Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Mevlid-i Nebi Haftası…

 Bu gece (19 Kasım Pazartesi’yi  Salı’ya bağlayan gece) Mevlid-i Nebi; Hz. Peygamber (s.a.v) Efendimizin doğum günü… Mevlid-i Şerif, Mevlid Kandili, Velâdet Kandili..
 
Bu gece, Rebîu’l-Evvel ayının 11’ini 12’ye bağlayan gece… 
Bu gece; kâinatın, bütün varlık âleminin kendisiyle övündüğü, iftihar ettiği (Fahr-i Kâinat, Mefhar-i Mevcudat) Gönüller Sultanı, Güller Sultanı, En Güzel Sevgili,  Âlemlere Rahmet Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizin kâinatı şereflendirdiği gecenin sene-i devriyesi…
 
***
Mevlid Kandili kutlamaları geçmiş yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonluğun altında Müftülükler eliyle “Kutlu Doğum Haftası” adı altında her sene 14-20 Nisan tarihleri arasında aynı tarihte yapılıyordu. Bundan böyle her yıl Hicrî takvime göre yapılması kararlaştırıldı.
Bu yıl için Mevlid-i Nebi Haftası 17-24 Kasım tarihleri arası ilan edilmiş bulunuyor.
 
***
Mevlid-i Nebi Haftası; herhangi bir kutlama haftası değil, nice anma günleri kutlamalarının en anlamlısı ve en güzeli… Hatta başlı başına bir peygamber haftası, Hz. Muhammed (s.a.v) Haftası! 
 
Mevlid-i Nebi Haftası; Sevgili Peygamberimizi doğru anlamak, onun sünnetini bugüne taşımak, onun sîretini, hayatını, hayat tarzını çocuklarımızla, gençlerimizle toplumun bütün kesimleriyle paylaşmak, doğru bilgiye dayanarak Sevgili Peygamberimizi anlatmak için güzel bir fırsat.
 
 
 
***
Gönüller Sultanı Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde: “Beni ananızdan, babanızdan, çoluk çocuğunuzdan ve herkesten çok sev¬medikçe gerçek mânâsıyla iman etmiş olmazsınız.” buyu¬ruyorlar. (Buhârî, İman 8; Müslim, İman 69) 
 
Kutlu Nebi'nin bu kutlu mesajı günümüze ışık tutuyor: Sevdiklerinin doğum gününü kutlamayı ihmal etmeyenler öncelikle ve daha coşkuyla Peygamber Efendimizin (s.a.v) doğum gününü de kutlamalıdırlar!
 
***
Ne mutlu sevdiklerinin doğum gününü kutlamalarına gösterdikleri hassasiyeti Sevgililer Sevgilisi, En Güzel Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) Efendimizin doğum gününe de gösterenlere!
 
Ne mutlu O’nu hakkıyla sevenlere, O’nu ve getirdiği mesajları iyi anlayanlara, anladıklarını düşünce ve amel noktasında hayatına tatbik edenlere!
 
Ne mutlu O’nun gibi bir kul, O’nun gibi bir baba, O’nun gibi bir evlat, O’nun gibi bir eş O’nun gibi bir idareci olanlara!
 
Ya Rabbî! Âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamberimiz (s.a.v) Efendimizi hakkıyla sevmeyi, O’nu ve getirdiği mesajları iyi anlamayı, anladıklarımızı düşünce ve amel noktasında hayatımıza tatbik etmeyi, O’nun gibi bir kul, O’nun gibi bir evlat, O’nun gibi bir eş, O’nun gibi bir baba, O’nun gibi bir arkadaş, O’nun gibi bir komşu, O’nun gibi bir tebliğci, O’nun gibi bir idareci, O’nun gibi bir komutan, O’nun gibi bir devlet adamı olmayı bizlere nasip eyle!..
 
Ey Allah’ım! Nurlarının denizi, sırlarının madeni, inâyet (yardım) pınarın, hidâyet güneşin, mülkünün tâcı, velâyetinin emniyeti, muhabbetinin lisanı, Hazretinin imamı, mahlûkatının en hayırlısı ve Sana en sevimlisi, kulun ve Habîbin, enbiyâ ve mürselini kendisiyle mühürlediğin, Ümmî Nebî olan Rasûlün Muhammed’e (s.a.v) rahmet eyle. Ayrıca Semâvat ve yer halkına, yakın Meleklerine de rahmet eyle!
 
***
“…Sizin için Allah'ın Resûlü'nde pek güzel bir örnek vardır…” (Ahzâb sûresi, 21)
 
Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu 
19 Kasım 2018 / 11 Rebiul’evvel 1440
 

Önceki ve Sonraki Yazılar