Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Tarihten ibret almak!..

 Tarih tekerrürden ibarettir, diyorlar… Tekerrür eden tarih değil, hatalardır.
Aynı sebepler aynı şartlar altında genelde aynı neticeyi doğurur.
 
***
Tarihte görülen başarısızlıkların, hezimetlerin tekrar yaşanmaması için; tarihî hadiseler iyi tahlil edilip, hezimete sebep olan hatalar iyi tespit edilip, benzer hataların günümüzde yaşanmaması için gerekli tedbirler alınacak olursa geçmişteki acı neticeler yaşanmamış olacaktır.
 
***
Günümüzde dersimiz; tarih olmalı!..
Osmanlı Devletinin çöküşünü hazırlayan ve yıkan sebepler nelerdir?.. Bugün ülkemizde Osmanlı’yı yıkan sebepler yaşanıyor mu?
 
***
Kapitülasyonlar nedir?.. Günümüzde de kapitülasyona benzer uygulamalar var mıdır?
 
***
Düyun-u Umumiye nedir?.. 
Düyun-u Umumiye’nin Osmanlı’nın yıkılışına etkisi olmuş mudur?
Düyun-u Umumiye’ye benzer uygulamalar günümüzde de var mıdır?
 
***
İttihat ve Terakkiciler kahraman mı hain midirler?
İttihatçıların Osmanlı’nın yıkılışında, Cennet Mekân Abdülhamit Han’ın hal’lindeki rolleri nelerdir?
Günümüzde icra-ı faaliyette bulunan gizli ve sızma mukallit İttihatçılar var mıdır?
 
Geçmişin Sadeddin Köpeklerinin, Damat Mahmut Paşalarının günümüz liderleri etrafında olmadığından ne kadar eminiz?
 
***
Hilafet kaldırırken Hocalar Meclis koridorlarında neyle meşguldüler?
Günümüz Hocalarının Hükümetin icraatlar ve Meclisin aldığı kararlar hususunda söyleyecek sözleri yok mudur?
 
***
Kur’anı Kerim’de zikredilen helak olan geçmiş kavimlerin helak sebepleri nelerdir?
Helak olan kavimlerin işledikleri fiiller günümüzde de işlenirse, o filler bizlerin de helakine sebep olur mu?
 
***
Haydin ders başına!..
Haydin tarihî bilgilerimizi tazelemeye!
 
***
“Tarih”i tekerrür diye ta’rif ediyorlar; 
Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi.
 
Ne odunmuş babanız, olmadı bir baltaya sap!
Ona siz benzemeyin, sonra ateştir yolunuz.  (Mehmet Akif)
 
***
'Pâdişah hem zâlim, hem deli' dedik, 
İhtilâle kıyam etmeli dedik; 
 
Şeytan ne dediyse, biz 'beli' dedik; 
Çalıştık fitnenin intibahına.
 
Dîvâne sen değil, meğer bizmişiz, 
Bir çürük ipliğe hülyâ dizmişiz. 
Sade deli değil, edepsizmişiz. 
Tükürdük atalar kıblegâhına. (Rıza Tevfik Bölükbaşı)
 
***
"İnsanı ateş değil, kendi gafleti yakar. Herkeste kusur görür, kendisine kör bakar. Neye nasıl bakarsan, o da sana öyle bakar." (Hz. Mevlana)
 
Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu 
22 Kasım 2017 / 04 Rebiul’evvel 1439
 
Önceki ve Sonraki Yazılar