Orhan YAZICILAR

Orhan YAZICILAR

SAYIN REKTÖR; MİLLETİ ALDATMAYIN…!

 Rektörün biz Gezetecileri de zimnen tehdit eden Tıp fakültesi Kadın doğum kliniğine yapılan atama ile ilgili açıklamalar yanlış ve yönlendirmelerle doludur.
Bu açıklamada, anabilim dalı başkanlığından, (inceleme raporuna uygun olarak) dekanlıkça süküneti, eğitim hizmetleri ile sağlık hizmetlerinin devamını sağlamak üzere alınan Dr.Yeşim'in tekrar aynı göreve atattırılması işinde gizlenen çok şey var.
 
Bir kere bu atama emri, ikinci defa yapılmış ve rektörün bahsettiği gibi 2547'ye (Üniversite kanun) göre değil genel hüküm içeren Anayasa maddesine  dayandırılarak adeta zor kullanılarak yaptırılmıştır.
 
O madde şöyledir: Anayasa Madde 137: Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri yönetmelik, tüzük, kanun ve Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı üstüne bildirir. Ancak üstü bu emrinde ısrar eder ve bunu yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir. Bu halde emri yerine getiren sorumlu tutulmaz" 
 
Yani bu madde ile rektör; dekandan kanunsuz bir işlemin yapılmasını istediğini peşin olarak kabul etmekte, ve bunu tekrar istemekle de bu atamayı yapmak durumunda bırakmaktadır. 
 
Yaa işte durum böyle, gerçek böyle!
Bunu ne için, neyin karşılığında yapmaktadır rektör.  Niye dekanı zor durumda bırakmaktadır. Niye onu kendi öğretim üyeleriyle karşı karşıya getirmekte, fakülteyi yönetemez hale sokmaktadır. Neden bu maddeden bahsetmeden sözde başka mevzuata göre yaptığını ve son noktayı koyduğunu söylemektedir.
 
 Niye milleti aldatma yolunu seçmektedir. Gayesi nedir? 
İkide bir açıklama yaparak açıklama yetkisi olmayan kendi birimlerini suçlamaktadır. Gerçekten anlamak mümkün değil. 
 
Şimdi soruyoruz; hesabın nedir sayın rektör. Eğer tekrar rektör seçilmekse niye bunu tıp fakültesi dekanı üzerinden yapmaya çalışıyorsun?
Dahası bahsettiğin mevzuata göre atattırdığın bu Hocahanımın incelemesi ve soruşturması var. Bundan neden bahsetmiyorsun? Bunu görmeyip mevzuat diyorsun, ne hakla? 
 
Bu uydurmalarla, cumhurbaşkanının özel olarak görevlendirdiği bir dekanı harcamaya çalışmakla kime hizmet ediyorsun? 
Yakışıyor mu? 
Anayasanın bir genel hükmünün arkasına saklanarak niye milleti yanlış bilgilendiriyorsun?
 Enerjini üniversitenin hayrı için kullansan daha iyi olmaz mı? 
Gönderdiği adamlarla uğraşman, onları bıktırıp usandırman ve buralardan uzaklaştırman için mi sana verildi bu makam? 
Bu anlamda yazılı olarak yaptığın basın bildirin çok manidar..
 
Evet değerli okuyucularım; anlaşılan bu iş daha çok su kaldırır. Öyle rektörün dediği gibi son nokta değil herhalde. Ayrıca Sayın rektör unutma; senin hukuki hakların varsa herkesin de var.
 

Önceki ve Sonraki Yazılar