Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Milletvekilleri üzerinde tarihi sorumluluk…

 Hüdâvendigâr Külliyesinin ihyası…
Giresun Taşbaşı Parkında 1930’lu yıllarda hizmet veren (Vakıf kayıtlarında ve eski Giresun fotoğraflarında görülen) Hüdâvendigâr Külliyesinin (Sultan Selim Câmii ve Medresesi) 1937 yıllarında yıkıldığı, cami minaresinin Şeyhkeramettin Camii bitişiğinde, şadırvanının Hacıhüseyin Camii bahçesinde, revaklarının da Çınarlar Camii ana giriş kapısına taşındığı rivayet edilmektedir. 
 
Bu külliye ve caminin açığa çıkartılıp yeniden hizmete sunulması; bu eseri vakfeden ecdadımızın ruhlarının şad edilmesine vesile olması yanında, torunların ecdadına saygılarının da izharı olacaktır.
 
İnancımız o dur ki; hayra vesile olan hayrı yapan gibidir…
Sadaka-i cariye gayesiyle umumun hizmetine sunulan bir ibadethanenin hizmetten mahrum bırakılması; o eseri vakfedenlerin sadakalarının kesilmesine de sebep olmak demektir…
Bu eserlerin tekrar hizmete sunulması ise vakfedenlerin sadaka-i cariyelerin yeniden devamına vesile olacaktır.
Netice itibariyle bu tür ibadethanelerin ihyasına vesile olmak da; vesile olanlar için bu sadaka-i cariyelere manen ortak olmaları demektir.
 
 
 
2012 yılında (o günkü) Giresun Valisi D.Ali Şahin, mezkûr külliye ve caminin yer tespiti maksadıyla kazı yapmak için Belediye Başkanlığından kazı izni istemesine (İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 01.03.2012 tarih ve 535 sayılı yazı), hatta Belediye Başkanı Kerim Aksu’nun da bu meseleye olumlu yaklaşmasına rağmen nedense Belediye Encümeninden kazı izni çıkmamıştır. (13.03.2012/551 sayılı karar, Belediye Encümeni)
 
Bugün Vakıflar Genel Müdürlüğünün bölge müdürlülükleri eliyle ülke genelinde bütün tarihi camileri restore ettirdiği bir dönemde mezkûr külliyenin ihyası; hem güzel bir fırsat, hem de ecdat torunlarının üzerinde bir sorumluluktur.
 
Giresun halkı bu mevzuda oldukça duyarlı… 
Mevcut Giresun Milletvekillerinin tamamı (Nurettin Canikli, Cemal Öztürk, Sabri Öztürk ve Bülent Bektaşoğlu) hatta Belediye Başkanı Kerim Aksu’nun da ecdada ve tarihe saygı hususunda Giresun halkıyla aynı düşüncede olduklarında ortak kanaat mevcuttur. 
 
Bu külliyenin açığa çıkmamasındaki bugün tek engel; bürokratik engeldir.
İktidar ve muhalefet milletvekilleriyle belediye başkanının koordineli ve müşterek hareket etmeleri halinde değil bu mevzuda, Giresun’la ilgili sair bütün meselelerde aşılamayacak hiçbir engel yoktur.
Seçenler, seçtiklerinden/seçilmişlerden tarihlerine ve inançlarına uygun hizmet beklemektedir.
 
“Bir kişinin nasıl biri olduğunu, başkalarının kendisi hakkında neler söylediğinden çok onun başkaları hakkında ne söylediği ile görebilirsiniz.” (Leo Aikman)
 
Vesselam…
24 Nisan 2016¬ / 17 Recep 1437 


 
Önceki ve Sonraki Yazılar