Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Raporlar, değerini bilenlere ışık tutar!..

 Meteoroloji, günlük hatta 5 günlük hava raporları yayınlıyor… Hava raporu kimlerin işine yarar veya bu rapordan kimler istifade eder? Herhalde çalışma programı bu raporlara bağlı olan kesim olsa gerek.
 
Keza kamuoyu araştırma kuruluşları da seçimler öncesinde sık sık seçmenin nabzını gösteren anketler yayınlıyor… Bu anketlere en fazla ihtiyaç duyan veya itibar eden kesim de herhalde seçim çalışmalarını bu anketler istikametinde revize edecek olan adaylar ve siyasi partilerdir!
 
İş hayatı günlük hava şartlarından etkilenen çevreler, nasıl ki hava raporlarına göre gereken tedbirleri almadıkları takdirde bu raporların (önceden bilinmesi) onlara hiçbir faydası olmaz, hatta ihmalkârlıklarının faturasını ağır ödemek zorunda kalırlarsa…
Güvenilir anket kuruluşlarının raporları istikametinde tedbir almayan adaylar ve siyasi partiler de herhalde ağır bir fatura ödemek zorunda kalırlar!
 
Perşembe’nin gelişi mademki Çarşamba’dan belli oluyor… 
Çarşamba günkü hava raporunda, Perşembe’nin karlı ve buzlu olduğu görüldüğünde nasıl ki kar lastiği olmayan ve yola da devam etmek mecburiyetinde olan sürücüler zincir temin etmek zorundadır!..
Güvenilir anket firmalarının raporlarına göre de adaylar ve siyasî partiler; zincir mesabesinde çalışma programlarını revize etmek zorundadır.
 
Yol tehlikesi karşısında ikazlarına rağmen zincir temin etmeyen böyle ihmalkâr sürücülere karşı yolcuların yapacağı tek şey; yolda perişan olmamak ve hayatlarını tehlikeye atmamak için otobüsü terk etmektir!
Siyaset otobüsü partilerdeki (seçmenler) yolcular, otobüslerini (partilerini) terke zorlanmamalıdır.
 
***
İl bazında basit anket deneyi!..
Sosyal medya; bir nevi ayna vazifesi görmekte… Kişi tanıtım kıstaslarından biri.
Önceden pek iltifat etmeseler de aday olduktan sonra sosyal medyayı kullanmayan aday herhalde pek yok gibidir.
 
Göz ardı etmemek gerekir ki, insanoğlu genelde menfaati olduğu, sevgi ve muhabbet duyduğu yere iltifat eder, alaka gösterir…
Hatta zarar görme endişesi varsa, sevmese de, zoraki de olsa, karşı tarafın buğzunu çekmemek için onu seviyormuş gibi görünür… Yapmacık iltifat!.. En azından günümüzde, bilhassa siyaset sahnesinde tercih edilen bir yöntem!
 
Peki, gerçek böyle olmasına rağmen, seçilme şansı görülen veya seçilebilecek sıralarda olan milletvekili adaylarının sosyal medyadaki paylaşımlarına aday oldukları parti teşkilat mensupları ve dostları tarafından yeterli bir iltifat yoksa bu ne anlama gelir? 
Keza bu adaylara ziyaret ettikleri mahallerde yeterince sevgi ve alaka gösterilmiyorsa, tokalaşmalar bile kerhen yapılıyorsa, bunu nasıl yorumlamak gerekir?
Bu, siyasî bir rapor sayılmaz mı?
Evet.. Bu, Perşembe’nin nasıl olacağını gösteren bir Çarşamba’dır!
 
Basit ölçü ile tespit edilen ve görülen bu durumu güvenilir anket firmaları daha geniş imkânlarla ve yollarla tespit etmiş olmalıdır!
Böyle bir durum partiler ve adaylar tarafından da bilindiği halde yetkililer ve ilgililerce gereken tedbirler alınmazsa; ihmalkâr sürücü ve otobüs yolcularının akıbeti mukadder olur!
Olumsuz hava şartlarında tedbirsiz ve ihmalkâr sürücü ve firma yetkililerini ikaz etmek yolcuların nasıl vazifesi ise…
Aynı şekilde, seçim kaybedilme riskinin yüksek olduğu yerlerde, duyarlı seçmenlerin de milletvekili adaylarını ve parti genel merkez yetkililerini ikaz etmeleri; sorumluluk gereği bir vazife olmalıdır.
 
Bir aday seçilemezse, (aday açısından) sadece kendi hayalleri yıkılır!.. Lakin partinin adayları seçilebilecek iken seçilemezse o partiye gönül veren binlerce seçmenin hayalleri yıkılır ve umutları söner! 
 
Evet, Çarşamba’dan görülen siyasî hava; Perşembe günü karlı ve buzlu!.. Sürücüler ve firma yetkilileri, zincir temin etmek zorundalar!
 
Efendim, siyasette zincir nasıl temin edilir?.. Onun cevabını da (her şeyi bilen) sürücüler ve firma yetkilileri daha iyi bilirler! 
 
Unutulmamalı ki gerçekler ayrıntılarda gizlidir!
Not: Bu siyasî bir yazı değildir!
 
“Sarhoş, cinayeti yapar da sonra “özrüm vardı, kendimde değildim” der. Kendinde olmayış, kendiliğinden gelmedi sana, onu sen çağırdın.” (Hz. Mevlana)
 
Vesselam…
28.04.2015 / 09 Recep 1436
 
Önceki ve Sonraki Yazılar