığı hicretin ikinci yılından vefatına kadar hiç aksatmadan sürekli olarak her yıl yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği bir ibadet...
 
Kurban; İbrahim aleyhisselamın,  oğlu İsmail aleyhisselamı Allah için feda edebilmesinin, oğul Hz. İsmail’in de babası Hz. İbrahim’e itaat ve teslimiyetinin sembolü…
 
Kurban; yeryüzünde “ilk” cinayet sebebi!..
Kurban;  Allah'a teslimiyetin ve şükrün ifadesi...
 
***
Kurbanı doğru anlamak!..
Kurbanı doğru anlayabilmek, kurban keserken neyi kurban etmediğimizi anlamak için önce Kâbil ile Hâbil’i ve Halil olan Hz. İbrahim ile Halim olan Hz. İsmail’i doğru anlamak gerekir. (Maide 27, Saffat 100-113)
 
Hz. Âdem’in büyük oğlu Kâbil’in kardeşi Hâbil’i öldürme sebebi; Hâbil’in kurbanı kabul edilirken kendi kurbanının kabul edilmeyişidir… Kurbanın kabul edilişine vesile; takva… Kardeş katilliğinin sebebi; hasedlik!
 
Hac ve Umre ziyaretinde bulunanlar ile kıldıkları her namazda Hz. İbrahim aleyhisselâma dua okuyanlar;  kurbanı daha farklı anlayacaklardır.
 
***
Kurban Bayramı kimlerin bayramıdır?
Kurban Bayramı; “Ben hanif (hakka yönelmiş) olarak, yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah’a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim.” diyerek, Resul-i Ekrem’in sünneti üzere kurbanlarını kesenlerin bayramıdır…
 
Kurban Bayramı; Habillerin, İbrahimlerin, İsmaillerin bayramıdır… 
 
Kurban Bayramı;  kendini ve Rabbini bilenlerin, tefekkür ve tezekkür edenlerin, gönülden Rabbine teslim olanların bayramıdır… 
 
Kurban Bayramı; Allah için maddi fedakârlıkta bulunan, verilen nimetlere şükreden, keder ve sıkıntılara sabreden, kendilerini haramdan koruyan ve yaptıkları ibadet ve tövbelerle günahlardan temizlenen Müslümanlara; bu ibadetlerinin karşılığı olarak Allah’ın bir hediyesidir.
 
Kurban Bayramı; aynı zamanda Haccın bayramı, hacılar bayramıdır.
 
***
Kurban Bayramı günleri; aynı zamanda getirdiğimiz teşrik tekbirleri, tehliller (lâ ilâhe illâllah)
tesbih ve telbiyelerle (Lebbeyk Allahümme Lebbeyk, Lebbeyke lâ şerîke leke Lebbeyk, İnnel hamde venni'mete Lekevel Mülk, Lâ şerîke lek) tevhit şuur ve benliğimizi yenilediğimiz, dualarımızın müstecap olduğu mübarek günlerdir. 
 
***
Gücü olup da kurban kesmeyenler!..
Zenginlik bir nimettir… Kanaatkâr olmak ayrı bir nimettir.
Zengin olup da kendini fakir göstermek, güçlü olup da zayıf görünmeye çalışmak ne büyük bir zillettir!
 
Zengin iken, kendini fakir göstererek kurban mazereti üretmek; sağlam iken, vücut azalarını sakat göstererek dilenmek gibidir!
 
 
 
***
Sizlerde kurban kesebilirsiniz!..
Kurban kesmekle mükellef olduğu halde farkında olmayanlar, ya da olmadığını zannedenler!..
 
Öyle bir aile ki;
Allah lütfetmiş, evlerinde iğneden ipliğe hiçbir eksik yok… Beyaz eşyasından mobilyalarına kadar her şey son model!..
Telefon internet,  eğlence ve seyahat masrafı; aylık ortalama yüz, yıllık bir milyon üzerinde…
Sigara, çay, kahve masrafı; yıllık bir milyonun altına düşmez…
Pek zaruri olmayan, olmasa da olabilecek kabilden harcamalar yapılırken “Benim malî gücüm yok, bunları yapamam!” denilmez;
Lakin sıra; Peygamber (s.a.v) Efendimizin kurbanın meşru kılındığı hicretin ikinci yılından vefatına kadar hiç aksatmadan sürekli olarak her yıl yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği, Hanefi Mezhebi mensubu Müslümanlar için vacip hükmünde bir ibadet olan, senede 5-6 yüz liralık bir Kurban kesmeye gelince; nedense bin dereden bin bir mazeret arayışına gidilir!..  
 
***
Ya Rabbî, bizleri bayrama huzur içerisinde kavuşmayı, rızana uygun kurban kesmeyi nasip eyle! 
“Allah’ım! Bu kurbanlar senin nimetindir ve senin rızan içindir. Benim, ailemin ve ümmetimin kurbanlarını kabul eyle!” (İbn Mâce, Edâhî, 1; Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 3-4)
 
“Âdemoğlu, kurban günü, Allah katında kurban kesmekten daha güzel bir amel işlemez. Kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla (sevap olarak) gelir. Kurban, henüz kanı yere düşmeden, Allah tarafından kabul edilir.” (Râmuz el-Ehâdis)
 
Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
31 Ağustos 2017/ 09 Zilhicce 1438
 

Önceki ve Sonraki Yazılar