Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Vali olacak kaymakam hizmetlerinden belli olur!..

 Adam olacak çocuk kaleminden belli olur, misali; Vali olacak kaymakam da hizmetinden belli olur!..
 
Memur olsun işçi olsun, yeni işe başlayan bir kişinin başarılı olup olamayacağı, işçi ise usta olup olamayacağı, memur ise amir olup olamayacağı; işe başladığı ilk andaki hal ve hareketlerinden belli olur.
***
Kaymakam; bir ilçenin genel yönetimden sorumlu en büyük mülki amiridir. 
Kaymakam vardır; valinin talimat ve emirlerini, kanunla kendisine verilen vazifeleri yerine getiren tipik bir mülkî amirdir.
 
Kaymakam vardır; amiri konumundaki valinin ve kendini atayan iradenin emir ve talimatları yerine getirmenin yanında ve kanunî vazife ve sorumluluklarının da ötesinde; 
Yöneticisi olduğu ilçede bütün vatandaşların dertlerini dert, sevinçlerini sevinç bilir.. 
Kendini devletin sadık ve itaatkâr bir memuru, vatandaşın ise müşfik bir hizmetkârı görür..
Hz. Ömer’in “Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de adl-i İlahi sorar Ömer'den onu” hizmet anlayışını düstur edinir..
Mesai saatlerinde disiplinli, otoriter, nezaketli bir amir; mesai dışında amir memur, zengin fakir herkesim ve herkesle bir sırdaş, bir gönüldaş, bir can kardeştir!..
 
***
Bu devirde, bu çağda böyle bir kaymakam var mı?
Evet, varmış!.. 
Varmış diyoruz, zira dünün o kaymakamı bugün artık vali…
Dünün Nizip Kaymakamı, bugün Giresun Valisi Sayın Harun SARIFAKIOĞULLARI, işte o vasıfları uhdesinde cem etmiş, örnek ve sıra dışı mülki amirlerden biri!..
 
***
Sayın Sarıfakıoğulları, bu yılın Temmuz ayında ilk vali olarak Giresun’da hizmete başladığında halkla olan bu sıra dışı faaliyetleri daha ilk günlerde fark edilmişti.
 
Ancak o günlerde, Vali Beyin bu sıra dışı faaliyetleri; “Eh, yeni vali, ilk atama yeri, herhalde biraz farklılık oluşturmak için yapıyor olsa gerek!” gibi yorumlanmıştı.
 
Meğerse Vali Beyin bu hizmet anlayışı, bu sıra dışı halkla münasebetleri fıtratının gereği imiş!..
Kaymakamken de böyle imiş!.. O, aynı zamanda bir mülteci, muhacir dostu, bir ensar imiş!
 
***
Sayın Sarıfakıoğulları’nın bugüne kadar pek bilinmeyen bu hasletlerini Nizip’te birlikte mesai yaptığı bir dostu hatırlatıyor:
“Kaymakam olmasına rağmen sıradan bir vatandaş gibi giyinir, karşılaştığı herkesle konuşurdu. Muhakkak hâl hatır sorardı. Yeri geldiğinde şaka yapar, çoğu zaman ciddi olurdu. Dünyayı, dünyayı sevenlere bırakmış, heybesine güzel amel doldurma çabasındaydı. İyi bir yönetici, sağlam bir Müslüman, kıymetli bir dost, şefkatli bir yöneticiydi.
 
Nizip’in yanı sıra yaklaşık 35 bin Suriyeli muhacirin yükünü omuzlamış, Ensar olma çabasında bir yöneticiydi. Mesai saatlerinde ilçenin işlerini takip ediyor, mesai dışında ise sık sık sığınmacı kaplarını ziyaret ediyordu. Halkın arasına giriyor, birebir dertlerini dinliyordu.” (Celal Demir, Kelebekler de Ağlar)
 
 
 
Demek ki vali olacak kaymakam hizmetlerinden belli oluyormuş!
 
Demek ki sizler, riyadan uzak, sırf Allah rızası için, hizmet aşkıyla çalışınca; Cenab-ı Hak sizlere daha ummadığınız başka hizmet kapıları açıyormuş!
 
***
“Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan” misali Vali Sarıfakıoğulları’nın bu hizmet anlayışının öncelikle kendi bölgesindeki idarecilere de sirayet edeceğini ümit ediyoruz.
 
***
Vali Sarıfakıoğulları’nı Giresun’a ilk atandığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tayyip Erdoğan ve Başbakan için el, göz, kulak, ayak sizsiniz. Siz varsanız elimiz ayağımız gözümüz var. Kollarını sıvayıp işe girişen her idareci benim yol arkadaşımdır” dediği, pantolonun paçası çamurlu ve tozlu, eli yağlı işçinin eliyle yağlı, elbisesi boyalı işçinin elbisesiyle boyalı örnek vali olarak görmüş ve gayretli çalışmalarından dolayı takdir etmiş ve sevmiştik… 
 
Şimdi, bu meziyetleri bilindikten sonra öyle tahmin ediyoruz ki, Vali Sarıfakıoğulları daha da takdir edilecek ve sevilecektir... Allah yar ve yardımcısı olsun, Allah sayılarını artırsın! 
 
“Bir kişiyi lâyığından fazla övmek riyâdır, dalkavukluktur; lâyığından az övmekse ya dilsizlikten ileri gelir, ya hasetten.” (Hz. Ali)
 
Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu 
01 Ocak 2018 / 14 Rebiul’ahir 1439
 
Önceki ve Sonraki Yazılar