Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Yeni yıla girerken… Noel Yortusundan Müslümanlara ne ?

Noel, masum bir yılbaşı kutlaması değildir…
Noel; Hristiyanların bayramıdır... Batı (Katolik)-Doğu (Ortodoks) Kiliselerinin Yortusudur, kutsal şenlik günleridir. 
Noel Baba, aşırı ışıklandırmalar, çam ağacı ve hindi katliamları Noel’in mütemmim cüzleridir.
***
Yeni yıl ve yılbaşı kutlamaları; 
-    Biz Müslümanlar için yeni bir Miladî yılın (2021) başlaması vesilesiyle hayırlı olsun kutlamalarıdır…

-    Hristiyan âlemi için Noel Yortusu adı altında Hz. İsa (a.s)’nın doğum gününü kutlama ayinleridir…

-    Kapitalist düşünce sahipleri ve eğlence sektörleri için bir rant vesilesidir.
***
Yılbaşı kutlamaları, Hz. İsa’nın doğum yılı kutlaması değildir.
Zira Hz. İsa’nın doğum günü 1 Ocak değildir. 
Hz. İsa kış mevsiminde doğmamıştır. 
İslâm ve Hristiyan âlimleri Hz. İsa’nın kış mevsiminde doğmadığında müttefiktirler.

Kaldı ki Hristiyan dünyasının tamamında da Noel kutlamaları aynı tarihte yapılmaz.
Noel Yortusu, Batı (Katolik) Kiliselerinde 24 ve 25 Aralık (bazı yerlerde 26 Aralık), Doğu (Ortodoks) Kiliselerinde 6 Ocak tarihlerinde kutlanır.
***
Luka İncili’nde Hz. İsa (a.s)’ın doğumunun vuku bulduğu tarihte o civarda çobanların olduğu ve geceleyin kırda kalarak sürülerini nöbetle bekledikleri kaydedilmektedir. (Luka, 2:8)  

Kur’ân-ı Kerimde (doğum sancıları çekmekte olan Hz. Meryem’e hitaben) “Hurma dalını kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün” (Meryem suresi, 25) âyeti de; İsa (a.s)’ın kış mevsiminde doğmasının mümkün olmadığına delil olarak gösterilir.

olo.jpg
Noel; Müslümanlar için altın tas içinde sunulan bir zehirdir!
Gayr-i müslimler Müslümanların inançlarına saldırırken, cami ve mescid yapımını engellerken, minare, tesettür (başörtüsü) gibi dinî sembollerine dahi tahammül edemezlerken…
İslam ülkelerinde cadde ve sokakların, mağaza vitrinlerinin Hristiyan ülkelerinin cadde ve sokaklarından, mağaza vitrinlerinden ayırt edilemeyecek derecede süslenmesi;
Müslümanların Hristiyanların dinî sembol ve değerlerini ihya etmek için yarışmaları;
Körü körüne bir taklitçiliktir…
İbretlik bir gaflettir… Hazin bir basiretsizliktir!

***
Yeni yıl kutlama tebrikleri, Noel Yortusu kutlaması değildir!..
“Gününüz mübarek olsun, hayırlı günler, hayırlı haftalar, hayırlı yeni yıllar” gibi, sözlü ve yazılı tebrikleşmeler; bir duadır, güzel bir adettir. 

Müslümanların mübarek günlerde, her yeni bir günde, her yeni bir haftada, her yeni bir yılda tebrikleşmesi; eleştirilecek değil tebrik edilecek bir haslettir.

Ancak Müslüman, Hristiyanı, Hristiyan adetlerini taklit etmez/edemez… Yılbaşı bahanesiyle Noel kutlamaya kalkışmak Müslüman’a yakışmaz!

Hediyeleşmek de Müslümanların güzel hasletlerindendir. 
Lakin Müslümanlar, Hristiyanların yortu günlerinde onlara benzememek için hediyeleşmez! 
***
Bir mana veremedim, şu miladi yılbaşına!
Şaştım da kaldım, Müslümanların vah telaşına!
Çevirdim başımı, nereye ettimse bir nazar.
Gördüm ki Noel için hazır, yer-yer çarşı-Pazar 

Haykırmak gelmişti içimden, seslendim millete
Heyhat! Duyuramadım, ne Ahmet’e ne Mehmet’e
Ya Rab! Kurtulsun! Hidayet ver bu millete
İslâm’a gelsin milletim son versin şu zillete.  
(Mehmed Akif Ersoy)
***
 “Siz karış karış, adım adım sizden öncekilerin (Yahûdi ve Hıristiyanlar’ın) yoluna uyacaksınız. O kadar ki; onlar bir keler deliğine girecek olsalar, siz de (modadır düşüncesiyle) onları tâkip edeceksiniz…” (Hadis-i Şerif Mişkâtü’l-Mesâbîh, 5361)

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
30 Aralık 2020 Çarşamba / 15 Cemaziyelevvel 1442
 

Önceki ve Sonraki Yazılar