2012 bütçesi kabul edildi

2012 bütçesi kabul edildi

Meclis Genel Kurulunda 2012 bütçesi kabul edildi.

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
İŞTE BÜTÇE AÇIĞI

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı,TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, Türkiye'nin 2012 yılında bütçe giderleri 350 milyar 948 milyon, bütçe gelirleri 329 milyar 800 milyon, bütçe açığı 21 milyar 103 milyon, faiz dışı fazla da 29 milyar 146 milyon lira olacak.

Genel Kurulda, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 134 ret, 1 çekimser oya karşın 318 oyla kabul edildi. Kanuna göre, Türkiye'nin 2012 yılında bütçe giderleri 350 milyar 948 milyon, bütçe gelirleri 329 milyar 800 milyon, bütçe açığı 21 milyar 103 milyon, faiz dışı fazla da 29 milyar 146 milyon lira olacak.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde 20'sine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilecek. Bu idarelerin yüzde 20'yi geçen diğer her türlü kurum içi aktarmalarını yapmaya Maliye Bakanı yetkili olacak.

2012 yılı yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında, herhangi bir projeye harcama yapılamayacak. 2012'de yatırım cetvellerinde yer alan projeler ile ödeneği toplu olarak verilen projeler kapsamındaki yıllara sari işlere 2012'de başlanabilmesi için proje veya işin 2012 yılı yatırım ödeneği, proje maliyetinin yüzde 10'undan az olamayacak. Kurulu gücü 500 MW üzerinde olan baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hattının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi İnşaatı Projesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile diğer demiryolu yapım projeleri bu kapsam dışında tutulacak.

Ödenekleri bulunan Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında, köylerin altyapı ihtiyaçları için İl Özel İdareleri veya Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atıksu projelerini gerçekleştirmek üzere İller Bankası Anonim Şirketine tahakkuk ettirilmek suretiyle kullandırılacak. SUKAP kapsamında ihtiyaç duyulması halinde genel bütçe kapsamındaki ilgili kamu idaresi bütçesine veya özel bütçeli idareler bütçesine ödenek aktarılabilecek. Bu kapsamda ilgili idarelere yapılan hazine yardımları, haczedilmeyecek ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacak.
GARANTİLİ DIŞ BORÇ LİMİTİ

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre sağlanacak, garantili imkan ve dış borcun ikrazı limiti 3 milyar doları, Hazine Müsteşarlınca belirlenecek koşullar çerçevesinde ve elde edilecek kaynaklar Hazineye aktarılacak şekilde kamu kurum ve kuruluşlarınca ihraç edilecek sertifika senet ve benzeri finansman enstrümanlarına sağlanacak garanti tutarı 2 milyar doları aşamayacak.

KİT'ler ile Hazinenin pay sahibi olduğu diğer işletme, şirket ve bankaların Hazineye tekabül eden temettü tutarları ile diğer öz kaynaklarının tamamlı veya bir kısmı, ilgili teşebbüs, işletme, şirket ve bankanın ödenmemiş sermayesine veya görev zararı alacaklarına mahsup edilebilecek.

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin politik risk kapsamında yapacağı tahsilatın ve bankanın faaliyet karlarından Hazineye tekabül eden temettü tutarlarının ve olağanüstü yedek akçelerinin tamamı veya bir kısmı, bankanın politik risk alacağına ve ödenmemiş sermayesine mahsup edilebilecek.
MEMUR MAAŞLARINDAKİ ARTIŞLAR

Kanuna göre, 1 Ocak-30 Haziran 2012 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı 0,06446, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı 0,86251, yan ödeme katsayısı 0,02044 olacak.

Sözleşmeli personelin ücret tavanı 1 Ocak-30 Haziran 2012 döneminde 3,382 Türk Lirası olarak uygulanacak.

Kanun, uluslararası anlaşma, Bakanlar Kurulu kararı veya yılı programıyla kurulması ya da genişletilmesi öngörülen birimler ile hizmetin gerektirdiği zorunlu haller için yılı ödeneğini aşmamak kaydıyla yapılacak yeni vizeler dışında, 2011 yılı sözleşmeli personel pozisyon sayıları hiçbir şekilde aşılamayacak.
ATAMA İZNİ

Kamu idare kurum ve kuruluşları, serbest memur kadrolarına 2011'de emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapılabilecek. Bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak idare, kurum ve kuruluşlardan yüksek öğretim kurumları için ek 5 bin, diğerleri için ek 29 bin atama izni verilebilecek.
9 BİN EK ATAMA

Yüksek öğretim kurumları, öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadrolarına 2011'da emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan öğretim elemanı sayısının yüzde 50'sini (araştırma görevlisi kadroları için yüzde 100'ünü) geçmeyecek şekilde, açıktan veya yüksek öğretim kurumları ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından naklen atama yapılabilecek.

Bu sınırlar içinde öğretim elemanı ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu yüksek öğretim kurumları için ek 9 bin atama izni verilebilecek. Ek olarak verilen atama izninin en az 4 bini, Yüksek Öğretim Kurulu koordinasyonunda Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında yetiştirilmek amacıyla araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılacak.

Öğretim üyesi kadrolarından ayrılanların sayısı ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliği uyarınca atanmış oldukları araştırma görevlisi kadrolarından ayrılanların sayısı, yüzde 50 veya yüzde 100 sınırının hesabında dikkate alınmayacak.

Hakimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere, tıp ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadrolarına yapılacak atamalar, özürlü personel atamaları, TSK Personel Kanununun kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askeri personel atamaları, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yapılacak atamalar ile özelleştirme uygulamaları kapsamındaki personel nakilleri de sınırlamaya tabi olmayacak.
BOŞ - DOLU KADROLAR MALİYE BAKANLIĞI'NA BİLDİRİLECEK

Kamu idare, kurum ve kuruluşları kadro ve pozisyonlarının dolu-boş durumu ile bunlarda meydana gelen değişikliklere ilişkin bilgiler mart, haziran, eylül ve aralık aylarının son günü itibariyle düzenlenerek, bu ayları izleyen ayın 20'sine kadar e-bütçe sisteminde veri girişi yapmak suretiyle Maliye Bakanlığına bildirilecek.

Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri ile bunların müessese ve işletmelerinde sözleşmeli personel istihdamı mümkün olan hizmetlerde (avukat, mimar, mühendis ve veteriner hariç) ayrıca sözleşmeli personel istihdam edilemeyecek.

Türk Patent Enstitüsü, Türk Standartları Enstitüsü, Yüksek Öğretim Kurulu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına ait hesaplarda yer alan kasa ve banka hesapları bakiyelerinin yarısı ile Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin uzaktan eğitim uygulayan iktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültesine ait hesaplarında yer alan kasa ve banka hesapları, tahvil ve bono gelirlerinin yarısı, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere 2012 yılı Şubat ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Birimi hesabına aktarılacak.
Kanuna göre, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

TBMM Genel Kurulunda 2010 Yılı Merkezi Yönetim Kesin hesap Kanunu da 132 ret oyuna karşın 316 oyla kabul edildi.


Etiketler :

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.