Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ramazan Bayramımız Bayram Ola !..


Can bula cananını 
Bayram o bayram ola 
Kul bula sultanını
Bayram o bayram ola 
***
???? Bir Bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz elhamdülillah…
Müminler olarak bizleri Bayrama kavuşturan, yaptıklarımızın ve yapmamız gerektiği halde yapmadıklarımızın hesabını vereceğimiz, öldükten sonra bizi dirilten ve dönüş kendisine olan Yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun… 

Salâtü selâm, Tahiyyat-ü ikram ve her türlü ihtiram iki cihan serveri Peygamberimiz Rasul-i Ekrem Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize, O’nun Ehl-i Beyt'ine, Ezvâc-ı Tâhirât'ına, Âl ve Ashâbına, Etbâına ve onların nûrlu ve onurlu yollarını yol edinme gayretinde olanlara olsun…

Ramazân ayı boyunca sırf Allah rızası için açlığa ve susuzluğa sabredip 30 gün oruç tutan (meşru mazeretlerinden dolayı oruç tutamayıp fidyesini veren), ihtiyacı olanlara merhem, çaresizlere çare olan, dilini ve kulağını çirkin sözlerden, gözlerini çirkin bakışlardan, el ve ayaklarını kirli işlerden koruyan, meşru ve helâl de olsa nefsinin nice arzularına gem vuran mümin ve mümine kardeşlerimize sonsuz selâm olsun…
***
✅ - Ne mutlu Şehr-i Ramazân’ı lâyıkı veçhile ağırlayıp uğurlayanlara!..
✅ -Ne mutlu ‘Ramazan Mektebi’nin müdavimi olup iyi derece ile mezun olanlara!..
✅ -Ne mutlu Ramazân’ın rahmetinden, bereketinden istifade edip af olunmuş olarak Bayram’a kavuşanlara!..
✅ -Ne mutlu bayramda bizlerden beklenti içinde olanlara beklediklerini ikram edenlere!..
***
???? Ey hilm sahibi Allah’ım, ey kullarına muamelesi yumuşak olan Rabbim!.. Bu mübarek Ramazan Bayramı günlerini bizlere bereketli kıl… Ramazân’da elde ettiğimiz güzel manevi kazanımlarımızı gelecek Ramazân’a kadar devam ettirmeyi bizlere nasip eyle!.. 

✅ Yâ Rabbî! Bu bayramın başta ülkemiz ve gönül coğrafyamız olmak üzere âlem-i İslâm ve insanlık için hakikî anlamda bir bayram olmasını, maddi ve manevi bela ve musibetlerden kurtulmuş olarak sevince dönüşmesini nasip eyle!..
***
✍ “Namaz camiden çıkınca, Hac Mekke’den dönünce, Ramazan Oruç bitince başlar.” (Necip Fazıl)

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
01 Mayıs 2022 Pazar / 30 Ramazân 1443

Önceki ve Sonraki Yazılar