Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Miraç Gecesi

Bu gece MİRAÇ Gecesi!..

Leyle-i Miraç; Ramazan-ı Şerif’e 33 gün kaldığının müjdecisidir!

***

Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşen İsrâ ve Miraç; Sevgili Peygamberimizin (sav) önce Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya oradan da Yüce Mevla’nın sonsuz ayet ve kudretini müşahede etmek için semaya kadar uzanan içerisinde pek çok ilahi hikmet ve bereketi barındıran manevi bir yolculuktur.

- Miraç, beşeriliğin insanlığa, fiziğin metafiziğe, bedenin ruha, ruhun sahibine yükselişidir. 

- Miraç, maddenin ötesine geçen bir nazar, aşağıyı ve aşağılığı kabul etmeyen bir yüceliştir. 

- Miraç, elemi, kederi, çaresizliği, ümitsizliği bir kenara koyup yeniden yola çıkma, arınma ve durulmadır. 

- Miraç, insanın erdem yolculuğu, Rabbe vuslatıdır. 

- Miraç, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa arasındaki bağları kuvvetlendiren, Müslümanların gönül dünyalarını güçlendiren, sıdk ve imanlarını pekiştiren, kardeşlik şuurunu yaşatan, müminleri eğiten, onlara değer kazandıran bir okuldur. 

✅ Miracın bizim için en büyük dersi “esfel-i safilinden” “ahseni takvime” çıkaracak değerleri göstermesidir.

✅ Müminin Miracı; günde beş defa Rabbimizle buluşma imkânı veren namazdır. 

***

- Bu gece, dua gecesi…

- Bu gece, tefekkür, tövbe ve af dileme gecesi…

- Bu gece, bugüne kadar yapmadığımız/yapamadığımız, ihmal ettiğimiz bir gafletten kurtulma, bir güzeli ihya etme gecesidir!

***

✍ Bugün biz müminlere düşen, miracı sadece Sevgili Peygamberimizin (sav) bir hatıratı, bir tarihi vakıa olarak okumak olmamalıdır... 

İslam’ın en temel gayesi insanı esfeli safilinden yani aşağıların aşağısından ‘alayı illiyine yani yüceler yücesine çıkarmaktır…

Unutmayalım ki bugün hem ülke olarak hem İslâm âlemi hem de insanlık olarak insanı yüceltecek ve yükseltecek miraç değerlerine her zamankinden daha fazla muhtacız… 

Birliğe, dirliğe, kardeşliğe ve huzura giden yol da, dostu düşmanı tanımanın yolu da miraç değerlerini hayatımıza aktarmaktan geçer.

Akıp giden zamanın bu önemli duraklarında her zaman ümitvâr olalım!..

Rabbimize olan imanımızı, Peygamberimize (sav) olan bağlılığımızı, namaza olan muhabbetimizi tazeleyelim!..

Eşref-i mahlûkat olmanın bilinciyle daha ferasetli bir bakış, daha merhametli bir kalp, daha nezaketli bir dil, daha güzel bir ahlâk, daha huzurlu bir dünya için dualarımızı miraca gönderelim!..

Burağımız ve refrefimiz sadık iman, salih amel ve güzel ahlak olsun.

- Ne mutlu bu gece Rabbimize olan imanını, Peygamberimize (sav) olan bağlılığını, namaza olan muhabbetini tazeleyenlere!.. 

- Ne mutlu Burağı ve refrefi sadık iman, salih amel ve güzel ahlâk olanlara!..

- Ne mutlu bu gece eşref-i mahlûkat olmanın bilinciyle daha ferasetli bir bakış, daha merhametli bir kalp, daha nezaketli bir dil, daha güzel bir ahlâk, daha huzurlu bir dünya için dualarını miraca gönderenlere!

✅ Yâ Rabbî! Bu mübarek Miraç gecesinde “Bizim uğrumuzda mücahede edenlere gelince elbette biz onlara yollarımızı gösteririz (Bize kavuşmak için çalışanlara yolumuzu gösteririz ve bize kavuşunca da onları sebat ve karar sahibi kılarız) ve şübhesiz ki Allah her halde muhsinlerle beraberdir.” (Ankebût, 69) davetine iştirak etmeyi, dâvetine hakkıyla icabet ederek kulluğumuzu tekâmül ettirmeyi, dünya ve ahiretin selâmetine ermeyi niyaza ediyoruz, bizlere nasip ve müyesser eyle!..

✅ Yâ Mucîb! Ey duaları ve istekleri kabul eden! Şeytana kanmadan, nefse aldanmadan, fânî hayatın aldatıcı lezzetlerine takılıp kalmadan, ahireti unutmadan, Sana güzel kulluk etmeyi, bizlere nasîb eyle!..

✅ Ya Rabbi! Bu mübarek Miraç gecesini Senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle! 

✍ “Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.” (İbrahim 40)

✍ "Allahümme bârik lenâ fî Recebe ve Şa'ban. Ve belliğnâ Ramazân.” (Allah’ım, Receb ve Şa’bân aylarını bize mübarek kıl (bereketli aylar haline getir) ve bizi Ramazân’a kavuştur.) 

Vesselam…

Ahmed Çıtlakoğlu 

27 Şubat 2022 Pazar / 26 Recep 1443

Önceki ve Sonraki Yazılar