Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Vergi Barışında 9. Yapılandırma!..

Devlete olan borçlarda 9. Barış(!) (Borçların Yeniden Yapılandırılması) düzenlemesi yürürlüğe girdi.
***
AK Parti iktidar döneminde (2002-2021) 19 yılda toplam 9  “VERGİ BARIŞI Kanunu” çıkartıldı, çıkartılma ihtiyacı hissedildi…
***
AK Parti döneminde yıllar itibariyle yapılan VERGİ BARIŞI kanunları:
- 27.02.2003 / 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu..
- 22.11.2008 / 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun (Varlık Barışı)..
- 13.02.2011 / 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun…
- 10.09.2014 / 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun…
- 19.08.2016 / 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun…
-  27.05.2017 / 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun…
- 18.05.2018 / 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun…
- 17.11.2020 / 7256 Sayıl Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanın
- 03.06.2021 / 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun…

 vergi.jpg
***
Merak edilen husus: 19 yıllık güçlü bir iktidar döneminde toplamda 9, ortalama iki yılda bir, vergi barışı adı altında vergi borçlarına yapılandırmaya acaba neden ihtiyaç duyulur?..
-    Bu ikdidar döneminde öyle bir ekonomik yapı var ki, vatandaş vergi borçlarını dahi ödemekte zorlanıyor da onlara yardımcı olmak için midir?..
-    Yoksa, (fısıltı gazetelerinde dolaşan iddialara göre) teşvik adı altında bazı şahıslara dağıtılan ve zamanında ödenmeyen (geri dönmeyen) kredilerin faizlerinin affı ve kredi asıllarının yeniden ödeme sürelerini uzatmak için midir?..
-    Ya da, yolsuzluğa adı karışan, haksız ve usulsuz kazançlarla aşırı zenginleşen bazı ÖZEL iş insanlarını incelemeden muaf tutarak servetlerini meşrulaştırmak için midir?..
***
Sık sık (iki-üç yılda bir) yapılan ve yapılması olağan hale gelen böyle bir “vergi barışı” sisteminde vergilerin ve devlete olan borçların zamanda ödenmesi hiç normal olabilir mi?..

Böyle bir sestemde zamanında borçlarını ödeyen vergi mükelleflerine haksızlık yapılmış olmuyor mu?.. 

Borcunu zamanında ödemeyenlere yeni ödeme imkanları ve cezalarına af getirilirken, borcunu zamanında ödeyenlere de yeni imkanlar tanınması gerekmez mi?..

Diğer bir ifadeyle borcunu zamanında ödemeyenlere af getirilmesi, borcunu zamanında ödeyenleri cezalandırmak olmaz mı?..

Böyle bir sistemde, borçlarını zamanında ödemeyenler “AKILLI MÜKELLEF”, zamında borcunu ödeyenler, devlete borçu olmayanlar “SAF (enayi!) MÜKELLEF” mi sayılacak?..
***
 “İlahi adalette zaman aşımı yoktur. O bir gün mutlaka tecelli edecektir.” (Hz. Mevlâna)

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
06 Haziran 2021 Pazar / 25 Şevval 1442
 

Önceki ve Sonraki Yazılar