Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Bugün Cuma!.. Bu gece BERAT!..

 Bu gece; Mübarek Berat Gecesi…
Berat gecesi; Şaban ayının 15’inci gecesi, Ramazan-ı Şerif’e 15 gün kaldığının müjdecisi!
Berat kandili; Ramazan-ı Şerif’e 15 gün kaldığının ikaz kandili!
 
***
Berat Gecesi; dua gecesi, tefekkür, tövbe ve af dileme gecesi… 
Berat Gecesi; eş ve iş arayanlar için, herhangi bir dert ve musibete düçar olanlar için, borçlu ve hasta olanlar bir fırsat gecesidir… 
 
Peygamber Efendimiz (sav),“Yüce Rabbimizin bu gece dünyaya rahmetiyle tecellî ederek: “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim! Daha ne dilekleri varsa istesinler, vereyim!” buyurduğunu bizlere müjdelemektedir. (İbn Mâce) 
 
“Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman ibadetle ihya ediniz, gündüzünü de oruçla geçiriniz. Çünkü Allah Teâlâ, o gece güneş doğuncaya kadar dünya üzerine rahmeti ile tecelli eder ve şöyle buyurur: “Yok mudur istiğfar eden, bağışlayayım? Yok, mudur rızık isteyen rızıklandırayım? Yok mudur dert ve musibete uğrayan, şifasını vereyim? Daha ne dilekleri varsa istesinler, vereyim.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salavât, 191)
 
***
Ne mutlu bu gece Rabbimize olan imanını, Peygamberimize (sav) olan bağlılığını tazeleyenlere! 
 
Ne mutlu bu gece eşref-i mahlûkat olmanın bilinciyle daha ferasetli bir bakış, daha merhametli bir kalp, daha nezaketli bir dil, daha güzel bir ahlâk, daha huzurlu bir dünya için niyazda bulunanlara!
 
 
 
***
Yâ Mucîb!..  Ey duaları ve istekleri kabul eden!.. 
Şeytana kanmadan, nefse aldanmadan, fânî hayatın aldatıcı lezzetlerine takılıp kalmadan, ahireti unutmadan, Sana güzel kulluk etmeyi, bizlere nasîb eyle!
 
“Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, Senden yine Sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, Senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim” (Müslim, Salat, 222/1090)
 
“Allah’ım! Beni iyilik yaptığında sevinç duyan, kötülük yaptığında da bağışlanma dileyen kullarından eyle” (İbn Mâce, Edeb, 57)
 
Yâ İlahi! Yâ Rabbe’l-Âlemin!..   “Yok mudur istiğfar eden, bağışlayayım? Yok, mudur rızık isteyen rızıklandırayım? Yok mudur dert ve musibete uğrayan, şifasını vereyim?” buyuruyorsun; günahlarımızdan tövbe ediyor ve Senden af diliyoruz… Helalinden bol rızık talep ediyor, müptela olduğumuz dert ve sıkıntılarımızdan şifa niyaz ediyoruz.
 
Yâ Tevvâb! Ey tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan!..  Yâ Gafûr! Ey affı ve mağfireti bol olan Allah’ım! Mübarek Cuma gününü ve Berat Gecesini bizlere bereketli kıl, Senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi ve ihya etmeyi nasip eyle, tövbemizi, şükrümüzü, hamdimizi, dualarımızı ve niyazlarımızı kabul eyle… Bizi af olunmuş ve rızıklandırılmış, dert ve sıkıntılardan şifa bulmuş olarak Ramazan ayına kavuştur!
***
 “Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar.” (Tirmizî, “Savm”, 39; İbn Mâce, “İkāme”, 191)
 
Vesselam…
Ahmed Çıtlakoğlu  
19 Nisan 2019 Cuma / 14 Şaban 1440
 
Önceki ve Sonraki Yazılar