Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Özel Kalem Müdürü ve Sekreterlerde Ehliyet ve Liyakat!..

“Benim çırpınışlarım sevinçten değildir. Ele geçirilmiş kuş da çırpınır. Umursamazlığım da sevincimden değil. Bazı olayları hatırlamamdandır.”  (İbn-i Haldun)

***

Özel Kalem Müdürü ve Sekreterlerde Ehliyet ve Liyakat!..

 

Her sahada, her makamda ehliyet ve liyakat büyük önem arz eder.

Lakin bazı makam ve sıfatlar vardır ki, ehliyet ve liyakat çok daha büyük önem arz eder.


Bu sebepledir ki bakanların, mülki amirlerin, belediye başkanlarının, genel müdürlerin özel kalem müdürleri ve sekreterleri seçiminde ayrı bir hassasiyet gösterilir.

***

Fatih Sultan Mehmet döneminde Enderun’da ‘Teşrifat Dersi’ okutulduğu, daha sonraki dönemlerde de Teşrifat Bakanlığı kurularak protokol düzenlemesi bakan sorumluluğuna verildiği ifade edilir…

***

Özel mekânlarda ve ictimaî sahada eskilerin âdâb-ı muaşeret dediği, günümüzde görgü ve nezaket kuralları olarak bilinen bu tavırlar; resmî sahada protokol kuralları olarak disipline edilir…

***

Özel Kalem Müdürü ve Sekreterler makam sahibi adına hareket ederler… Onların her hareketi temsil ettikleri makam ve şahısları bağlar…

 

Özel Kalem ve Sekreter görevini üstlenecek kişiler; temsil ettiği idarecinin (şayet olacak olursa) kusurlarını örten, başarısında etkili olan, güler yüzlü, güzel giyimli, nezaket timsali, özel seçilmiş kişiler olmalıdır.

***

Özel Kalem ve Sekretarya makamların adeta aynasıdır…

Buralardaki görevlilerin şahsî kusurları vatandaşın nazarında (hiç alakası olmasa da) doğrudan sanki makama aitmiş gibi görülür!.. Kamuoyunda “sanki makam onlara öyle hareket etmeleri yönünde bir talimat vermiş" gibi algılanır!

 

 

***

Her insanın meziyetleri farklıdır.

Her insanın başarılı olduğu mutlaka bir saha vardır.

Fakat her insanı her sahada değerlendiremezsiniz.

***

Her ağaçtan kaşık olmaz!..

Her ağaçtan mezar tahtası bile olmaz!

***

Kavak ağacından kapı pencere olmaz ama sanki kibrit ve meyve kasaları için yaratılmış özel bir ağaçtır!

 

Patiskadan veya basmadan, terzi çok mahir de olsa güzel elbise dikilmez.

***

Nasıl ki her ağaç her yerde kullanılamaz ise her insan da her yerde değerlendirilemez.

Nasıl ki her ağaçtan kaşık olmaz ise her adamdan özel kalem müdürü ve sekreter olmaz!..

***

“GÜZELLİK Mevla’nın lütfudur.. NUR’un yansımasıdır.. ‘EDEP’ ise kişinin GÖNÜL aynasıdır…!” (Hz. Mevlâna)

Önceki ve Sonraki Yazılar