Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Yılbaşınız Noel olmasın!..

 Noel, masum bir yılbaşı kutlaması değildir…
Noel; Hristiyanların bayramıdır... Batı (Katolik)-Doğu (Ortodoks) Kiliselerinin Yortusudur,  kutsal şenlik günleridir. 
 
Noel; Müslümanlar için altın tas içinde sunulan bir zehirdir!
 
Noel Baba, aşırı ışıklandırmalar, çam ağacı ve hindi katliamları Noel’in mütemmim cüzleridir.
 
***
Yılbaşı kutlamaları, Hz. İsa’nın doğum yılı kutlaması da değildir. Zira Hz. İsa’nın doğum günü 1 Ocak değildir. Hz. İsa kış mevsiminde doğmamıştır. İslâm ve Hristiyan âlimleri Hz. İsa’nın kış mevsiminde doğmadığında müttefiktirler.
 
Kaldı ki Hristiyan dünyasının tamamında da Noel kutlamaları aynı tarihte yapılmaz.
Noel Yortusu, Batı (Katolik) Kiliselerinde 24 ve 25 Aralık (bazı yerlerde 26 Aralık), Doğu (Ortodoks) Kiliselerinde 6 Ocak tarihlerinde kutlanır.
 
***
Noel, gerçekte Hz. İsa’nın doğum günü kutlama ayinleri de değildir!
 
Hadi diyelim ki, Noel Yortusu adı altında Hristiyanlar, (onların inançlarına göre tek peygamberleri) Hz. İsa (a.s)’ın doğum gününü kutluyorlar…
 
Peki, Hz. İsa’yı peygamber olarak tanımayan Yahudi ve sair Gayri Müslim ülkelerin Noel kutlamaları nasıl izah edilecektir?
 
Gerçi Museviler Noel Yortusu yerine Hanuka Bayramı kutluyorlar.
Demek ki mes’ele, bir peygamberin doğum günü kutlama ayinleri değildir!
 
***
Müslüman’ın Noel’i olmaz, Müslüman Noel kutlamaz/kutlayamaz!
 
Takdir-e şayandır ki, son yıllarda Devlet yetkilileri ve siyasî liderler yılbaşı münasebetiyle yayınladıkları tebrik mesajlarında "Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızın Noel yortuları, Noel Bayramı” ifadelerini kullanmaya özenle dikkat ederler.
 
Hristiyanların nazarında Müslümanların Kurban ve Ramazan Bayramları ne ise, Müslümanların nazarında da Noel odur!
 
Hristiyanların Müslümanların Kurban ve Ramazan Bayramlarını kutlamadıkları bir yerde, 
İslam ülkelerinde cadde ve sokakların, mağaza vitrinlerinin Hristiyan ülkelerinin cadde ve sokaklarından, mağaza vitrinlerinden ayırt edilemeyecek derecede süslenmesi;
Müslümanların, Hristiyanların dinî sembol ve değerlerini ihya etmek için yarışmaları; körü körüne bir taklitçiliktir… İbretlik bir gaflettir… Hazin bir basiretsizliktir!
 
***
Unutulmamalıdır ki Noel yortusuna iltifat edenler, bu hazırlıkları alkışlayanlar, Noel süslü mağazalardan alış-veriş yapanlar, hatta yılbaşından önce gerekli ikaz ve tavsiyeleri yapmayanlar da; Noel adına cadde ve mağaza süsleyenlerin suç ortağıdır!
 
***
Nerede sözde hayvan severler?.. Nerede sözde çevreciler?
 
Kurban Bayramında Müslümanların ibadet maksadıyla kestikleri kurbanlık hayvanları katliam olarak gören, görme özürlü sözde hayvan severler yılbaşında neredeler?
 
Kurbanlık hayvanlara şaşı bakan İslam düşmanlarının Noel Yortusu adına katledilen hindileri alkışlamaları basiretsizliktir, yüzsüzlüktür!
 
Kamu menfaati adına yapılacak hayırlı bir hizmet yatırımı için, yatırım sahasında kesilmek zorunda olan 3-5 ağaç için yaygara koparan sözde ağaç sever çevreciler yılbaşında neredeler?
 
Millete hizmet ve yatırım vesilesiyle zaruri kesilen ağaçlara şaşı bakan yatırım ve millet düşmanlarının Noel hurafesi uğruna katledilen milyonlarca çam fidanlarını alkışlamaları da basiretsizliktir, yüzsüzlüktür!
 
Demek ki mes’ele hayvan severlik veya çevrecilik de değilmiş!
 
 
 
***
Yeni yıl kutlama tebrikleri, Noel Yortusu kutlaması  değildir!..
 
Yeni yıl ve yılbaşı tebrikleşmeleri ve kutlamalarına evet…
Noel Yortusu kutlamalarına hayır!
 
“Gününüz mübarek olsun, hayırlı günler, hayırlı haftalar, hayırlı yeni yıllar” gibi, sözlü ve yazılı tebrikleşmeler; bir duadır, güzel bir adettir. 
 
Müslümanların mübarek günlerde, her yeni bir günde, her yeni bir haftada, her yeni bir yılda tebrikleşmesi; eleştirilecek değil tebrik edilecek bir haslettir.
 
Ancak Müslüman, bir Hristiyanı ve Hristiyan adetlerini taklit etmez/edemez… Yılbaşı bahanesiyle Noel kutlamalarına iştirak etmez/edemez!
 
Müslüman, bir Hristiyanın Noel’i tebrik edebilir. Lakin bir Müslüman bir Müslüman’ın Noel’ini(!) tebrik etmez/edemez!
 
Müslüman birinin, bir Müslüman’ın Noel’ini(!) tebrik etmesi; Hristiyan birinin, bir Hristiyan’ın Ramazan ve Kurban Bayramını(!) tebrik etmesi gibi abesle iştigaldir!
 
***
Hediyeleşmek de Müslümanların güzel hasletlerindendir. 
Lakin Müslümanlar, Hristiyanların yortu günlerinde onlara benzememek için de hediyeleşmez! 
 
***
“Bir mana veremedim, şu miladi yılbaşına! 
Şaştım da kaldım, Müslümanların vah telaşına!
 
Çevirdim başımı, nereye ettimse bir nazar. 
Gördüm ki Noel için hazır, yer-yer çarşı-Pazar 
 
Haykırmak gelmişti içimden, seslendim millete 
Heyhat! Duyuramadım, ne Ahmet’e ne Mehmet’e
 
Ya Rab! Kurtulsun! Hidayet ver bu millete
İslâm’a gelsin milletim son versin şu zillete.”  (Mehmet Akif Ersoy)
 
***
 “İçlerinde günahlar işleyen adam bulunup da, onu önleyebilecekken önlemezlerse, Allah onlara, ölümlerinden önce, onun yüzünden mutlaka bir ceza verir.” (Ebû Dâvud)
 
Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu 
23 Aralık 2017 / 05 Rebiul’ahir 1439
 
Önceki ve Sonraki Yazılar