Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu

Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu

Takdir Edilmiş Biyolojik Yaratıma Politik Saldırı

Cinsiyet, erkek ve kadın olma rolünün biyolojik yaratım ile Allah tarafından takdir edilmiş bir verili kimlik durumudur. Bu verili ve değiştirilemez durum, toplumsal anlamda yeni bir cinsiyet mühendisliğinin yapılmaya çalışıldığı şu günlerde, meseleyi sosyolojik ahlâkî ve politik açıdan da gündeme almamızı zorunlu kılar. Bu bir zorunluluktur çünkü içtimai yapı içindeki roller, bu içtimai yapı içindeki organizasyonun yapı taşlarını hasılı ailenin en mukaddes kimliğini oluşturur. Toplumsal cinsiyet sosyolojisinin 1970’lerden sonra geliştiği dikkate alınırsa; gerek LBGT üzerine temellendirilmeye çalışılan Queer kuramı gerekse yirminci yüzyıldan itibaren görülmeye başlayan feminist yaklaşımlar, toplumsal yapıyı kadın ve erkek kimliği üzerine bina edilmiş oluşumsal temelleri hedef alan ve bilim alanına sıçramaya çalışan kimlik saldırılarıdır. Allah tarafından takdir edilmiş patolojik yaratımlar bir biyolojik sorun da olabilir. Fakat meselenin geleneksel aile formlarını, siyasi iktidarları, yaygın sosyolojik organizasyon biçimlerini, kadın ve erkek kimliğinin dışında üçüncü, dördüncü kimlikler devşirerek bir politik saldırıya dönüştürüp bu çerçeveye indirgemek, küresel bağlamda yeni bir dünya düzeni inşa etme çabalarının marjinal tarafını teşkil eder.
Simone de Beauvoir’nın “Kadın doğulmaz, kadın olunur.” ifadesinin çağımız açısından ne kadar tehlikeli ve varoluş problemlerini ne denli derin kaygılara sevk ettiğini hesaba kattığımızda Sezai Karakoç merhumun; kadının merhamet ve masumiyet çizgisinde anne ve Meryem olduğu vurgusunu hatırlamak gerekir. Buna rağmen illa politik konuşmak iktiza edecekse, kadının bir Nene Hatun ve Şerife Bacı olduğu tarihsel gerçekliğini günümüz açısından da göz ardı edemeyiz. Çünkü kadın; merhamet ateşinin yandığı o manevi asaletin timsali; erkek, kendisine emanet edilen kadının iffet ve asaletinin koruyucusu yani bir baba olarak varoluştur.
Dolayısıyla gündemdeki toplumsal cinsiyet tartışmalarının daha fazla politikleştirildiği ve sulandırıldığı düşünüldüğünde, iktidar odağının meseleye doğrudan özgürlükler karşıtı, despot ve baskıcı damgalamasıyla taraf edilişi, en küçük fırsatı değerlendirmekte geç kalmayan belirli kesimlerin, Türkiye’nin umudu nesilleri tehlikeli bir oyunun parçası yaptıklarının hazin hikâyesini görünür kılmaktadır. Zira bu mesele, sadece iktidarın sahiplenmesi gereken bir mesele olmayıp, sivil toplum kuruluşlarından, siyasi parti temsilcilerine ve toplumsal pek çok aidiyete kadar erkek ve kız çocuğu sahibi babaların/annelerin manevi ve geleneksel kodlarını doğrudan ilgilendiren bir meseledir. Eğer bu kimlik depremi bir kaosa dönüşürse; bir medeniyeti kaybetmekten de öte, telafisi mümkün olamayacak şekilde aile kaybeder, insanlık kaybeder.

 

Doç. Dr. Kemal ŞAMLIOĞLU ÖZGEÇMİŞİ
1978 yılında Rize’nin Ardeşen ilçesinde dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Trabzon Of İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi alanında tezli yüksek lisansını yaptı. Tanzimat’tan İtibaren Türk Edebiyatında Yenileşme Çabalarının Fikrî Zemini konulu teziyle doktorasını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde tamamladı. 2021 yılında Yeni Türk Edebiyatı Bilim alanında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından Doçent unvanı aldı.   
1999 yılından 2002 yılına kadar çeşitli okullarda öğretmen olarak çalıştı. 2002 yılından 2014 yılına kadar özel bir öğretim kurumunda eğitim yönetici olarak görev yaptı.  
2014-2016 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında Daire Başkanı, 2016-2018 yılları arasında MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü olarak görev yaptı.  
19 Eylül 2018 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Genel Sekreteri olarak göreve başladı. 9 Ekim 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kuruluna Üye olarak atandı.  
Tanzimat Yeniliğinin Retorik Problemleri ve Asallaşan Şiir: Makine ve İnsan İsmet Özel adlı uluslararası yayınevinde yayımlanmış iki kitabı bulunan Şamlıoğlu ayrıca uluslararası yayın editörlükleri yaptı.  Yedi İklim ve Türk Edebiyatı Dergisinde de yazan Şamlıoğlu’nun birçok yayın organında Tanzimat modernleşmesi, şiir, roman ve eğitim üzerine makaleleri ve röportajları bulunuyor.
Evli ve üç kız çocuğu babası Şamlıoğlu, iyi derecede İngilizce biliyor.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar