Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Noel Yortusundan Müslümanlara ne?

 Noel, masum bir yılbaşı kutlaması değildir…
Noel; Hristiyanların bayramıdır... Batı (Katolik)-Doğu (Ortodoks) Kiliselerinin Yortusudur,  kutsal şenlik günleridir. 
Noel Baba, aşırı ışıklandırmalar, çam ağacı ve hindi katliamları Noel’in mütemmim cüzleridir.
 
***
Hz. İsa’nın doğum günü 1 Ocak değildir. Hz. İsa kış mevsiminde doğmamıştır.
İslâm ve Hristiyan âlimleri Hz. İsa’nın kış mevsiminde doğmadığında müttefiktirler.
Luka İncili’nde Hz. İsa (a.s)’ın doğumunun vuku bulduğu tarihte o civarda çobanların olduğu ve geceleyin kırda kalarak sürülerini nöbetle bekledikleri kaydedilmektedir. (Luka, 2:8)  
 
Kur’ân-ı Kerimde (doğum sancıları çekmekte olan Hz. Meryem’e hitaben) “Hurma dalını kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün” (Meryem suresi, 25) âyeti de; İsa (a.s)’ın kış mevsiminde doğmasının mümkün olmadığına delil olarak gösterilir.
 
Kaldı ki Hristiyan dünyasının tamamında da Noel kutlamaları aynı tarihte yapılmaz.
Noel Yortusu, Batı (Katolik) Kiliselerinde 24 ve 25 Aralık (bazı yerlerde 26 Aralık), Doğu (Ortodoks) Kiliselerinde 6 Ocak tarihlerinde kutlanır.
 
***
Noel, gerçekte Hz. İsa’nın doğum günü kutlama ayinleri de değildir!
Hadi diyelim ki, Noel Yortusu adı altında Hristiyanlar, (onların inançlarına göre tek peygamberleri) Hz. İsa (a.s)’ın doğum gününü kutluyorlar…
Peki, Hz. İsa’yı peygamber olarak tanımayan Yahudi ve sair Gayri Müslim ülkelerin Noel kutlamaları nasıl izah edilecektir?
Gerçi Museviler Noel Yortusu yerine Hanuka Bayramı kutluyorlar.
Demek ki mes’ele, bir peygamberin doğum günü kutlama ayinleri değildir!
 
***
Müslümanlar Noel’i kutlayamaz!
Calib-i dikkattir ki;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, yılbaşı münasebetiyle yayınladıkları tebrik mesajlarında "Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızın Noel yortuları, Noel Bayramı” ifadelerine özenle vurgu yaparken…
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun dahi mesajında “Hristiyan vatandaşlarımızın Noel Yortuları…” ifadesini tercih ettiği görülürken…
Hristiyanların da Müslümanların Kurban ve Ramazan Bayramı kutlama şenliklerine katılmadıkları bilinirken;
Müslümanlara ne oluyor da Hristiyanların Noel Yortularını kutlamak için yarışıyorlar?
 
***
Noel; Müslümanlar için altın tas içinde sunulan bir zehirdir!
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizin doğum gününden haberi olmayan veya O’nun doğum gününe iltifat etmeyen yahut O’nun doğum gününde cadde ve sokakları, mağazalarını O’na yakışır şekilde süslemeyen Müslümanların Hz. İsa (a.s)’ın sözde doğum gününü kutlama adına 
Hristiyanlarla adeta oyun ve eğlence yarışına girmeleri hazin ve ibretlik bir hadisedir.
 
Gayr-i müslimler Müslümanların inançlarına saldırırken, cami ve mescid yapımını engellerken, minare, tesettür (başörtüsü) gibi dinî sembollerine dahi tahammül edemezlerken…
İslam ülkelerinde cadde ve sokakların, mağaza vitrinlerinin Hristiyan ülkelerinin cadde ve sokaklarından, mağaza vitrinlerinden ayırt edilemeyecek derecede süslenmesi;
Müslümanların Hristiyanların dinî sembol ve değerlerini ihya etmek için yarışmaları;
Körü körüne bir taklitçiliktir…
İbretlik bir gaflettir… Hazin bir basiretsizliktir!
 
