Tuncer ERGÜVEN

Tuncer ERGÜVEN

TİCARET ODALARI SEÇİMLERİ ERTELENMESİ


Ticaret odaları seçimleri oda seçimlerine katılacak gurupların teşekkülünde yapılan karmaşık listelerden dolayı ertelenmiş.
Gurup listelerini bilgisayar programından kaynaklan yazılım hataları sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Örneğin gıda gurubunda oy kullanması gereken tacir, inşaat gurubuna yazılmış.
Yani bilmediği bir iş kolunda gel sen oy kullan denmiş. Tabii seçilmemek kaydı ile oy kullan denmiş oluyor. Bunun adı demokrasi oluyor.
TOBB başkanları hep demokrasiden yana nutuk atarlar. Fakat yasalarında
ve mevzuatlarında kendine özgü sistemde sadece seçilmek var fakat dönem sonunda hesap vermek yok.
Seçilenlerin tekrar seçilmeleri için seçim listeleri ve gurupları hazırlamak olanağı veren sistemden beslenenler hesap vermeden tekrar seçilmek istemektedirler.
Parlamenter seçim sisteminden bir kopyalama yöntemi fakat yanlış bir yöntem. Bu yöntem doğru değildir.
Seçmenlerine hesap vermeyen bir sivil toplum örgütü genel kurul yapmadan, hesap vermeden seçime gidiyor ise gurup temsilcileri ve oda başkanları üyelerine hesap vermenin yolunu bulmalıdır. 
Çünkü Ticaret odası bir hayır kurumu değildir,vakıf değildir.Kanarya sevenler derneği değildir.Kaldı ki bu kuruluşlar her yıl genel kurullarına hesaplarını verirler ,ibra edilmelerini isterler,bütçelerini onaylatırlar ve uygularlar.
Bunları aşamazlar ise tekrar seçilemezler. TOOB başkanları ise hesap vermekten muaftırlar. İdari ve mali yönden hesap vermezler.
Hesap vermezler de Ülke ve il yönetiminde söz sahibi olmayı isterler. Bunu isterken bilgi,beceri deneyimleri ile değil başkanlık şapkası ile yaparlar.Bunu yaparken kendi iş ve tanıdık  çevrelerini genişletirler ve kendilerine gelecek yaparlar.
Oysa binlerce üyesi olan Rize TOB üyesi olduğu odaya yıllık aidat ödemektedir, ayrıca her bir talebi için bedel ödemektedir. Ancak ödediği paraların nereye, niçin kullanıldığının denetimini üye yapamamaktadır.
 Rize TOB üyeleri yıllardır siyasal veya bölgesel guruplarla  guruplaşır ve seçime gider oy kullanırlar.
Burada şu soruya cevap arayalım. Başkan,Yusuf Agun dan sonra hangi başkan eline bir dosya alıp genel merkezine,bir bakanlığa veya Rizeli başbakanlara ilimize bu ekonomik ,mal ve hizmet üreten bir proje getirdi?
Hangi siyasi partinin il başkanı kendi dönemlerinde bir kalkınma projesi getirdi de  Sn.Rize kökenli başbakanlar dikkate almadı?Her zaman,her doğru teklife evet demişlerdir.Fakat kendi işlerini takipten öteye yapılan bir  hizmetleri yoktur.
Sadece işlerini geliştirmek ,Başkanlık makamı prestiji ile valilerle,bakanlar ile oturup,çevre olanak kazandılar,yeni iş olanaklarına şahsi olarak ulaştılar.
Bu Ticaret odası başkanının yapacağı işlerin lideri TOB başkanıdır.Lider odur.
Tüm Hükümet, valilik, maliye,yatırım için gerekli yetkililerle Başkan ilişkiler kurar.
Rize ekonomisi hakkında raporları,projeleri,hazırlar,hazırlattırır.Yatırıma alınması gerekenleri ve alınanları takip eder,yönetimleri ile paylaşır,üyeleri ile paylaşır,politikalar gerçekleştirir.
1995 den beri yukarda belirttiğim işleri yapacak bir oda başkanını seçemedik. Seçtiklerimiz  sayesinde halen çalışan bir OSB miz yok.OSB tamamlansa bile kuruluş yerinin yanlışlığını yıllarca ödeyeceğimiz bir seçimle yıllarımızı kaybettik.
Rize de mevcut limanın genişlemesine odanın bir katkısı olmadığı gibi 1997 de yatırımda olan liman projesi 1999-2000 ler de kaynak bulunamadığı gibi uydurma gerekçesi ile  iptal edildiği gibi Rize yi Batuma bağlayacak demiryolu da yatırımdan çıkarıldı.
Çay sektörünün Çay-kur dahil tüm işletmeler ve özel sektörün sorunları odanın sorunlarıdır. Kaçak çay ticareti odanın sorunudur. Üreticinin sorunu odanın sorunudur. Ben yukarda saydığım işlevlere vakıf olan,hatta vakıf olmayı amaçlayan bir oda başkanına rastlamadım.
Tüm bunlara çanak tutan, seyreden TOB ve siyasi parti başkanları müşterek hareket ederek görev, çocukları için ,yakınları için veya kendileri için görev istiyorlar.
Konuşmadan, geçmişin hesabını vermeden, kamu oyu içinde, halkın içinde,esnafın arasında tartışmadan lobilerle iş bitirirken bir tarafta iktidar yanlısı olduklarını,diğer tarafta iktidara muhalif olduklarını seslendiriyorlar.
Şimdi seçime 4*5 ay var. Gurup adayları ve oda başkanı adaylarının gurupları için ve Rize ekonomisi için geçmişte neler yaptıklarını,seçilirler ise neler yapacaklarını ve nasıl hangi kadro ile yapacaklarını tek tek bize anlatmalıdırlar.
Oda başkanlık makamının protokol yeri değil hizmet yeri olduğunu,üye için mücadele edeceklerine bizi inandırmaları gerekmektedir.
Eğer geçmişlerinde liderlik dönemleri olmuş, fakat yaptıkları bir şey yoksa onların Rize ye vereceklerinin ne olduğunu açıklamalarını beklemekteyiz.


Önceki ve Sonraki Yazılar