Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Milletvekili Aday Kriterleri (1)

 7 Haziran seçimleri için seçim takvimi başladı… 20 Şubat aday müracaatlarının son günü…
Milletvekilliği, demokratik sistemde memlekete ve millete hizmet noktasında ulvi ve şerefli bir sıfat…
Bu sıfat, iktidar partisi saflarında doğrudan hizmet imkânı bahşettiği için çok daha anlamlı. Aynı zamanda sorumluluğu da o derece ağır bir sıfat.
 
Ak Parti, Yeni Türkiye’yi inşa edecek, Başkanlık Sistemine hazırlık yapacak yeni Meclis kadrosunun belirlenmesi hususunda geçmiş dönemlere göre muhtemelen daha titiz davranacak, daha sık eleyip sık dokuyacaktır.
Genel seçimlerde aday olmayı düşünenlerin İl-ilçe kongrelerinde yer almamaları talimatının verilmiş olması, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleriyle belediye başkanlarının aday gösterilmeyeceği önceden ikaz edilmiş olması; geçmiş seçim dönemlerinde görülmeyen takdir-e şayan bir hassasiyet olarak görüldü.
 
Aday adayları nelere dikkat etmeli…
Ak Parti’den aday olacaklar; (Genel Merkezin yeşil ışık yaktığı özel kontenjanı(!) dışındakiler) Kesin aday listesine girebilmek için öncelikle kendilerini iyi tanıtabilmeliler…
Mesela “aday olmak için niçin Ak Parti’yi tercih ettikleri, seçilecek olurlarsa Ak Parti’ye nasıl veya ne gibi bir katkı sağlayabilecekleri” gibi hususlara ikna edici açıklık getirmeliler.
.
Aday olabilmek için hukuken parti üyeliği şartı aranmamış olsa da siyasi nezaket gereği aday olacaklar, adaylık müracaatlarından önce partiye üyelik kaydını yaptırmalılar…
Parti üyesi demek; “Partinin Tüzük ve Programını kabul ettiğini, gücü, bilgi ve tecrübeleri nispetinde parti çalışmalarına katılmayı üyelik giriş beyannamesinde beyan ve taahhüt eden” kişi demektir.
Partiye üye kaydı yaptırmadan milletvekilliğine aday olmak için müracaatta bulunmak; bir manada “ben şimdilik, Partinin Tüzük ve Programını kabul ettiğimi, gücüm, bilgim ve tecrübelerim nispetinde parti çalışmalarına katılmayı beyan ve taahhüt edemiyorum” anlamına gelmez mi?
 
Bu tür şahıslar, “daha partiye üye olmayı hazmedemeyen veya kabullenemeyen bir kişi nasıl olur da milletvekili olmayı düşünebilir?” gibi, bir sorgulamaya muhatap olmazlar mı? 
 
Bu dönemin mevcut milletvekilleri veya geçmiş dönemlerde vekillik yapmış olanlardan bu dönem de aday olmak isteyenler; şayet kendilerine genel merkezden yeşil ışık yakılmamış ise; vekillik yaptıkları dönemlerde seçim bölgelerinde (personel tayinleri dışında) neler yaptıklarını, tekrar aday olurlarsa neler yapabileceklerini dillendirmeli ve delillendirmeli… Milletvekillikleri süresinde veya vekilliğe ara verdikleri dönemde seçmen memnuniyetine yönelik anketlerini kamuoyu ile paylaşmalılar!..
 
Muhalefet partilerinden aday olacaklar; Kendi partilerinin programları hakkında bilgi sahibi olmalarının yanında iktidar partisi olarak Ak Parti karşısında iyi muhalefet yapabilmeleri için Ak Parti’nin 12 yıllık iktidar döneminde neler yaptıklarından ziyade neler yapamadıkları üzerinde derslerine iyi çalışmış olmaları gerekir!
Aksi halde, gerek aday adaylığı gerekse kesin adaylık sürecinde muhtemelen seçmen veya basın mensuplarının;
“- Sizleri muhalefet partisinden aday olmaya sevk eden sebepler nelerdir? 
- Ak Parti hükümetlerinin 12 yıldır yaptığı hizmetlerin hangilerini olumsuz veya yetersiz buluyorsunuz? 
- Eleştirdiğiniz Ak Parti icraatlarının yerine sizlerin programı nedir?” gibi, bir sorgulamasının muhatabı olmalı ihtimal dâhilindedir.
 