Unutulmamalıdır ki Noel yortusuna iltifat edenler, bu hazırlıkları alkışlayanlar, Noel süslü mağazalardan alış-veriş yapanlar, hatta yılbaşından önce gerekli ikaz ve tavsiyeleri yapmayanlar da; Noel adına cadde ve mağaza süsleyenlerin suç ortağıdır!
 
***
Nerede sözde hayvan severler?.. Nerede sözde çevreciler?
Kurban Bayramında Müslümanların ibadet maksadıyla kestikleri kurbanlık hayvanları katliam olarak gören, görme özürlü sözde hayvan severler yılbaşında neredeler?
Kurbanlık hayvanları gören gözler, Noel Yortusu adına katledilen hindileri neden görmezler?
 
Kamu menfaati adına yapılacak hayırlı bir hizmet yatırımı için, yatırım sahasında kesilmek zorunda olan 3-5 ağaç için yaygara koparan sözde ağaç sever çevreciler yılbaşında neredeler?
Noel hurafesi uğruna katledilen milyonlarca çam fidanlarını neden görmezler?
Demek ki mes’ele hayvan severlik veya çevrecilik değilmiş!
 
 
 
Yeni yıl kutlama tebrikleri, Noel Yortusu kutlaması  değildir!..
“Gününüz mübarek olsun, hayırlı günler, hayırlı haftalar, hayırlı yeni yıllar” gibi, sözlü ve yazılı tebrikleşmeler; bir duadır, güzel bir adettir. 
Müslümanların mübarek günlerde, her yeni bir günde, her yeni bir haftada, her yeni bir yılda tebrikleşmesi; eleştirilecek değil tebrik edilecek bir haslettir.
Ancak Müslüman, Hristiyanı, Hristiyan adetlerini taklit etmez/edemez… Yılbaşı bahanesiyle Noel kutlamaya kalkışmak Müslüman’a yakışmaz!
 
Hediyeleşmek de Müslümanların güzel hasletlerindendir. 
Lakin Müslümanlar, Hristiyanların yortu günlerinde onlara benzememek için hediyeleşmez! 
 
***
“Yaklaştıkça her sene öz yurdumda yılbaşı 
Yapılır milletime Frenkçe sahte aşı 
Buna ağlar ağacı hem toprağı, taşı 
 
Sen Hıristiyan mısın? Diye sorsan darılır
Yılbaşında hindi kaz yemesine bayılır
Çam deviren hindi ki nasıl mümin sayılır” (Arif Nihat Asya)
***
“Bir mana veremedim, şu miladi yılbaşına!
Şaştım da kaldım, Müslümanların vah telaşına!
Çevirdim başımı, nereye ettimse bir nazar.
Gördüm ki Noel için hazır, yer-yer çarşı-Pazar 
 
Haykırmak gelmişti içimden, seslendim millete
Heyhat! Duyuramadım, ne Ahmet’e ne Mehmet’e
Ya Rab! Kurtulsun! Hidayet ver bu millete
İslâm’a gelsin milletim son versin şu zillete.”  (Mehmet Akif Ersoy)
 
 “Siz karış karış, adım adım sizden öncekilerin (Yahûdi ve Hıristiyanlar’ın) yoluna uyacaksınız. O kadar ki; onlar bir keler deliğine girecek olsalar, siz de (modadır düşüncesiyle) onları tâkip edeceksiniz…” (Hadis-i Şerif Mişkâtü’l-Mesâbîh, 5361)
 
Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
26 Aralık 2016 / 26 Rebîu’l-Evvel 1438 
 
Önceki ve Sonraki Yazılar