DEMOKRASİ VURUŞTURMA REJİMİ DEĞİLDİR

Dünya’da bu güne kadar yaşanmış bütün savaşların sebebi iki tanedir: Birincisi para, ikincisi dindir.Kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Bu savaşta taraf olanlar dövüşecektir. Tarih şahittir ki; güçlü olanlar da kazanacaktır. Gücünü iç çekişmelere harcayan üçüncü sınıf insan/yönetici  tipleri de bu savaşta her zaman düşmanın tarafından sayılmıştır.

PKK, Türkiye’yi güçsüzleştirmek için kurulmuş taşeron bir şirkettir. Bu kanalla 500 milyar dolar güçsüzleştirilmişizdir. 40 bin insanımız da bugüne kadar bu şirket aracılığı ile yok edilmiştir. PKK’yı destekleyen devletler bugün Gezi eylemiyle amaçlarına ulaşmaya çalışmaktadırlar. Yüzlerce milyar dolar getirisi olacak Kanalistanbul istenmemektedir. Yetmedi;  Frankfurt’un elinde bulunan hava ulaşımının düğüm ve dağılım merkezi  3. Havaalanı ile Türkiye’nin eline geçecektir, bu da istenmemektedir.

AB’nin babası Almanya’dır. AB bizim güçlü olmamızı isteyecek hali yok. Türkiye’yi birliğe  almam da diyemiyor, aldım da diyemez. Almayacağı da kesindir.

Bomba itiraf AB komisyon eşbaşkanı Helene Hanım’dan geldi: “Gezi, üçüncü havaalanı ve kanala tepkidir. Katılım öncesi mali yardım yapacağımız Türkiye’nin bu paraları daha fazla kentleşmede kullanmayacağının garantisi var mıdır?” Daha ne desin? (Bizim gezici çocuklar ve destekleyenlerin bilerek/bilmeyerek kime çalıştığını anlamayan var mı?)

Bu savaş, su ve enerji savaşının sadece bir ayağıdır. Savaşın bir cephesinde Türkiye, diğer cephesinde (mal kazanırken birbirlerine düşmezlerse!) AB ve İsrail vardır. (ABD ve Rusya tetiktedir!). Zira işin içinde büyük sermaye vardır. Anadolu vardır.

Zengin olmanın ve Dünya’yı yönetmenin üssü Anadolu’dur. Bu üssü elde etmek için herkes her yolu deneyecektir. Onlara hükümetler değil Anadolu lazım. Anladınız siz onu!

30 Haziran 2013 tarihinde Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Türkiye’nin mevcut maden varlığını liste halinde açıkladı. Buyurun:

700 ton altın ,4 milyon ton alunit,203 bin ton antimuan,82 milyon ton asfaltit,29 milyon 646 ton bin asbest,1 milyon 786 bin ton bakır,35 milyon ton barit,1 milyar 641 milyon 381 bin ton bitümlü şist,250 milyon 543 bin bentonit,87 milyon 375 bin ton boksit,3 milyar 66 milyon 300 bin ton bor,3 bin 820 ton cıva,2 milyon 294 bin ton çinko,122 milyon ton demir,44 milyon 224 bin dolamit,70 milyon 500 bin ton fosfat,90 bin ton gümüş ,5 milyar 733 milyon 708 bin kaya tuzu,354 bin 362 ton kil,26 milyon ton krom,860 bin ton kuars,626 bin ton kükürt,13 milyar 300 milyon ton linyit ,5 milyar 161 milyon ton mermer ,1 milyar 479 milyon ton pomza,1 milyar 126 milyon 548 ton taşkömürü,380 bin ton toryum , 9 bin 129 ton uranyum.

Bu sadece yer altı zenginliğinin tespit edilebileni. Su zenginliğini ve stratejik zenginliği de eklerseniz, nasıl bir vatanda yaşadığınızı daha iyi anlayabilirsiniz.

Mesele vatandır dostlar.

Anlayınız artık.

Zaman iç siyaset zamanı değildir. Hele demokrasi vuruşturma rejimi hiç değildir. Buluşturma rejimidir.

Acıdır ki; şu anda herkes vuruşturma ile meşguldur.

Ve seçim yakındır!

Önceki ve Sonraki Yazılar