PARKE, BORU VE ÇÖP BAŞKANI

“Belediye başkanı” nın eski adı; “Şehremini” idi.
Şehrin en emin kişisi demektir.
Bu nedenle, sembolik olarak şehrin anahtarının teslim edildiği kişidir.
Varlığınızın anahtarını teslim edeceğiniz kişide bu özelliği aramak da ertelenmeyecek şarttır.
Hızla değişen/yenileşen dünyada “emin” olma özelliğinin yanında başka maharetler de aramak artık kaçınılmaz olmuştur.
Belediye reisi, şehrinin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Bakanı, Bürokratı, amelesi, hülasa herşeyidir.
Bu nedenle rais olmaya aday kişilerde beklenen asgari meziyyetleri tekraren ilan etmek gerekir:
BİR
Bir reis, güvenilirliği tartışılabilen kişi olmamalıdır.Değil kendi menfaatini gözeten;  hiçbir kurum, zümre ve kişilerin menfaatlerini hesaba katmayan kişidir. Herkese hakkını teslim edebilen, düşkünü ve mağduru gözden kaçırmadan koruyabilen, haksız emellileri anında tespit edip, haksızlığa karşı hiçbir hesap yapmadan DUR diyebilen kişidir.
İKİ
Reisliği; parke,boru, çöp  ve çiçekçilikten farklı bir meslek olarak algılayabilendir. Bir şehrin olmazsa olmazı alt yapıyı sohbet konusu yapmayacak kadar aşmış kişidir. Halkının oksijenini, mutluluğunu, ve huzurlu sosyal ortamını hazırlamış/hazırlayabilecek kişidir. Her alanda uzman olamayacağına göre; her alanın uzmanını yönetebilen kişidir. Yetkili organlarını kurarken vefa borcu ödemek zorunda olmayandır. Kişilere makam bulmayı düşünmeyip, işlere uzman kişi atayabilendir.
ÜÇ
Mutsuz bireylere mutluluk aşılayan mekanlar kurabilendir. Bireylerin huzur bulacağı mekanları hizmete sunabilendir. Mikro milliyetçiliği vazife edinmeden, işin ehlini ötelemeden yanında tutabilendir. Her ne sebeple olursa olsun, başka şehirlerden gelenleri de her açıdan mutlu edebilendir. Niteliklileri göndermeyen, gidenlerin de akıllarından silinmeyen bir şehir imar edendir. Öz kültürünün yaşanacağı mekanları hazırlayan, yeni nesle kültürünü muhafaza edeceği veya yeni kültürler ekleyebileceği  alanlar kurandır. Eğitimde çağın gereklerini öğrencisinin ayağına kadar getirebilen ve eğitimsiz bireyin kalmamasının alt yapısını hazırlayandır.
DÖRT
Şehrini çağdaş şartlarla donatabilmek için yapılması elzem projeleri hazırlayarak/hazırlatarak merkezi hüküketlerin ve uluslararası kuruluşların ödeneklerini  şehrinin hizmetine sunabilendir. “Dünyada bir yenilik varsa bu yenelikten benim halkım da yararlanabilmelidir” düşüncesinden feragat etmeden her güzeli, güzel halkına getirmesini becerebilendir.
***
Seçim öncesi aday olacaklara, adaylıkları onaylayacaklara ve oy kullanacaklara hatırlatmak istedim. Peygamberimiz yöneticileri eleştirenlere sanki cevap verir gibi; “Nasılsanız öyle yönetilirsiniz” buyurmuştur. Aslında bu hadis her şeyi özetlemiştir.
Şimdi tercih zamanı!
Önceki ve Sonraki Yazılar