Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Bugün Cum’a!..

Müminler olarak bizleri Cum’a gününe kavuşturan, yaptıklarımızın ve yapmamız gerektiği halde yapmadıklarımızın hesabını vereceğimiz, öldükten sonra bizi dirilten ve dönüş kendisine olan Yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun… 

Salâtü selâm, Tahiyyat-ü ikram ve her türlü ihtiram iki cihan serveri Peygamberimiz Rasul-i Ekrem Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize, O’nun Ehl-i Beyt'ine, Ezvâc-ı Tâhirât'ına, Âl ve Ashâbına, Etbâına ve onların nûrlu ve onurlu yollarını yol edinme gayretinde olanlara olsun…
*
✅ Hayırlar feth, Şerler def ola.. 
Gönüller şâdu handân, Müşkilatlar hallu âsân ola…
Hastalar şifâyâb, Dertliler devâyâb, Borçlular edayâb, Nâ-murad olanlar ber-murad ola…
✅ Mübarek Cumamız bereketli ola!..
*
✍️ “Ey îman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şâhitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvâya daha uygundur. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Mâide, 8)
*
✍️ “Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana iltica ediyoruz.” (Müslim, Zikir, 73)
*
 Yâ Rabbî! Bizleri Allah ile aldatan ve aldananlardan, mülkle şımaranlardan, imkânla azanlardan eyleme… Yükseldikçe alçakgönüllü olmayı, büyüdükçe mütevazı olmayı, çoğalttıkça şükretmeyi nasip eyle!

 Ya Rabbî! Doğru sözü eğip bükerek Müslümanları kandırmaya çalışanlara, dini değerlerimizi, îmânımızı, İslam’ımızı tahrif ve istismar etmek isteyenlere fırsat verme… Hâinlerin hainliğini, hilekârların hilesini, zalimlerin zulmünü bizden uzak eyle… İyinin ve kötünün seçilemez olduğu zamanlarda bize iyiyle kötüyü ayırt edecek akıl ve şuur ihsan eyle… Basiret, feraset, hikmet nasip eyle!.. Bizi haksızlığa, hukuksuzluğa ve vicdansızlığa karşı suskun kalanlardan eyleme!...
*                                                                                                                                                                                           ✍️ Ey çaresizlere çare, ümitsizlere ümit olan Allah’m! Mübarek Cum’a günümüzü, idrak etmekte olduğumuz Hicrî yeni yılımızı ve mübarek Muharrem ayını İslâm ve İnsanlık âlemi için her türlü bela ve tuzaklardan korunmaya vesile eyle!.. Tövbemizi, şükrümüzü, hamdimizi, dualarımızı ve niyazlarımızı kabul eyle!.. Ümmet-i Muhammed’e rahmetinle muamele eyle!.. Ümmet-i Muhammedi cehalet, tefrika, fitne ve her türlü salgın hastalıklardan muhafaza eyle!
*
 “Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar, zalimlerin ta kendileridir.” (Tevbe, 23)

Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu
21 Ağustos 2020 Cuma / 02 Muharrem 1442

Önceki ve Sonraki Yazılar