Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Bugün 29 Ekim…

 Bugün Bayram!..
Bugün Cumhuriyet Bayramı…
 
***
Cumhuriyetin ilanı: 29 Ekim 1923
Cumhuriyet İlanının Bayram olarak kutlanmaya başlandığı tarih: 29 Ekim 1925
 
***
Saltanatın kaldırılması (Osmanlı Hükümdarının elinden devlet yetkilerinin alınması): 1 Kasım 1922
Hilafetin kaldırılması (Osmanlı Hanedanı elinde bulunan Halifelik sıfatının alınması): 03 Mart 1924
 
***
Enteresan!.. 
Cumhuriyetin ilanının bayram olarak kutlanılması Cumhuriyetin ilan edildiği 1923’de değil de 1924’de Hilafetin kaldırılmasından sonra 1925’de bayram olarak kutlanılmaya başlanıyor!
Acaba neden?
 
***
29 Ekim neyin bayramıdır?
29 Ekim; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhuriyet İdaresine geçmesinin bayramıdır.
 
Başka?..
29 Ekim; Osmanlı Saltanatının kaldırılmasının Bayramıdır!..
29 Ekim; Hilafetin Kaldırılmasının Bayram(!) olarak kutlanmasıdır!..
29 Ekim; Bin yıllık Osmanlı Devletinin yıkılışının ve bin yıllık tarihin silinişinin Bayram olarak(!) kutlanmasıdır!
 
29 Ekim’i Bayram olarak kutlayanlar, Cumhuriyet’in kuruluşu yanında nelerin yıkıldığı ve silindiğinin bayramını(!) da kutladıklarının acaba farkındalar mıdır?
 
***
“Dünyada bin yıllık tarihi silinen ve o günü bayram olarak kutlayan başka bir millet yoktur.” (Necip Fazıl)
 
Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
29 Ekim 2018 / 20 Safer1440
 

Önceki ve Sonraki Yazılar