Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Abdülhamid Havalimanı…

 29 Ekim’de hizmete girecek olan dünyanın en büyük, İstanbul’un 3.Büyük havalimanının isminin “Abdülhamid Havalimanı” olacağının netleştiği söyleniyor…
 
Şaheserlere, şah isimler yakışır!..
 
İstanbul Boğazı'nın 3. Gerdanlığı, dünyanın en geniş ve en uzun asma köprüsüne Hâdim'ul-Harameyn'uş-Şerifeyn ( Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’nin Hizmetkârı) İlk Türk İslâm halifesi  “Yavuz Sultan Selim” isminin layık görülmesi…
 
İzmit Körfezi’nin gerdanlığı, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada bulunan köprüye Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı 
“Osman Gazi” isminin layık görülmesi… 
 
Muş havalimanına Malazgirt Savaşı'yla Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci sultanı “Alp Arslan” isminin layık görülmesi; tesadüf olmadığı gibi;
 
İstanbul 3.Büyük Havalimanına da;
- 33 yıl padişahlık ve halifelik makamında oturan…
 
- Devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dinî hassasiyeti olan…
 
- Halifelik sıfatını Osmanlı padişahları arasında en çok kullanan ve halifelik makamına yakışır iffet, haysiyet, vakar ve namus timsali bir şahsiyet olan…
 
- Ömrü Yahudi ve Masonlarla mücadeleyle geçen, Yahudi ve Masonlar eliyle tahttan indirilen Sultan “Abdülhamid” isminin layık görülmesi de tesadüf olmasa gerektir.
 
 
 
***
Tarihini ve tarihi değerlerini  “Sahte kahramanları gerçek kahraman, gerçek kahramanları sahte kahraman gösteren Osmanlı ve İslâm düşmanı sahte tarihçilerin” yazdıklarıyla tanıyan ve 
İstanbul “Yavuz Sultan Selim”  Boğaz köprüsü, İzmit “Osman Gazi” köprüsü, Muş “Alp Asrslan” havalimanı isimlerine karşı çıkanlar tabiî ki “Abdülhamid Havalimanı” ismine de karşı çıkacaklardır.
 
***
Bırakın, varsın onlar karşı çıksınlar!..
Onlar ki dün karşı çıktıkları “Yavuz Sultan Selim Boğaz Köprüsü”nü,  “Osman Gazi Köprüsü”nü, “Alp Arslan Havalimanı”nı bugün kullanırken -sesli olmasa da- muhtemelen içlerinden dua ediyorlar; yarın “Abdülhamid havalimanı’nı kullanırlarken de dua edeceklerdir.
 
***
Abdülhamid’i anlatmayan, yalan söyleyen tarih utansın!..
Abdülhamid’in üstün meziyetlerini gizleyen, anlatmayan yalan söyleyen sözde tarihçiler utansın!
“Sahte kahramanları gerçek kahraman, gerçek kahramanları sahte kahraman gösteren Osmanlı ve İslâm düşmanı sahte tarihçilerin” yazdıklarına araştırmadan önyargıyla inananlar ve ahkam kesenler utansın!
 
***
Tarih tekerrürden ibarettir, diyorlar… 
Tekerrür eden tarih değil, hatalardır.
Aynı sebepler aynı şartlar altında genelde aynı neticeyi doğurur.
 
Dünün Yahudileri ve masonları ne ise, bugünün Yahudileri ve masonları da odur…
Dünün Jön Türkleri, İttihat ve Terakki uşakları, Said Paşaları, Damat Mahmud Paşaları, dün padişaha nasıl tuzak kurmuş ve hainlik yapmışlar ise, bugün de liderlerin yakınında tuzak kuracak ve hainlik yapacaklardır!
 
Tarih, sadece devlet adamlarına değil, sokaktaki limoncu, simitçi, dolmuşçusundan her meslek ve herkesimden herkese lazımdır.
 
***
İstanbul 3. Havalimanına “Abdülhamid” ismi ne kadar güzel bir isim!.. Ne de güzel yakışmış.
 
Bu güzel isim, bu havalimanı kullanacak olan Ulu Hakanı tahttan indiren Yahudi, Ermeni ve masonların varislerinin -havalimanına her iniş ve kalkışta- suratlarına inecek okkalı bir Osmanlı Tokatı mesabesinde olacaktır! 
 
İşte ecdada vefa budur… İşte dış politika da ilm-i siyaset budur!
Emeği geçenlere, havalimanına bu güzel ismi layık görenlere tebrikler ve teşekkürler.
 
***
“Abdülhamid’e çirkef ‘zalim’ demek, gözyüzünü çirkef ve yağmur suyunu pislik diye göstermekten farksızdır.” (Necip Fazıl)
 
Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
10 Eylül 2018 / 30 Zilhicce 1439
 
Önceki ve Sonraki Yazılar