Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Dinler arası diyalog’culara okkalı bir tokat !..

 Ezher Üniversitesi Profesörü İbrahim Al-Khouli, 'dinler arası diyalogu' savunan sözde bir akademisyene ibretlik bir ders veriyor…
 
***
‘Dinler arası diyalog’culara Osmanlı Tokatı gibi okkalı bir Müslüman Tokatı!..
Bir televizyon programında “Dinler arası sevgi yaşasın ve Hristiyanlara saygı duyayım diyoruz. Bu benim İslamî hassasiyetim” diyen, sözde bir akademisyene  Mısırlı âlimin verdiği ibretlik cevap:
 
“Umarım, Hristiyan ve Yahdu arkadaşlar kardeşimize Nobel ödülü vermeyi düşünürler.
 
Kim daha doğru sözlü? Sen mi? 
Yoksa, “Sen dinlerine  tâbî olmadıkça (uymadıkça),  ne Yahduliler ve ne de Hristiyonlar asla senden razı olmazlar” (Bakara, 120) diyen Allah mı?
 
Hiç yorumlamaya uğraşma! Yapamazsın. 
Sen dininden dönüp de onların dinlerine girmedikçe ne Yahudiler ne de Hristiyanlar asla senden razı olmazlar.
 
Kimin sözü bu?.. Niyetleri en iyi bilen; gizli açık her şeye vakıf, insanların gizlediği, hilelerinden birbir şeyin kendisinden saklanamadığı zatın zötüdür.
 
***
Her şeyden önce, “Semavi Dinler’de Diyaloğ” başlığı bir aldatmaca ve yalandır.
Semavi dinler diye bir şey yok.
 
Allah katında, Adem A.S.’dan itibaren başlayıp Muhammad S.A.V ile son bulmuş olan tek din İslam’dır.
 
“Din” kelimesi Kur’an ve Sünnette sadece tekil olarak bulunur. İkil ya da çoğul olarak geçmemiştir.
Semavi dinler söylemi ise uydurulmuş büyük bir yalandır.
 
Semavi dinler tabirinin verilmesi ise Kur’an’ın şehadetiyle; Kilisenin (Hristiyanların) ve Yahudilerin tahrif ettikleri şeyi (dinlerini) bizi saptırmak için Semavi Dinler diye adlandırmalarıdır... Müslümanları ve Müslüman olmayanı aldatmak içindir. 
 
Bu, onların bahsettikleri şeyin doğru olduğu sanıldığından dolayı Müslümanları aldatmak içindir.
 
Mason ajanlarından olan Said El Aymavi ve benzerlerinin geçmişte dediği gibi “Tevrat’a ve İncil’e inanan birisi Kur’an’a inanmış gibidir.
 
Bu adam böyle bir saçmalığı söylerek  İslam’a ve Kur’an’a tatamen küfür etmiş ve Kur’an’ı yalanlamıştır. Zamanında ona fazlaca cevap vermiştim. 
 
Semavi Dinlerde Diyalog büyük bir yalan ve saptırmadır… Hak üzerinde olduklarını sandıkları için gerçeği araştırmaktan kaçınıyorlar. Bu, insanlığın dörtte üçünün batıl üzerine olduğu anlamına gelir.
 
Evet. Ayrıca Müsülan’ı da yanıltıcı kılabiliyor. Çünkü öyle sanabiliyor: “Maden hak üzerineler; hem maddi ilerleyişyte hem de medeniyet gelişiminde başarılar ve hayatstandartları daha iyi, maden hepsi aynı, öyleyse neden Yahudiliğe ve Hristiyanlığa girmeyeyemi?”
 
Hiçbir şekilde saptırıcı olanı, batıl olanı kabul etmemeliyiz.
 
***
Diğer bir şey de, gerçek anlamda din adamlarının olmayışıdır.
Bu arkadaş, sömürgeciliğin öncülerinin İslam dünyasını sömürgeleştirmenin istila etmenin yolunu açan ve Müslümanları dinlerinden uzaklaştırmak için çalışan oryantalistlerin papazlar olduğunu, aslında din adamları olduğunu biliyor mu?
 
Haçlı seferlerinin kışkırtıcılarının ve Avrupa’daki İslam nefretini yayanların din adamları olduğunu biliyor mu?
 
Hangi adamlarla konuşacak?
Din adamları kim?
 
Onlardan birisi yakın bir tarihte tanıklık etmişti. Bu kişi, yayanladığı bildirileri ile tanınan çağdaş papadır. 1981’deki eski papa Afrika’da bir defada dokuz bin misyoner görevlendirmişti.
 
Bu ,ona sorulduğunda ise İslam’ın Afrika’daki yayılışını engellemek olduğunu açıkça söylemişti.
 
Mısır’a gelince yeri öperek selamlamıştı. İnsanlar aman Allah’ım ne alçak gönüllü diyorlardı.
Ben de: Yanılıyorsunuz ve bilmiyorsunuz!.. Bu sadece “Limbi’nin “Ey Salahattin biz geri döndük” sözünü temsil eden bir öpücük” olduğunu ifade etmiştim. 
 
Anlamı ise “Mısır, İslamdan önceki haline geri dönecektir” demektir.
 
***
Kiminle biz diyalog kuracağız?
Hem sonra bu diyalog kuzunun kurtla olan diyaloğu gibidir.
Kuzu olan Müslüman, kurt olan ise karşı taraf.
 
Kuzu sembolünü seçtim. Çünkü Müslüman bir takıp iplerle sıkıca bağlanmıştır. Bağlı olduğu iplerin ilki, dininin Musa A.S. ile İsa A.S.’ı Tevrat ile İncil’i tanımayı gerekli kılmasıdır. Diğer taraf için ise böyle bir tanımanın gerekli olmamasıdır.”
 
***
Mısırlı alimin bu sözde akademisyene verdiği cevaplar, aynı zamanda Türkiye’de “dinler arası diyalog” projesinin mimarı FETÖ elebaşısı baş terörist Gülen ve onun büro elemanlarına da kapak olmalı!
 
“Muhakkak ki Allah katında (yegâne) din, İslâm’dır! Kendilerine kitab verilenler (yahudi ve hristiyanlar), ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki hasedden dolayı ihtilâfa düştüler. Artık kim Allah’ın âyetlerini inkâr ederse, artık şübhesiz ki Allah, hesâbı pek çabuk görendir.”  ( Âli İmrân, 19)
 
Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
05 Eylül 2018 / 25 Zilhicce 1439
 
Önceki ve Sonraki Yazılar