Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Muhalefetin bir mantığı olmalı!..

 Muhalefet, demokratik sistemde önemli bir murakabe aracı… 
Muhalefet, iktidarda, idarede ve yönetimde bulunanların söz ve icraatlarındaki (kendilerine göre) yanlış ve usulsüzlere direnmek için aynı zamanda bir güç gösterisidir.
 
İktidar icraatlarında söz ve fiillerinde hukuksuzluk, adaletsizlik, yanlışlık ve usulsüzlük yapıyorsa, muhalefet; eleştirdiği hukuksuzluğun, adaletsizliğin, usulsüzlüğün benzerini yapmamalı.
 
Hem iktidar yanlış ve usulsüzlük yapıyor diyeceksin, sonra da kendin çok daha bariz usulsüzlüğe ve adaletsizliğe vesile olacaksın!
Bu mu muhalefet mantığı?.. Böyle mi olmalı usulsüzlüğe karşı olmak?
 
***
CHP’liler Mecliste görüşülmekte olan Anayasa değişikliğinde 15. Maddenin oylamasında 45 dakika sürecek oylama süresini sözde muhalefet ederek 2 saatte tamamlanmasını sağlamışlar!
 
 
 
Oylama 2 saatte değil de 4 saatte tamamlansa ne olacak?
Bu oyalamanın kime ve neye faydası olacak?
Üstelik bu uygulamayı milletin huzurunda aleni yapacaksınız!
 
Siyasetçiler, yaptıkları her hamlenin kendileri, partilerine, millete faydası olacağı hesabı ile yaparlar/yapmalılar!
 
CHP’liler böyle bir muhalefet metoduyla,  bırakınız CHP’ye rey vermeyen seçmenlerin takdiri kazanmayı acaba CHP’li seçmenlerin takdirini, alkışını alacaklarını mı zannediyorlar?
 
Böyle bir muhalefet mantığı; düşünen, fikir üreten, akleden, sağduyu sahibi CHP’lilerin zekâlarıyla alay etmek değil midir?
CHP’nin yıllardır belli bir oranın üzerine çıkamayışının sebebi acaba bu mantık mıdır?
 
***
Her ne ise, bu, bizden ziyade CHP’lilerin meselesi!
Ancak bizler de, CHP’nin fikirlerini tasvip etmesek de, iktidarın murakabe edilmesi, iktidarın yanlış adım atmaması açısından muhalefetin güçlü olmasını arzu ederiz…
Bu itibarla ana muhalefet partisi olarak da CHP’nin tutumunu mesele ediniriz!
 
Güçlü iktidar, güçlü muhalefetle mümkündür!
Ne kadar muhalefet o kadar iktidar!
Muhalefet yok ise, iktidar kendi bildiği gibi, kendi programında değişiklik yapma ihtiyacı hissetmeden yoluna devam eder.
 
“Büyük değeri olan şeyler ucuza mal olmaz. Bulduğunuz şeyin değeri, ararken sarfettiğiniz emek kadardır.” (İmam Maverdi)
 
Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
15 Ocak 2017 / 17 Rebîu’l-Ahir 1438
 

Önceki ve Sonraki Yazılar