Demokratik sistemde muhalefet partisi, sistemin olmazsa olmazıdır… İktidar partisi kadar önemlidir.
Güçlü muhalefet; faydalı güzel hizmet vesilesi demektir. 
Muhalefetin zayıflığı, iktidarın kontrolsüz, disiplinsiz icraatına zemin hazırlayacaktır.
 
Ey sevgili aday adayları!.. 
Bugünkü demokratik sistemde seçilme hakkına sahip her vatandaşın “ben adayım” diye ortaya çıkması ve adaylığını ilan etmesi; en tabii hakkıdır.
Doğup büyüdüğü memleketine ve milletine hizmet etmek için “tensip edilirse hizmete ben de talibim, işte özgeçmişim, işte referanslarım” demek, takdir ve tebrik edilecek güzel bir hareket… 
Lakin ifrata kaçar da “en ehil benim, benden başka bu makama, bu hizmete layık kimse yok!” demeye kalkışılır veya bu anlama gelecek hareketler sergilerse; bu tür hareketlerin ne şahsa ne de partisine faydası olur. 
 
Asgari Adab-ı Muaşeret!..
- Adaylık açıklamaları (teşkilat binası müsaitse) parti binasında, parti bayrağı altında, il ve ilçe başkanıyla birlikte yapmalıdır. 
- Teşkilat ve seçmen ziyaretlerinde nezaket kurallarına azami derecede riayet edilmeli; ceket yaka düğmeleri açık ve eller cepte seçmen ve teşkilat üyeleri karşına çıkılmamalı. Eli cebe koyma bir alışkanlık, bir tik ise, hiç değilse adaylık veya seçim sürecinde pantolon ve pardösü dış cepleri dikilmelidir!
- Adaylar seçmenin inanç ve kültür değerlerine ve hayat tarzına uygun tavırlar sergilenmeli…
- Bilhassa Karadeniz bölgesi vilayetlerinde sahilden uzak, iç kesimdeki ilçe ziyaretlerinde aşırı lüks araba kullanmamaya dikkat edilmeli…
 
***
Ne güzel istifa, ne güzel davet, ne güzel adaylık!
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, 7 Haziran'da yapılacak genel 
Seçimlerde Ak Parti’den milletvekili aday adayı olmak üzere görevinden istifa ediyor…
Sayın Özhaseki’nin istifasını açıklarken yaptığı konuşma; örnek alınacak ve örnek gösterilecek bir konuşma:
"Dost elinden, davamızın liderinden, partimizin genel başkanından ve genel merkezinden 'gel' denildi. İl teşkilatımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız istisnasız 'evet gitmelisin' dediler. İstişare ettiğimiz güzel insanlar hep 'git' dediler. Anket yaptırdım, Kayseri halkı çok büyük bir ekseriyetle 'hizmete Ankara'da devam' dedi. Bu soruya müspet cevap vermek, bana yakışanı yapmaktı, yaptım da..." 
 
Mehmet Özhaseki 1994’den buyana belediye başkanı… 4. Dönem Büyükşehir Başkanı seçilen ender siyasetçilerden…
İşte görevden istifa böyle olmalı… Adaylığa davet böyle olmalı!
Keşke bütün bürokratların istifaları böyle davet neticesinde gerçekleşse…
Keşke bütün vazife mahalleri böyle bir gerekçeyle terk edilse…
Keşke bütün aday adaylarına böyle bir davet yapılmış olsa!
Keşke adaylığı düşünen mevcut ve eski milletvekillerine de böyle bir davet yapılmış olsa!
 
Böyle bir hizmet erlerinden müteşekkil parti ne güzel parti, böyle milletvekillerinden müteşekkil meclis ne güzel meclis, böyle bakanlardan müteşekkil hükümet kabinesi ne güzel kabine olur!
 
“Ey ekmek uğruna iman cevherini atan, ey bir arpaya bir hazineyi satan zavallı! 
Nemrut, gönlünü İbrahim’e kaptırmadı ama canını bir sivrisineğe teslim etti.” (Hz. Mevlana)
 
Vesselam…
16 Şubat 2015  / 26 Rebîulâhir 1436
 
Önceki ve Sonraki Yazılar