Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Meydanlara devam mı, tamam mı?!..

 İlk geceden itibaren milletin sokaklara çıkıp meydanlara hâkim olmasının darbe teşebbüsünün akamete uğratılmasında büyük etkisi olmuştur.
Bugüne kadar meydanların terk edilmemesi, sabahlara kadar adeta nöbet tutulmasının da artçı darbe depremlerinin önlenmesinde muhtemelen büyük payı bulunmaktadır.
 
Başarısız darbe denemesinden sonra devletin, hükümetin ve TSK’nın kontrolü elinde bulundurmasına, hatta OHAL ilanı ile duruma daha da hâkim olmasına rağmen Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan hala “İkinci bir emre kadar sakın meydanları terk etmeyin!” diye ikazda bulunma ihtiyacı hissediyorsa, bunun ciddi sebepleri olmalı!..
 
BİR:  Artçı darbe teşebbüs tehlikesi henüz geçmemiştir, milletin dik duruş ve desteğine ihtiyaç vardır!..
 
İKİ: Vatan-millet sevdalısı halkın sokaklara dökülüp meydanlarda toplanması; Türk Milletinin zalimlere karşı mücadele azmini ve cesaretini göstermesi açısından dünyaya (özellikle milletimizi hafife alan emperyalist, işgalci ve zalim ülkelere) karşı güzel bir mesaj fırsatıdır!..
 
ÜÇ: Bugün meydanlar, milletin darbecilere karşı devletin yanında yer aldıklarını gösteren bir turnusol kâğıdı vazifesi görmektedir. Şu veya bu sebeple bugüne kadar meydanlarda henüz saf tutamayanlara, yerlerini bir an önce almaları için bir fırsattır!
 
Nasıl ki, 17-25 Aralık 2013 operasyonlarından sonra devlet ve hükümet yetkililerinin yüksek sesle ve her fırsatta verdikleri “paralelcilerin dershanelerinden ve okullarından çocuklarınızı alın, onların gazetelerini almayın ve yayın organlarını takip etmeyin!” talimatı; paralelcilere ait kurum ve müesseselerle irtibatlı olanları bir bakıma koruma adına, onlarla ve oralarla irtibatlarını kesmeleri için bir fırsattı!..
Bu mesajı o günlerde doğru anlayıp oralarla ve onlarla irtibatını kesenler olduğu gibi o mesajları doğru okuyamayan ve anlamayan, direnen ve direnmeye devam edenler de oldu. 
Ve bugün gelinen noktada netice malum!
***
Seversiniz sevmezsiniz… Tasvip edersiniz etmezsiniz… “Meydanları terk etmeyin” mesajını doğru bulursunuz bulmazsınız; bu talimatı veren nihayet Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’dır. 
Onun liderlik gücü; düne göre bugün daha yüksek ve daha etkilidir!
Malum, liderlerin sözlerinin etkinliği de güçleri oranında değer kazanır!
***
Meydanlar, artıları ve eksileriyle birlikte değerlendirilmeli!
Hasta ve yaşlılarla fikirsel ve bedensel engellilerin meydanlardaki yoğun trafik sebebiyle uğrayacakları mağduriyet; sevgiyi nefrete dönüştürebilir!..
 
Meydanlarda yer almak, saf belirlemek için tek kriter kabul edilmemeli! 
Aksi halde, meşru mazeretleri sebebiyle meydanlarda bulunamayanların haksız şekilde damgalanmalarına(!) sebebiyet verilmiş olabilir…
 
Bu sahada ifrata da kaçılmamalı! 
İfrat ölçüsü her yerde geçerlidir… 
Tabii ki burada kritik soru; bu hususta ifrat ölçüsü nedir? Bu ölçüyü kimler, nasıl tespit edecektir? 
 
Vesselam…
23 Temmuz 2016 / 19 Şevval 1437
 
Önceki ve Sonraki Yazılar