Ceyhun KALENDER

Ceyhun KALENDER

HER SARSILDIĞIMIZDA, “İYİ Kİ ‘O’ VAR” DİYECEĞİZ

 “Ne mutlu Türk’üm diyene!” diyecek kadar Türk milliyetçisi…

“Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.”,  “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”  diyecek kadar bilime inanan…

“Sanatsız kalan bir ulusun hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”, ” Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.” diyecek kadar sanatsever ve ilerici…

“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” diyecek kadar ölüme ve ölümsüzlüğe inanan…  

“Yurtta barış, dünyada barış.” diyecek kadar barışçıl…

“Sizlere savaşmayı değil, ölmenizi emrediyorum.”, “Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.”diyecek kadar savaşı göze alabilen…

“Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür.” diyecek kadar halkına değer veren…

“Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.” diyecek kadar kültüre önem veren…

 “Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.” diyecek kadar millet egemenliğine inanan…

 “Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.” diyecek kadar milletinin bağımsızlığına düşkün…

“Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve kolay öğrenilebilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sevip onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir.” diyecek kadar Türk diline önem veren…

“Türk milletinin tabiat ve âdetlerine en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir.”, “Türk milleti ve Cumhuriyeti ayrılmaz bir bütündür.” diyecek kadar cumhuriyete inanan…

“Türk vatanı bir bütündür, parçalanamaz.”, “Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.” diyecek kadar birlik ve beraberlikten yana…

“Millet sevgisi kadar büyük mükâfat yoktur.”, “Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.” diyecek kadar  vatanını ve milletini seven…

“Bu memleket tarihte Türk'tü, bugün de Türk'tür ve ebediyen de Türk olarak yaşayacaktır.”  diyecek kadar Türk kimliğine önem veren…

“Çanakkale geçilmez!”, “Geldikleri gibi giderler.” diyecek kadar kararlı…

Anzak askerlerinin annelerine 1934'te yazdığı mektupta:
"Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz,
evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur içindedirler. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.” diyecek kadar insancıl…

“Millî hedef belli olmuştur. Ona ulaşacak yolları bulmak zor değildir. Önemli olan, çetin olan o yollar üzerinde çalışmaktır. Denebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak. Toplumsal hastalıklarımızı incelersek temel olarak bundan başka, bundan önemli bir hastalık keşfedemeyiz; hastalık budur. O halde ilk işimiz bu hastalığı esaslı bir şekilde tedavi etmektir. Milleti çalışkan yapmaktır. Servet ve onun doğal sonucu olan refah ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışkanların hakkıdır.” diyecek kadar çalışmanın ve gelişmenin değerini bilen…

“Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır. Ben muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, aksine pek çok yönden onların üstüne çıkacak şekilde ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım.” diyecek kadar kadınlara değer veren…

“Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir.” diyecek kadar toplumun inanç özgürlüğüne önem veren…

“Softa sınıfının din simsarlığına izin verilmemelidir. Dinden maddi menfaat temin edenler iğrenç kimselerdir. İşte bu duruma karşıyız ve buna müsaade etmiyoruz.” diyecek kadar din istismarının karşısında duran…

 "Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak!", “Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.”,  “Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.” diyecek kadar gençlere güvenen…

“Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.”, “Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.” “Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.” diyecek kadar çocukları seven…

 “Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür. Milli eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin, hayat mücadelesinde maddi ve manevi bütün kudretlerinin artacağı muhakkaktır. Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.”, “Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.”, “Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır.” diyecek kadar eğitime ve öğretmene değer veren…

 Zeybek oynayacak kadar kendi kültürünü yaşayan, bir çocuk ruhuyla salıncakta sallanan, moda ikonu gibi giyinen, tüm dünya liderlerini ağırlayan, yabancı devlet adamlarıyla İngilizce ve Fransızca konuşabilen, tenis maçı izleyen, tarlada çiftçiyle bağdaş kurup oturan, sınıfta bir öğrenci dikkatiyle dersi dinleyen, yaptıklarıyla tüm ezilen milletlere örnek olan; kısacası Mustafa Kemal Atatürk kurduğu ülkesinin her güzelliğini, sıkıntısını özümseyerek yaşayan, evrensel değerleri benimseyen, son bin yılın dahisi eşsiz bir liderdi.

Her sarsıldığımızda, “iyi ki ‘O’ var” diyeceğiz. Çünkü her koşulda, her devirde bize yol göstermiyor mu?

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı bu aydınlanma yolunda durmadan çalışan, emek veren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar