Tuncer ERGÜVEN

Tuncer ERGÜVEN

TÜRKİYE – İSRAİL DÜŞMANLIĞI - 1


TÜRKİYE – İSRAİL DÜŞMANLIĞI, BAŞKAN
 OBAMANIN, MALİYE BAKANI YAHUDİ JACK LEWİ
 
Birinci bölüm ;
İsrail 2.ci dünya savaşı sonrası kurulmuş bir devlettir.Dünyada tek ve ender bir din devletidir.Dini Museviliktir.Etnik yapısı yani milliyeti nedir?Filistin Araplarıdır veya Filistin de yaşamış ve dini Musevi olan ve başka birinin Yahudi-Musevi olmasını kabul etmeyen bir dine mensup topluluk olabilirmi?.
Bu anlayış M.Ö. den başlayan, Roma dönemi için ve sonrası için doğrudur.Fakat bugünkü dünya Yahudileri tümü için geçerli değildir.Bu durum Siyonizm ideolojisinde sorun yaratmaktadır.
Dünyada sam soyundan-İsrail oğullarından gelen Yahudiler vardır.Örneğin ülke-mizdeki Sabetay lar veya sefaret Yahudi leri İspanya ve Portekiz den Osmanlıya göçmen kabule edilen sürekli Osmanlıya sadık kalan Yahudiler bu soydandır.Osmanlılar bu Yahudi guruplarını soy kırımından kurtarmışlardır.
Osmanlılar dediğimizde Kurucu iradesi Osman bey olan oğuz boyu kayı aşireti gücü ile kurulmuş TÜRK devleti dir.Dünya da bunu böyle bilir ve söyler.
Türk dünyası tarihinde dinleri ve ırkları sebebi ile insanları yok etme soykırımı hiç olmamıştır.Ancak ekonomik ve gelişen stratejik sorunlar nedeni ile göç etme-göç alma,yeni topraklar edinerek oradaki insanlarla beraber yaşama özelliği olan tek dünya Devlet ve  milleti Türk dünyası mensuplarının kurduğu devletlerdir.
Dünya tarihinde 4000 yıldır sahne almış olan Asya Türkleri içinde Türk gurupları değişik ad ve benzer dilleri kullanırken inanç dünyaları da farklıdır.Bu farklı inanç dünyaları paralelinde milletleri kendi egemenlikleri altında idare etmişlerdir. Bu süreçte kendi şaman*pagan inançlarını değiştirip tek tanrılı dinleri kolaylıkla kabul etmişlerdir.
Bugün yer yüzünde Müslüman Türkler olduğundan fazla İsevi Türkler vardır,fakat onlar İsevilik  dini yönetimlerinin ve kiliselerinin asimile olma politikalarında ayrı devlete sahip olma özelliklerini kaybetmişlerdir.
Tarihte Hz. Musa nın dini Museviliği hak dinlerden kabul ederek Şamanizm den Museviliğe geçen Tek Millet de TÜRK milletine mensup Hazar kağanlığı Türkleridir.
Ancak, Arthur Kostler in 13.cü kabile olayı kitabında 7-10 cü yüzyıllarda Sibirya ve Göktürk Türklerinin kurduğu Hazar kağanlığı devleti ırk olarak Türk devletidir,bu devletin resmi dili Yahudiliktir.Almanya dan-Polonya dan-Rusya dan kaçmaya mecbur kalan dünyaya dağılan Yahudiler Türk tür iddia ve tespitini yapması ve dünya tarih sayfalarından gün yüzüne çıkarması Siyonizmi sarmıştır.
Türklükten ürken, haçlı ,batı ve Arap dünyası bu tezlere seyirci kalmıştır.Fakat Türk dünyası ve Türkiye ise bu gerçeği görmemezlikten gelmektedir.
Hazar Türk devletin batı bölgesinde hirstiyanlık,güney ve doğu bölgelerinde Musevi lik ve Müslümanlık vardır.Fakat devletin resmi dini ve yönetimi Museviliktir.
Hazar Türk kağanı ve devleti yöneten kurultayda resmi din olarak neden Musevi liğin seçildiği her Müslüman ın okumasında yarar vardır.
Bu devletin yıkılışı ile Müslüman ve Yahudi Hazar Türk gurupları Anadolu ya, İran a, doğuya ve daha çoğunlukla batıya doğu ve orta Avrupa ya yayılırlar.
Bugünkü, Filistin de Yahudiliğin oluşumu 1848 de başlar. Orta Asya ve İrana göç eden hazar lar ,Büyük Selçuklu imparatorluğu yönetiminde büyük hizmetler verirler ve Davut yıldızının bu sebeple kullanıldığını görmekteyiz.Davut yıldızını Karadeniz ve Kafkasya daki ev ve Serender ler de,hatta cami ler de yer aldığını görmekteyiz.
Burada durup İsrail in kuruluşuna gelelim.
Günümüzde Arap ve İslam dünyasında İsrail e karşı olmak,onu yok edici hamleler yapmak,politikalar üretmek Arapların ve özellikle Filistin Araplarının hoşuna gitmektedir.Ancak hiçbir Arap ülkesi taşın altına elini koymaz.Bunu geçmişte o bölgelerin Osmanlı toprağı olması ve Osmanlı bayrağı altında idare edilmelerinin faturası olarak önümüze koymaktadırlar.Kendileri vitrinden sormaktadırlar.
Önceki ve Sonraki Yazılar