Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Şehidler Tepesi Boş ‘Kalmayacak’ (Mı), ‘Kalacak’ Mı ?

 Şehidler üzerinden yapılan çirkin muhalefet!..
 
Şehidlik; süfli emellere âlet, hele hele günlük fanî siyasete malzeme edilemeyecek derecede ülvî, millî ve İslamî bir makam ve sıfattır!..
***
Vatan-Millet aşkı ve sevgisi, İslamî bir düşüncesi ve derdi olmayanların şehidin ve şehidlik makamının değerini anlamaları mümkün değildir.
***
Şehidi Yüce Rabbimiz Allah Teâla met ediyor; biz aciz kulların bu mevzuda sözünün ne ehemmiyeti olur ki:
 
“Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyiniz. Bilâkis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız.” (Bakara, 154)
 
“Eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz, şunu bilin ki, Allah’ın mağfireti ve rahmeti onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır.”  (Âl-i İmrân, 157)
 
“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler; Allah’ın, lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. Onlar, Allah’tan gelen nimet ve keremin; Allah’ın, müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci içindedirler. “ (Âl-i İmrân, 169-171)
***
Cephede her ölen şehid değildir!..
Bunu kim söylüyor: Peygamber (sav) Efendimiz!..
**
Uhud savaşı sırasında Kuzman adlı bir Medîneli, savaşta yedi kişiyi öldürmüş, kendisi de ağır bir yara alarak ölmüştü…Buna rağmen Allah Rasûlü (sallâllâhu aleyhi ve sellem):
- “Kuzman cehennemliktir!” buyurdu.
 
Çünkü o, son nefesinde kendisine:
- “Şehitliğin mübârek olsun ey Kuzman!” diyen Katâde bin Nûmân’a:
- “Ben kabîlem için savaştım; şehitlik için değil!” demiş ve kılıcına abanarak intiharla canına kıymıştı. (Vâkıdî, I, 263)
 
Buna karşılık, kabîlesinin İslâm’a girmesine önce itiraz eden sonra da pişman olan Usayram, tepeden tırnağa silâhlanmış bir hâlde Nebî -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e geldi ve:
- “Ya Rasûlallah! Sizinle birlikte önce savaşa mı katılayım, yoksa Müslüman mı olayım?” dedi.
 
Rasûl-i Ekrem Efendimiz:
- “Önce Müslüman ol, sonra savaş!” buyurdu. Bunun üzerine Usayram Müslüman oldu, sonra savaştı ve şehit oldu. 
Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Usayram için:
- “Az çalıştı, fakat çok kazandı!” buyurdu. (Buhârî, Cihâd, 13; Müslim, İmâre, 144)
***
İnancımız odur ki, ölüm haktır ve her nefis ölümü tadacaktır. (Ankebût 57. Ayet)
Tayin edilen ömür (ecel) vakti gelince ne bir saat geri kalır, ne de ileri geçebilir! 
(Sebe 30. Ayet: Sizin için belirlenen bir gün vardır ki, ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz.)
 
Hak olan ve vakti gelince vuku bulan ölümün; her nefis için şehid olarak tecelli etmesi ne güzel bir ölümdür!..
 
Ölüme böyle inananlar ve şehidlik makamının değerini bilenler için şehidlik pek acı vermez, aksine teselli vesilesi olur…
Ancak âhiret inancı olmayanlar için ölüm; yok oluştur, keder vesilesidir.
***
Resul-i Ekrem (SAV) ölümü; “Zevkleri yok eden… Mü’minin hediyesi…” olarak tarif ediyor. 
İmam Gazali bu hadisin yorumunda diyor ki; “Çünkü dünya, mü’minin tutuklu bulunduğu bir yerdir. 
Zira burada devamlı olarak nefsi ile mücadele, şehvetlerine karşı riyâzet ve şeytanın saldırısına karşı savunma halindedir. Ölüm ise bu sıkıntılardan âzâd olmak demektir. Âzâdlık ise kendi hakkında bir hediyedir…
 
Dünyanın zevklerini seven, ona aldanıp meyleden kimse, ölümden gaflet eder ve ölümden bahsedilince, ondan nefret eder, ölümü anmaz; anarsa da dünyadan nasıl ayrılacağına üzülerek anar. Bunun için ölümü yerer.” (İhyau ulumid-din)
***
Ne mutlu ölümlerini şehidlik tacı ile taçlandıranlara!
Ne mutlu şehid anası ve babası olanlara!
Ne mutlu şehid eşi ve sevgilisi olanlara!
 

 
Şehidler Tepesi boş mu, dolu mu kalacak?..
Vatan, eğer uğrunda ölen (şehid) varsa vatandır!..
Eğer uğrunda ölen (şehid) yok ise; o toprak, vatan değildir sıradan ölü bir topraktır!
 
“Şehitler tepesi boş kalmayacak” demek; bu aziz vatan için milletin son neferinin son nefesine kadar mücadeleye devam edecek demektir!..
 
“Şehitler tepesi boş kalacak” demek; bu vatan için kimse canını feda etmeyecek demektir!.. 
Bu vatan için kimsenin canını feda etmemesi demek; bu vatan (Allah muhafaza) başkalarına peşkeş çekilecek demektir!..
 
“Şehitler tepesi boş kalacak” sözü; şayet gaflet halinde ve sürçü lisan olarak değil de bilerek ve samimi olarak söylenecek olursa; bu çok cahilce ve haince bir söz olur!..
***
“Sana benim gözümle bakmayanın / Mezarını kazacağım. / Seni selâmlamadan uçan kuşun / Yuvasını bozacağım.” (Ârif Nihat Asya)  
 
Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
02 Mart 2020 Pazartesi / 07 Recep 1441
 

Önceki ve Sonraki Yazılar