Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

ÂŞÛRÂ Günü..

29 Ağustos Cumartesi; 10 Muharrem; ÂŞÛRÂ GÜNÜ…
Âşûrâ günü; Peygamberlerin zafer ve zulümlerden kurtuluş günü…
Bugün peygamberlerin tövbelerin kabul olunduğu gün… 
Bugün Firavunların helâk olduğu gün…
***
10 Muharrem, Âşûrâ günü; 
Hz. İbrahim'in ateşten kurtulduğu,
Hz. Eyyüb’ün hastalıktan şifa bulduğu,
Hz. Yunus'un balığın karnından kurtulduğu,
Hz. İsa’nın dünyaya geldiği ve semâya yükseltildiği, 
Hz. Yusuf’un kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan çıkarıldığı,
Hz. Musa'nın Kızıldenizi geçtiği ve Firavun'un helâk olduğu,
Hz. Âdem ve Hz. Davud’un tövbelerinin kabul olunduğu,
Hz. Yakup’un, oğlu Hz. Yusuf’un hasretinden dolayı kapanan gözlerinin açıldığı gündür!

asure.jpg
Âşûrâ günü; Nice peygamberlerin zafer veya zulümden kurtuluş günü olduğu gibi günümüzde Müslümanların da dert ve sıkıntılardan kurtulmaları için bir fırsat günüdür!

Herhangi bir maddî ve manevî bela ve musibetle imtihan olurken muzdarip olanlar için aşure günü; bela ve musibetlerden kurtuluş için bir fırsattır.

Âşûrâ günü; Ehl-i Beyt ve mensuplarıyla Yezitleri tanıma günüdür…  Ehl-i Beyt mensuplarıyla kucaklaşma ve muhabbet, Yezitlere de muhalefet ve nefret günüdür… Tövbe ve dua günüdür.

Âşûrâ günü; Hz. Ali'nin oğlu ve Hz. Peygamber'in (s.a.v.) torunu Hz. Hüseyin’in  Kerbelâ'da şehit edildiği gündür…

Âşûrâ günü; Kerbelâ’yı anlama günüdür.
Kerbelâ’yı anlamak; Hz. Hüseyin’i, Hz. Aliyyü’l-Murtaza’yı, Hz. Fatımatu’z-Zehra’yı tanımak ve anlamaktır. Onlar gibi yaşamak, onlar gibi zalime, zulme ve haksızlığa karşı çıkmak, onlar gibi yezidlerle mücadele etmek demektir.

Kerbelâ’yı anlamak; hakkın yanında, hakikatin yolunda olmak demektir… Hz. Hüseyin ile Ehl-i Beyt’in ve onların yolunda gidenlerin yanında saf tutmak, Yezid ve Yezid gibilerin karşısında durmak demektir.

Kerbelâ’yı anlamak; Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının, uğruna canlarını verdikleri yolun Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’nın yolu, Kur’an’ın yolu olduğunu bilmek demektir. 
***
10 Muharrem, âşûra günü, Yahudilerin de orucu ihmal etmediği bir gündür.
***
Âşûrâ günü (10 Muharrem’de) oruç tutma sünnetini ihya etmek isteyen Müslümanlar, Yahudilere muhalefet etmek adına ya bir gün önce (9 Muharrem Cuma) ya da bir gün sonra (11 Muharrem Pazar) ilavesiyle iki gün oruç tutma hassasiyetini gösterirler…
Ne mutlu bu hassasiyeti gösteren Müslümanlara!..
***
Ey kederleri gideren, gamları açan! Ey mazlumun duâsını kabul eden, ey Kerem sahibi Allah’ım! 
Âşura günümüzü mübarek eyle… Muharrem ayı ve Âşure gününü ülkemiz ve milletimiz için, bütün İslâm ve insanlık âlemi için hayırlara, tövbelerimizin kabul olunmasına, hastalıklarımızın şifa bulmasına, sıkıntılarımızdan kurtuluşa, günümüz yezidlerinin şerlerinden emin olunmasına vesile eyle, dualarımızı kabul eyle!
***
“Aşûra gününde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir.” (Riyâzü’s-Salihin, II, 509)

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
27 Ağustos 2020 Perşembe / 08 Muharrem 1442

Önceki ve Sonraki Yazılar